ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต่อตา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต่อตา*, -ต่อตา-

ต่อตา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต่อตา (v.) graft See also: join, incorporate, engraft Syn. ติดตา
ต่อตา (v.) haggle See also: bargain Syn. ต่อรองราคา
English-Thai: HOPE Dictionary
astragalus(แอสแทรก'กะลัส) n., (pl. -li) กระดูกข้อต่อตาตุ่ม. -astragalar adj.
tit for tatn. ตาต่อตาฟันต่อฟัน,ซึ่งตอบโต้เท่ากัน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
pressureความดัน, ขนาดของแรงที่กระทำตั้งฉากต่อ 1 หน่วยพื้นที่ของพื้นที่ผิว หน่วยของความดันเป็นนิวตันต่อตารางเมตร หรือพาสคัลในระบบเอสไอ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
graft (vt.) ต่อตาต้นไม้ See also: ติดตาต้นไม้, ทาบกิ่ง, ตอนกิ่ง Syn. engraft
bud grafting (n.) การต่อตาต้นไม้ See also: การติดตาต้นไม้
tit for tat (n.) วิธีการโต้ตอบแบบตาต่อตาฟันต่อฟัน See also: การแก้แค้น Syn. reprisal, retribution, exchange, revenge
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I mean, we don't see eye-to-eye on everything.{\cHFFFFFF}ผมหมายความว่าเราไม่เห็น ตาต่อตาในทุกสิ่ง
We waited until she came out with her mother pushed the mother into the river, where the damned fool drowned right before this angel's eyesเรารอจนกระทั่งเธอออกมากับแม่ เราผลักแม่ของเธอลงแม่น้ำจนจมน้ำตาย ต่อหน้าต่อตาเธอ
After what they did at the massacre? It's only an eye for an eye.หลังจากที่เกิดเรื่องสังหารหมู่รึ นี่มันตาต่อตานะ
An eye for an eye only ends up making the whole world blind.ตาต่อตาจะทำให้ ทั้งโลกตาบอดกันหมด
An eye for an eye, making the whole world blind.ตาต่อตา ทำให้โลกตาบอด
When the grandmother hears it... and finds out he's jailed, she has a heart attack and drops dead right on the spot.และรู้ว่าเขาติดคุก, เธอหัวใจวายตาย ต่อหน้าต่อตา
The pressure outside is three and a half tons per square inch.แรงกดดันภายนอก 3 ตันครึ่งต่อตารางนิ้ว
What will Kusano become he will never recover from seeing the girl he loves die before his eyesจะเกิดอะไรขึ้นกับคุซาโนะ เขาจะไม่มีวันลืมภาพ ผู้หญิงที่เขารักตายต่อหน้าต่อตาได้
Miss Adele got down to her skivvies with you right in the room watching ?...โง่พอจะเชื่อว่าคุณอเดล... ...เปลื้องผ้าต่อหน้าต่อตานายหรือ
But she did it right in front of himนี่เธอเล่นไอต่อหน้าต่อตาเขาเลย
And the poor are dying all around and they don't give a damn.คนจนตายต่อหน้าต่อตาพวกมันก็ไม่สน
An eye for an eye, don'tyou think?ตาต่อตา, นายคิดว่ายังไง?
My name is Jung Yun. When you find me faint, call 011-9354-7179ฉันชื่อ จองยุน เมื่อคุณพบว่าฉันหมดสติโปรดติดต่อตามเบอร์นี้
It was a kill squad. Black on black.มันเป็นหน่วยสังหาร แบบตาต่อตา ฟันต่อฟัน
Last week I was 4000 miles away in India watching Marie die.อาทิตย์ก่อน ผมอยู่ที่อินเดีย ห่างไปจากนี่ 4,000 ไมล์ ดูมารีตายไป ต่อหน้าต่อตาผม
Years ago we saw our only son killed in a fight.สมัยก่อนไปเข้าประลองยุทธ์ จนลูกชายถูกฆ่าต่อหน้าต่อตา
Like he said, an eye for an eye and a tooth for a tooth!จำไว้นะว่า ตาต่อตา ฟันต่อฟัน!
And then I'm going to kill you right in front of her.และฉันจะฆ่าแก ต่อหน้าต่อตาเธอ
Don't worry. An eye for an eye and a tooth for a tooth.ไม่ต้องห่วง ตาต่อตา และฟันต่อฟัน
Marc, get up so you're on top of him, face to face.มาร์ค ขึ้นมาอยู่ข้างบนซิ ตาต่อตา
Yes, a clown, who apparently vanished into thin air.ใช่ ตัวตลก ตัวตลกที่อยู่ๆ ก็หายไปต่อหน้าต่อตา
She hasn't said a word since we brought her here.เธอเห็นพ่อแม่ถูกฆ่าตาย ต่อหน้าต่อตา
He's right in front of my eyes, you idiot!เขาอยู่ต่อหน้าต่อตาฉันนี่แหละ ตาทึ่ม!
Clay, she lied to me to my face.เคลย์,เธอโกหกต่อหน้าต่อตาแม่เลยนะ
Or watching a friend die rite before your eyesหรือเห็นเพื่อนตายไปต่อหน้าต่อตา
They'd just change color in front of me.สีนั้นก็พลันเปลี่ยนไป.. ต่อหน้าต่อตาผม
Ben Wade gunned down my kid brother in front of me six years ago in Abilene.เบน เวด มันฆ่าน้องคนเล็กฉัน ต่อหน้าต่อตา 6 ปีก่อนที่ อาบีลีน
Stories of a city that is disappearing before our eyes.เรื่องราวของเมือง... ที่กำลังจางหายไปต่อหน้าต่อตาเรา ผู้คนถูกกลืนกิน...
Yeah, well, I just saw a man get eaten by a fucking crocodile.ใช่ ผมเห็นไอ้จระเข้นั่น มันงาบเขาไปต่อหน้าต่อตา
On the way home from work, right in front of me.ระหว่างทางกลับบ้านจากที่ทำงานน่ะ ต่อหน้าต่อตาผมเลย
But you're gonna let your own marriage just burn to the ground.แต่นายกลับปล่อยให้ชีวิตคู่พังไปต่อหน้าต่อตาอย่งนั้นเหรอ
Right in front of us,made us watch.ต่อหน้าต่อตาพวกเรา, มันบังคับให้พวกเราดู
The competition next door would love nothing more than to see me fall flat on my face, but to blow up my store... uh... maybe.คู่แข่งร้านถัดไปคงอยากเห็นธุรกิจผมพัง ทลายต่อหน้าต่อตาตัวเอง แต่การที่จะระเบิดร้านผม... เอ่อ...
Mommy needs to lose a few pounds, and it's not easy eating healthy with you two in front of me, scarfing down all the good stuff.แล้วแม่คงตะบะแตก ถ้าเห็นลูกสองคน มากินอาหารดีๆ ต่อหน้าต่อตา
We can't let Alex become some stranger in pictures on our mantle.เรายอมให้อเล็กซ์กลายเป็น คนแปลกหน้าไปต่อหน้าต่อตาไม่ได้
Her dad was killed before her eyes.ก็พ่อถูกฆ่าตายต่อหน้าต่อตาทั้งคน
She virtually stole the Planet out from under her.คิดดูสิแม่ พวกมันน่ะ โกงร้านไปต่อหน้าต่อตาเลย
It's just a matter of looking chaos right in the eye and telling it to eff off.มันก็แค่อยากเห็นความหายนะ ต่อตาของตัวเองและบอกช่างหัวมันเถอะ
Why do you gotta be a prick? She saw somebody die.แกพูดเกินไป เธอพึ่งเห็นคนตายต่หน้าต่อตานะ
I mean, watching Nadia die like that in front of me...ฉันหมายถึง เห็นนาเดียตายไปต่อหน้าต่อตา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต่อตา
Back to top