ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต่างจังหวัด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต่างจังหวัด*, -ต่างจังหวัด-

ต่างจังหวัด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต่างจังหวัด (adj.) provincial See also: up-country, out of town
ต่างจังหวัด (n.) province See also: country
ต่างจังหวัด (adj.) provincial See also: upcountry, out of town, regional, inland Ops. เมืองหลวง
ต่างจังหวัด (n.) province See also: country
ต่างจังหวัด (adj.) provincial See also: up-country, out of town
English-Thai: HOPE Dictionary
provincial(พระวิน'เชิล) adj. เกี่ยวกับจังหวัด,เกี่ยวกับมณฑล,เกี่ยวกับส่วนภูมิภาค,ใจคับแคบ,ไม่สละสลวย,บ้านนอก. n. ชาวต่างจังหวัด,ชาวบ้านนอก,คนใจแคบ.
upcountry(อัพ'คันทรี) adj. บนเนิน,บนแผ่นดิน,ภายในประเทศ,ชนบท,ต่างจังหวัด,ขึ้นไกลเข้าไปจากฝั่ง,หัวเมือง. n. หัวเมือง,ต่างจังหวัด,บริเวณภายในประเทศ. adv. ไปยังบริเวณภายในประเทศ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
countryman (n.) คนต่างจังหวัด Syn. rustic, farmer
countryseat (n.) คฤหาสน์ในต่างจังหวัด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There's no other way out of town.ไม่มีทางอื่นเป็น ต่างจังหวัด
I went back to the countryside for a little while.ว่าจะกลับไปต่างจังหวัดซักสองสามวัน
She's the worker from the sticks?นั่นคนต่างจังหวัดที่มาทำงานเป็นกลุ่มรึ ใช่ค่ะ
Just - I'm gonna be in the countryside tomorrow, all right?โอเค พรุ่งนี้ผมจะไปต่างจังหวัดซักพัก
Fairview is a bit more provincial compared to Chicago, but I think you'll find the people here have a lot more taste than you give them credit for.แฟร์วิลเหมือนกับต่างจังหวัดเมื่อเปรียบกับชิคาโก แต่คุณจะพบว่าคนที่นี่ มีรสนิยมกว่าที่คุณคิด
...with an average suburban life...ตามชีวิตคนต่างจังหวัดทั่วไป
Yes they are.นี่ เฮเลน ฉันไปต่างจังหวัดถึงวันเสาร์ ถ้าต้องการติดต่อ
He hurts many country girls.มันทำร้ายผู้หญิงที่มาจากต่างจังหวัด
These folks in the provinces look up to us. We need to be efficient.คนเหล่านี้ในต่างจังหวัดมีลักษณะขึ้นอยู่กับเรา เราจำเป็นต้องมีประสิทธิภาพ
I told you. I'm leaving town for the holiday.ผมบอกแล้ว ผมจะไปต่างจังหวัดช่วงวันหยุดนี้
It was my dad. He and Lily are going away for a couple days.พ่อและลิลลี่จะไปต่างจังหวัดสองสามวัน
"Country boy," Ducky.เด็กต่างจังหวัด ดั๊กกี้
I thought you'd just go to a motel in the country.ผมคิดว่าคุณ จะไปนอนแค่โรงแรมต่างจังหวัด
If the location is local provinces or outdoors, I will get more. Outdoors?ต้องออกไปต่างจังหวัดหรือนอกสถานที่ ถึงจะได้เพิ่ม
Seon Nyeo says Mi Ho used to live abroad, Byung Soo said she's from the countryside.ซอยอนบอกว่าเธอมาจากต่างประเทศ บยองซูบอกว่าเธอมาจากต่างจังหวัด
I know,but,you know,that was in the country.ฉันรู้ แต่คุณก็รู้ว่านั้นมันที่ต่างจังหวัด
My family just opened up a pension.มันเป็นบ้านพักต่างจังหวัด
We should go to Outback tonight.เราควรจะไปต่างจังหวัดกันคืนนี้ ดี
YANG got demoted to the country.นายยางโดนลดตำแหน่งไปอยู่ต่างจังหวัด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต่างจังหวัด
Back to top