ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถมเถ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถมเถ*, -ถมเถ-

ถมเถ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถมเถ (adv.) abundant See also: plentiful, loads of, lots of, plenty (of), more than enough, fully sufficient, ample, much Syn. ถมถืด, ถมไป, มากมายก่ายกอง, มากมาย Ops. อัตคัดขาดแคลน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There's several good men available for that kind of money. Have you talked to Racine?มีมือดีๆ อีกถมเถไป คุณคุยกับ..
I'd have shot you in the other ear, but it got blown off a long time ago.ฉันน่าจะยิงหูนายอีกข้าง แต่ข้างเดียวก็คงจะพอถมเถ
About 1 0 days. Yeah, we got four weeks all up, so...ประมาณสัก 10 วันมั๊ง เรามีเวลาถมเถไปน่า...
We have time to clean up.เรามีเวลาถมเถที่จะทำความสะอาด ถ้าพวกเขาบินมาทั้งคืนแล้ว
Teeoff's 1:30. More than enough time to put you away for life, Sally.ทีออฟตอนบ่ายครึ่ง ทันถมเถไปที่จะส่งแกเข้าคุกตลอดชีวิต
I could get it from plenty of womenผมไปเอาจากผู้หญิงคนอื่นที่มีถมเถไปก็ได้
Okay, we'll be there.โอ๊ย มีเวลาเยอะแยะถมเถไป
I don't even know what people my own age do anymore.ฉันรู้แต่ว่า อะไรบ้างที่คนวัยเดียวกับฉันเค้าทำกันถมเถไป
A lot of people have a scar. No!คนมีแผลเป็นแบบนี้ถมเถไป
Well, don't you worry.ลูกไม่ต้องกังวลไป, ลูกเหลือเวลาอีกถมเถ
Why, when you can just have it easy with your cars and your drivers and your Basquiat?ทำไม ทั้งๆ ที่คุณหาได้ถมเถไป เพราะคุณมีทั้งรถ มีทั้งโชเฟอร์ ทั้งไอ้รูป basquiat อะไรนั่น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถมเถ
Back to top