ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถมไป

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถมไป*, -ถมไป-

ถมไป ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถมไป (adv.) abundant See also: plentiful, overwhelming, fully sufficient, ample, much, more than enough, loads of, lots of Syn. ถมเถ, มาก, มากมายก่ายกอง Ops. อัตคัดขาดแคลน
ถมไป (adv.) abundant See also: plentiful, loads of, lots of, plenty (of), more than enough, fully sufficient, ample, much Syn. ถมถืด, มากมายก่ายกอง, มากมาย Ops. อัตคัดขาดแคลน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A grade-school boy took a trip to Izu with his family, and they stayed in a cabin.เด็กชายชั้นประถมไปเที่ยวที่ อิซู กับครอบครัวของเขา, และพวกเขาก็พักในกระท่อม.
When they test for H. I. V., they also test for T. B. Free here.ตอนนี้เขาตรวจ HIV ก็ตรวจวัณโรคแถมไปด้วยเลย
Good, then we'll also send him your coffin.ดีมาก! เราจะได้ส่งโลงศพแถมไปให้ด้วย..
It's just nice to have someone to talk to.มีคนคุยด้วยก็ดีถมไปแล้ว
What gumiho scares students at night, steals hamburgers, and throws cans down staircases where people can see you?กู มิ โฮในตำนาน ไปหลอกเด็กนักเรียน และขโมยเนื้อในแฮมเบอร์เกอร์นี่นะ แถมไปคุ้ยถังขยะ ไม่รู้จักอายมั่งเหรอ
Please. Just being allowed to travel with humans is an upgrade for you.ขอที แค่เธอเดินทางกับคน ก็ดีถมไปแล้ว
Let me guess, you're also reading the collective works of Aristotle and jamming with Yo-Yo Ma.ขอเดานะ คุณยังไปอ่านงานเขียนของอริสโตเติลด้วยสินะ แถมไปคอนเสิร์ตเชลโล่ของโยโยมาด้วย
It's a girl with her period! There have been studies! Make way!ผู้หญิงมีประจำเดือน มีให้เรียนถมไป..
Give me this much time. That much joint time.ขอเวลานิดนึงนะ เวลาถมไปเพื่อน
Your shoulders are slumped and your hair's all straighten out..ไหล่แกลู่ แถมไปยืดผมเสียตรงทื่อ..
I'm sure you will. You still have plenty of time.เธอทำได้แน่ เธอยังมีเวลาถมไป
There's plenty worse than me.คนเลวกว่าข้ามีอยู่ถมไป

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถมไป
Back to top