ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตึงตัง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตึงตัง*, -ตึงตัง-

ตึงตัง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตึงตัง (adv.) loudly See also: wildly, boisterously, nosily Syn. เอะอะตึงตัง
ตึงตัง (adj.) impolite See also: crude and impetuous, rash, impertinent, rude, bad-mannered
English-Thai: HOPE Dictionary
brusque(บรัสคฺ) adj. หยาบ,ห้วน,หุนหัน,รับ,ตึงตัง, See also: brusqueness n. ดูbrusque
rampage(แรม'พิจฺ) n. ความโมโหโทโส,พฤติกรรมที่รุนแรง,ความตึงตัง. vi. แสดงออกด้วยความโมโหโทโส,วิ่งพล่าน,ตึงตัง,อาละวาด, -Phr. (on the rampage อาละวาด,มากมาย), Syn. outbreak,frenzy,storm,rage
rampant(แรม'เพินทฺ) adj. รุนแรง,ตึงตัง,อาละวาด,วิ่งพล่าน,แผลงฤทธิ์,ยืนบนขาหลัง., Syn. raging,furious
rough(รัฟ) adj.,n.,v. (ทำให้,กลายเป็น) (สิ่งที่) ขรุขระ,ไม่เรียบ,สาก,หยาบ,กระด้าง,ไม่สวย,มีขนรุงรัง,ไม่ได้ตกแต่ง,ไม่ได้เสริมแต่ง,คร่าว ๆ ,ตึงตัง,หยาบคาย,เกเร, (พายุ) รุนแรง,ไม่เป็นระเบียบ,จลาจล,ยากลำบาก, (ยา) ฤทธิ์แรง,คนเกเร,คนพาล,ความลำบาก,ต้นร่าง
row(โร) vt. พาย,โยกพาย,กรรเชียง vt. พาย,โยกพาย,กรรเชียง,ทะเลาะวิวาทเสียงดัง n. การพาย,แถว,แนว,แถวกระดานหมากรุก,การทะเลาะวิวาทด้วยเสียงตึงตัง,ความอลหม่านอึกทึกครึกโครม,เสียงดังอึกทึกครึกโครม, See also: rowable adj. rower n.
English-Thai: Nontri Dictionary
rough(adj) ขรุขระ,หยาบ,ไม่เรียบ,รุนแรง(พายุ),ตึงตัง
truculent(adj) ดุร้าย,ก้าวร้าว,ห้าวหาญ,ตึงตัง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
romp about (phrv.) วิ่งเล่นตึงตัง Syn. horse about, lark about
rowdy (adj.) เอะอะตึงตัง See also: เกเร, พาล, อันธพาล Syn. disorderly, loud, unruly
rowdy (n.) คนชอบเอะอะตึงตัง See also: คนเกเร, คนพาล, คนอันธพาล Syn. hooligan, ruffian
tramp (vi.) เดินหรือย่ำเสียงตึงตัง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Not if you hear the sound of a thud from my home, and one week later there's a smell from a decaying human body, and you have to hold a hanky to your face because of the stench.แม้ว่าจะได้ยินเสียงตึงตังโครมคราม จากห้องผม... ...แล้วอาทิตย์ต่อมาได้กลิ่นศพ... ...เหม็นจนคุณต้องเอาผ้าเช็ดหน้า อุดจมูกเวลาเดินผ่าน
Is that working for you, huh?ดีขึ้นมั้ย เอะอะตึงตังแบบนั้น?
Well, it was nice knowing when something goes bump in the night, it's you.อืม มันก็ยังดีที่ยังรู้ว่าเป็นนาย ที่ทำเสียงดังตึงตังตอนกลางคืน
He's so cute.แล้วก็ทะลึ่งตึงตัง น่ารักมากๆเลยค่ะ
He was a dick. Always making fat jokes.เขาเป็นคนหยาบคาย ชอบเล่นทะลึ่งตึงตัง
A little off-color. His mother wouldn't approve, but...มุขทะลึ่งตึงตัง แม่เขาคงไม่ชอบใจเท่าไหรหรอก แต่ว่า...

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตึงตัง
Back to top