ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ติดคุก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ติดคุก*, -ติดคุก-

ติดคุก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ติดคุก (v.) imprison See also: incarcerate, jail, gaol, go to prison Syn. ติดตะราง, เข้าคุก
English-Thai: HOPE Dictionary
bond(บอนดฺ) {bonded,bonding,bonds} n. ข้อผูกมัด,ข้อตกลงในสัญญา,สิ่งผูกมัด,พันธนาการ,สลัก,ตรวน,โซ่,การคุมขัง,การติดคุก,พันธบัตร,ใบกู้ยืม,ใบหุ้นกู้,พันธุกรรม,พันธะระหว่างอะตอมในโมเลกุล vi.,vt. (ทำให้) ผูกมัดเข้าด้วยกัน,เชื่อมติด,ผนึกเข้าด้วยกัน adj. เกี่ยวกับควา
jailbirdn. คนที่ติดคุก,คนขี้คุก
prison(พริซ'เซิน) n. คุก,เรือนจำ,ตาราง,สถานที่คุมขัง,การติดคุก, Syn. jail
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bird (sl.) ติดคุก
do time (sl.) ติดคุก See also: ใช้เวลาอยู่ในคุก, ถูกตัดสินให้จำคุก
up the river (sl.) ติดคุก See also: เข้าคุก, ติดตะราง
old lag (n.) คนติดคุกหลายครั้ง (คำไม่เป็นทางการ)
prison (n.) การติดคุก See also: การคุมตัว, การกักขัง, การกักกัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Eleven for armed robbery, three convictions.11 ปีฐานปล้น ติดคุก 3 หน
Nope-- ten years in prison; 250 large in fines.ไม่หรอก ติดคุก 10 ปี ปรับ 250
Gomez did 5 years for beating his girlfriend so bad even her dentist had a hard time with the ID.โกเมซ ติดคุก 5 ปี โทษฐานทำร้ายแฟนตัวเอง มากซะจน หมอฟันของเธอ ต้องใช้เวลานานเพื่อระบุตัว
10 years for a boat isn't that bad, shit!ติดคุก 10 ปี แลกกับเรือลำเดียวเหรอ ทุเรศที่สุด
10 days imprisonment for selling porn tapes to teenagers!ติดคุก 10 วัน เพราะขายวีดีโอโป๊ให้เด็ก
PAROLED LAS VENTURAS PRISON 4 YEARS: GRAND THEFT AUTOติดคุก 4 ปีที่ PAROLED LAS VENTURAS ข้อหาโจรกรรมรถ
You served 18 months in Folsom.ติดคุก 9 เดือนที่โฟลซัม
Jerk served time, got out a year ago.ติดคุก ออกมาได้ปีกว่าแล้ว
Prison or under house arrest.ติดคุก ไม่ก็โดนกักบริเวณ
Did his full 30-year term, dropped his tail.ติดคุกครบ 30 ปี อยู่อย่างเก็บตัว
Last time he was in jail's only been two years ago.ติดคุกครั้งสุดท้าย สองสามปีที่แล้ว
I don't want you to have to serve any more time than you have to.ติดคุกนานกว่าที่ต้องติด
He was Folsom for five years. He's a wizard on that laptop.ติดคุกฟอลซั่ม 5 ปี ชั้นเซียนเรื่องคอมพ์
DID 2 1/2 YEARS FOR ATTEMPTED SEXUAL ASSAULTติดคุกสองปีครึ่งฐานละเมิดทางเพศ
Did a five year bit in iron heightsติดคุกอยู่ห้าปีที่ไอร่อน ไฮท์
Prison time is slow time.ติดคุกเป็นเวลาที่ช้า
It gets knocked back to a misdemeanor, they do six months and they're out. No fucking way.ติดคุกแค่ 6 เดือนก็หลุดแล้ว ไม่มีทาง
Have you been to prison?คุณเคยติดคุกหรือเปล่า
As an Indian woman, how could you accept the indignity of prison?ในฐานะหญิงอินเดีย คุณยอมเสียเกียรติที่ต้องติดคุกได้ยังไง
Tell them the truth, and Mr. Boddy will be behind bars.บอกความจริงกับพวกเขาไป แล้วคุณบ๊อดดี้ก็จะติดคุกเอง
We'll all go to the chair.เราทุกคนจะได้ติดคุกกันหมด
Some of these writers haven't yet been to jail. But I'm working on it.บางส่วนของนักเขียนเหล่านี้ยังไม่ได้รับการติดคุก แต่ฉันทำงานกับมัน
If I don't, he'll kill the miserable bastard, then Vinnie will be there for life.ฉันไม่ทำ,เขาก็ฆ่ามันอยู่ดี แล้วก็คงติดคุกยาว
When the grandmother hears it... and finds out he's jailed, she has a heart attack and drops dead right on the spot.และรู้ว่าเขาติดคุก, เธอหัวใจวายตาย ต่อหน้าต่อตา
God forbid, what would happen if you had to go to prison?พระเจ้าช่วย,จะทำไงถ้าเกิดเธอติดคุกขึ้นมา?
Let me tell you something. Nobody goes to jail unless they want to.ขอบอกอะไรเธออย่างนะ ไม่มีใครติดคุกนอกจากมันอยากไป
The judge gave Jimmy and me 10 years like he was giving away candy.คำตัดสินให้จิมมี่กับผมติดคุกสิบปี
Everyone else in the joint was doing real time, mixed together, living like pigs.คนอื่นๆติดคุกกันแบบจริงๆ ต่อแถวรับอาหารเป็นหมู
Gribbs got 20 years just for saying hello to some fuck... who was sneaking behind his back, selling junk.กริบบ์ติดคุก 20 ปีเพราะแค่ไปทักทาย พวกเด็กเหลิอขอที่ขายยา
Look at all this powder around here. That could put us away forever.ไอแป้งพวกนี้ทำเราติดคุกหัวโตได้เลย
You'll do 25 years. See how much of a good guy you'll be then.นายจะติดคุกหัวโต25ปี แล้วดูกันว่าจะเป็นไง
You been in jail, I recall. Whiskey-making.คุณเคยติดคุกนี่ ผมจำได้ ทำวิสกี้เถื่อน
You know, another judge might care, but you hit a cop.คนอื่นอาจจะเห็นใจ แต่เธอทำร้ายตำรวจ จะต้องติดคุก
It's better than spending that time in jail, isn't it?ถ้าคิดว่าติดคุกดีกว่าก็ตามใจ
What the fuck landed you in here?นายติดคุกข้อหาอะไรวะ?
Nah, you didn't get six years for stealing a TV. Come on.นาห์ นายคงไม่ติดคุก 6 ปี / เพราะข้อหาขโมยทีวีหรอก ไม่เอาน่า
Tonight we either die in a bombing or end up in jail.คืนนี้ถ้าเราไม่โดนระเบิดตาย ก็คงต้องติดคุก
I'd rather go to jail than lose my reputation.ฉันยอมติดคุกดีกว่าเสียชื่ออีก
While you were in prison, caught for illegally immigrating Chineseระหว่างที่แกติดคุกอยู่นะ มีการกวาดจับคนจีนที่แอบเข้าประเทศมา
Since you're cleaner than me... lf you turn yourself in, it won't be longer than 10 yearsแต่ว่าประวัตินายสะอาดกว่าฉัน ถ้านายยอมรับสารภาพ อย่างมากก็ติดคุกไม่เกิน 10 ปี

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ติดคุก
Back to top