ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

peanut

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *peanut*, -peanut-

peanut ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
peanut (n.) ถั่วลิสง Syn. peacan, groundnut
peanut oil (n.) น้ำมันถั่ว Syn. groundnut oil
peanut smuggling (sl.) คำเรียกผู้หญิงที่ใส่เสื้อโป๊จนเห็นหัวนม
English-Thai: HOPE Dictionary
peanut(พี'นัท) n. ถั่วลิสง
peanut buttern. เนยผสมถั่วลิสงบด
peanut galleryn. ที่นั่งแถวหลังสุดของส่วนที่เป็นระเบียงของโรงละคร,แหล่งวิพากวิจารณ์ที่ไม่สำคัญ
peanut oiln. นำมันถั่วลิสง
English-Thai: Nontri Dictionary
peanut(n) ถั่วลิสง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
peanut politicsการเมืองแบบเอาแต่ชนะ (การเลือกตั้ง ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Peanutถั่วลิสง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Peanut butterเนยถั่ว [TU Subject Heading]
Peanut oilน้ำมันถั่ว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถั่วดิน (n.) peanut Syn. ถั่วยี่สง
ถั่วยี่สง (n.) peanut Syn. ถั่วดิน
ถั่วลิสง (n.) peanut Syn. ถั่วยี่สง, ถั่วดิน
กระยาทิพย์ (n.) kind of sweet made of honey, molasses, millk and peanut Syn. ข้าวกระยาทิพย์, ข้าวทิพย์
ข้าวกระยาทิพย์ (n.) kind of sweet made of honey, molasses, millk and peanut Syn. ข้าวทิพย์
ข้าวทิพย์ (n.) kind of sweet made of honey, molasses, millk and peanut Syn. ข้าวกระยาทิพย์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Good for only chocolate peanut butter pie. Who else eat?เหมาะสำหรับทำช็อกโกแลตพีนัทบัตเตอร์พาย จะมีใครกินซะอีกล่ะ
I have a tuna and peanut butter and jelly.ผมมี เอ่อ ทูน่า และเนยถั่วกับเยลลี่
An entire jar of peanut butter?เนยถั่วทั้งกระปุกเนี่ยนะ
We were trying to make peanut butter cookies as a surprise for you.ก็เราลองทำคุ้กกี้เนยถั่วกัน มาเซอร์ไพรส์คุณ
I had a Reese's Peanut Butter Cup and some Gatorade.ผมกินเนยถั่วยี่ห้อรีสซีและก็เกโตรเรท
Want me to put peanut butter cups in your eggs?อยากให้ผมเอาเนยถั่วใส่ลงไปในไข่ด้วยมั้ย
I don't give a crap if you covered yourself in peanut butter... and had a 15 hooker gang-bang.ผมไม่เห็นจะสนใจอะไร ต่อให้คุณละเลงตัวคุณด้วยเนยถั่วทั้งตัวก็เหอะ หรือจะไปมั่วกับอีตัว 15 คนก็ตาม
I cleaned out your case last night, and, baby, all I found were peanut bags and music magazines.เมื่อคืนชั้นทำความสะอาด กระเป๋าคุณ, และลูก, แล้วชั้นเจอ ถุงถั่วกับนิตยสารดนตรี
I am eating the Wonka bar and I taste something that is not chocolate or coconut or walnut or peanut butter or nougat or butter brittle or caramel or sprinkles.ผมกำลังกิน ช็อกโกแลต แต่ก็ได้รสที่ไม่ใช่ช็อกโกแลต หรือ มะพร้าว
So is a peanut butter and glue sandwich.ก็เหมือนแซนด์วิซเนยถั่วกับกาวแหละ
You want Peanut Brickle or just plain Vanilla?จะเอารสพีนัท บริคเกิลหรือว่าจะเอารสวานิลลาจ๊ะ
The traps work better with a little peanut butter.กับดักนั่นมันได้ผลดีกว่าใช้เนยถั่วซะอีก

peanut ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
花生浆[huā shēng jiàng, ㄏㄨㄚ ㄕㄥ ㄐㄧㄤˋ, 花生浆 / 花生漿] peanut butter
花生酱[huā shēng jiàng, ㄏㄨㄚ ㄕㄥ ㄐㄧㄤˋ, 花生酱 / 花生醬] peanut butter
油料作物[yóu liào zuò wù, ㄧㄡˊ ㄌㄧㄠˋ ㄗㄨㄛˋ ˋ, 油料作物] oil crop (rape, peanut, soy, sesame etc); oil-bearing crop
花生[huā shēng, ㄏㄨㄚ ㄕㄥ, 花生] peanut; groundnut

peanut ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
がじゃまめ[, gajamame] (n) peanut brittle
ピーナッツアレルギー;ピーナツアレルギー[, pi-nattsuarerugi-; pi-natsuarerugi-] (n) peanut allergy
ピーナッツオイル;ピーナツオイル;ピーナッツ・オイル;ピーナツ・オイル[, pi-nattsuoiru ; pi-natsuoiru ; pi-nattsu . oiru ; pi-natsu . oiru] (n) peanut oil
ピーナッツバター;ピーナツバター[, pi-nattsubata-; pi-natsubata-] (n) peanut butter
星虫[ほしむし;ホシムシ, hoshimushi ; hoshimushi] (n) (uk) (See 星口動物) peanut worm (any worm of phylum Sipuncula)
カキピー[, kakipi-] (n) kaki mochi and peanuts (a common snack)
バターピーナッツ[, bata-pi-nattsu] (n) (See バタピー) shelled skinless peanuts prepared in butter (wasei
バタピー[, batapi-] (n) (abbr) (See バターピーナッツ) shelled skinless peanuts prepared in butter
ピーナッツ(P);ピーナツ(P)[, pi-nattsu (P); pi-natsu (P)] (n) peanuts; (P)
ピーピー柿[ピーピーかき, pi-pi-kaki] (n) (abbr) (See 柿の種・かきのたね・2,ピーナッツ,柿ピー・かきピー,ピー柿・ピーかき) mix of peanuts and spicy baked or fried mochi chips in the shape of kaki (Japanese persimmon) seeds
ピー柿[ピーかき, pi-kaki] (n) (abbr) (See 柿の種・かきのたね・2,ピーナッツ,柿ピー・かきピー) mix of peanuts and spicy baked or fried mochi chips in the shape of kaki (Japanese persimmon) seeds
柿ピー[かきピー, kaki pi-] (n) (abbr) (See 柿の種・かきのたね・2,ピーナッツ) mix of peanuts and spicy baked or fried mochi chips in the shape of kaki (Japanese persimmon) seeds
興し;興;粔籹(oK)[おこし, okoshi] (n) (uk) millet or rice cake, roasted and hardened with starch syrup and sugar (sometimes including peanuts, etc.)
落花生[らっかせい, rakkasei] (n) peanut; groundnut

peanut ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขนมลูกชุบ[n. exp.] (khanom lūk ) EN: green peanut in jelly FR:
ขนมเม็ดขนุน[n. exp.] (khanom met ) EN: Thai green peanut paste FR:
ขนมตุ้บตั้บ[n. exp.] (khanom tupt) EN: peanut snack ; khanom tup tap FR: nougat feuilleté aux cacahuètes [m] ; khanom tup tap [m]
กระยาทิพย์[n.] (krayāthip) EN: peanut sesame and honey brittle FR:
หม้อแกง[n.] (møkaēng) EN: custard pudding ; egg custard ; Thai baked peanut custard FR: flan [m] ; crème renversée [f]
เนยถั่ว[n. exp.] (noēi thūa) EN: peanut butter FR:
เนยถั่วลิสง[n. exp.] (noēi thūa l) EN: peanut butter FR: beurre de cacahuète [m]
ไร่ถั่วลิสง[n. exp.] (rai thūalis) EN: peanut plantation FR: champ d'arachide [m]
ถั่วลิสง[n.] (thūalisong) EN: peanut ; Arachis hypogaea FR: arachide [f] ; cacahuète [f] ; Arachis hypogaea
ถั่วยี่สง[n.] (thūayīsong) EN: peanut ; Arachis hypogaea FR: arachide [f] ; cacahuète [f] ; Arachis hypogaea
แกะถั่วลิสง[v. exp.] (kae thūalis) EN: shell peanuts FR:
คั่วถั่วลิสง[v. exp.] (khūa thūa l) EN: roast peanuts FR:
มัสมั่น[n.] (matsaman) EN: spicy Muslim curry ; southern Thai style curry (with cinnamon, cardomans, peanuts) ; massaman curry FR:
ผัดไทย = ผัดไท[n. exp.] (phat Thai ) EN: Thai style fried noodles ; thin rice noodles fried with tofu, vegetable, egg and peanuts FR: pâtes sautées à la thaïlandaise [fpl]
ถั่วลิสงคั่ว[n. exp.] (thūa lisong) EN: roasted peanuts FR:
ถั่วลิสงป่น[n. exp.] (thūa lisong) EN: ground peanuts FR:
ถั่วทอด[n. exp.] (thūa thøt) EN: fried peanuts FR: cacahuètes grillées [fpl]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า peanut
Back to top