ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตาไม้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตาไม้*, -ตาไม้-

ตาไม้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตาไม้ (n.) knot See also: bud
ตาไม้ (n.) knot See also: bud
ตาไม่กระพริบ (adv.) intently See also: firmly
ตาไม่กะพริบ (v.) be stunned See also: stare dumbfounded, shock, bewilder, be amazed, look with fixed eyes, be all eyes
ตาไม่กะพริบ (adv.) with fixed eyes See also: with the utmost concentration
ตาไม่ถึง (adj.) not perceptive
English-Thai: HOPE Dictionary
burl(เบิร์ล) {burled,burling,burls} n. ก้อนเส้นด้าย,จุดด่าง,จุดเงื่อน,ตาไม้,แผ่นไม้ที่มีตาไม้ -v. ขจัดปมผ้าออก
gnarl(นาร์ล) n. คำราม,ปุ่ม,ปุ่มบนต้นไม้,ตาไม้
joint(จอยทฺ) {jointed,jointing,joints} n. ข้อต่อ,รอยต่อ,หัวต่อ,เดือย,ปล้อง,ข้อ,ตาไม้,ส่วนตอ,ตะเข็บ,ที่บรรจบ adj. ร่วมกัน,สัมพันธ์กัน,ในเวลาเดียวกัน,เชื่อม vt.,vi. เชื่อมกัน,ต่อกัน, Syn. juncture
knar(นาร์) n. ตาไม้,ปุ่มไม้.
knot(นอท) n. ปม,เงื่อน,โบว์,ปัญหา,เงื่อนงำ,ความผูกพัน,กลุ่มเล็ก,กระจุก,ตาไม้,หน่วยความเร็วหนึ่งไมล์ทะเลหรือ6080ฟุตต่อชั่วโมง,ไมล์ทะเล (6080ฟุต) vt.,vi. ผูกปม,ผูกเงื่อน,ทำให้เกี่ยวดองกัน,ทำให้เป็นทองแผ่น,เดียวกัน, Syn. tie,bond,tangle
knur(เนอร์) n. ตุ่มไม้,ตาไม้,ปุ่ม,ปม
weak-eyed(วีค'ไอดฺ) adj. สายตาไม่ดี
English-Thai: Nontri Dictionary
gnarl(n) ตาไม้
knot(n) ปม,เงื่อน,ปัญหา,มวยผม,จุก,ตาไม้
node(n) ปุ่ม,ตาไม้,ปม,รอยโน,ตุ่ม
wart(n) หูด,ไฝ,ตาไม้
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Diplopiaการเห็นซ้อนสอง,มองเห็นภาพเป็นสอง,เห็นภาพซ้อน,เห็นภาพซ้อนสอง,เห็นหนึ่งเป็นสอง,เห็นเป็น2ภาพ,ภาพซ้อน,ภาวะเห็นภาพซ้อน,มองเห็นวัตถุเป็น2ภาพ,กล้ามเนื้อของตาไม่ประสานกัน,การเห็นภาพเดี่ยวเป็นคู่,เห็นเป็น2ภาพซ้อนกัน,เห็นภาพซ้อน,การเห็นภาพซ้อน,มองเห็นสองภาพ,การมองเห็นเป็น2ภาพ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
gnarl (n.) ตาไม้ See also: ตะปุ่มตะป่ำบนผิวต้นไม้
munter (sl.) ผู้หญิงที่หน้าตาไม่ดี See also: ผู้หญิงที่หน้าตาน่าเกลียด
open-eyed (adj.) ที่จ้องดูตาไม่กะพริบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your eye does not flicker and the cards stay close to your noble chest.ตาไม่กระพริบ กุมไพ่ไว้ใกล้อก โดยไม่แสดงท่าทีอะไรเลย
Dilated eyes are not a problem. I'm perfectly fine to drive.ตาไม่ตอบสนอง ไม่ใช่ปัญหา ผมยังขับรถได้
Yeah, I don't want you with him,ตาไม่อยากให้แกอยู่กับเค้า
You're not drinking, right?ตาไม่ได้ดื่มอยู่ใช่ไหมคะ?
I'm not here to reprimand you.ตาไม่ได้มาที่นี่เพื่อจะตำหนิหลาน
There was no land in sight now.มีที่ดินในสายตาไม่มีตอนนี้
I come from a good family background, am not ugly, and would be a good match for you.ข้ามีพื้นเพที่ดี, หน้าตาไม่น่าเกลียด, และจะเป็นคู่ที่เหมาะสมสำหรับแม่นาง.
The little girl tending her doll collection is... no more a natural born mother than the tomboy down the street.เด็กหญิงสาวที่เล่นตุ๊กตาไม่ได้บ่งบอกว่าเธอจะเกิดมา เพื่อเป็นคุณแม่มากไปกว่าทอมบอยที่อยู่ตามท้องถนน
After all, there is no gene for fate.ยังงัยก็แล้วแต่ โชคชะตาไม่ถูกกำหนดด้วยยีน
I was blind!ตอนนั้นฉันยังตาไม่สว่าง
You've got to keep eye contact, and Snape wasn't blinking.ต้องจ้องไม่ให้คลาดสายตา สเนปจ้องตาไม่กระพริบ
There is no fate but what we make for ourselves.ชะตาไม่ได้ลิขิตเรา เราลิขิตตนเอง
Idiot... you can hardly keep your eyes open.นอนได้แล้ว เธอก็จะลืมตาไม่ขึ้นแล้ว
He's going to banish her from Flushing. Where will she go?คุณตาไม่ยอมให้อยู่ในฟลัชชิ่ง แม่เราเขาจะไปไหนได้
I can't open my eyes My eyes!ผมลืมตาไม่ได้ ตาของผม!
You can't open them until I tell you toพร้อมนะ? เธอจะลืมตาไม่ได้
Our surveillance cameras captured several images of the terrorist though the mask obviously makes retinal identification impossible.กล้องจับภาพ ผู้ก่อการร้ายได้หลายภาพ.. ครับ ...แต่หน้ากากที่สวมไว้ ทำให้ระบุตัว ด้วยการสแกนดวงตาไม่ได้.
I'll never leave this world in peace.ฉันคงจะ นอนตายตาไม่หลับ
This vast expanse of ice is now gone.ทุ่งน้ำแข็งสุดลูกหูลูกตาไม่มีอีกแล้ว
She's talented, but ugly and fat.เขาน่ะมีพรสววรค์ แต่หน้าตาไม่ดี อ้วนอีกต่างหาก
You don't know? Is it a crime to be ugly?ยังไม่รู้อีกเหรอ เกิดมาหน้าตาไม่ดีมันผิดมากใช่มั้ย
I CAN'T GO TO MY GRAVE WITH THIS ON MY CONSCIENCE.ฉันคงนอนตายตาไม่หลับ ถ้าเรื่องนี้ยังติดค้างใจอยู่
Tears don't suit you.น้ำตาไม่เหมาะกับเธอเลยนะ
To the untrained eye, there's nothing visually abnormal with this angelic young boy, but one must remember not to be fooled by his calm, unassuming facade.ดวงตาไม่ได้แกล้งทำ ไม่มีอะไรผิดปกติในสายตา เป็นเทวดาตัวน้อย ๆ แต่อย่างนึงที่ต้องจำไว้คือเขาไม่โง่ ด้วยความใจเย็น อาจเป็นการหลอกว่าถ่อมตน
There's not much resemblance.หน้าตาไม่เหมือนกันเท่าไหร่
I intend to release her. But for that I need the Brethren Court.เจ้าอ้วนหัวล้านหน้าตาไม่รับแขก กับพื่อนหุ่นไม้จิ้มฟันตาหลุด
Lisa's death made me realize we can't run from our fate.การตายของลิซ่าฉันรู้ว่ามันหนีโชคชะตาไม่ได้
I mean, what if... all those nights we used to lay awake, you know, in the dark... and curse the fate of every human soul... what if we was too angry?ถ้าหาก.. ทุกคืน.. เราจะข่มตาไม่หลับ..
And Gary isn't gay, because he's a wooden puppetแล้วแกรี่ก็ไม่ใช่เกย์ เพราะเค้าเป็นตุ๊กตาไม้
# I stole a little wooden guy. # # now we live in South Bayonne. #ฉันขโมย ตุ๊กตาไม้ ตอนนี้เราอยู่ด้วยกัน ที่บายอนตอนใต้
Miracles that can change fate do not arrive quickly.ปาฏิหาริย์ที่จะเปลี่ยนโชคชะตาไม่ได้เกิดขึ้นทันที
He's got her in his sights. I need to protect her.จ้องตาไม่กระพริบเลยนะมึง อย่าหวังว่าจะได้แอ้ม
Boyfriend, you are so not a duke.หน้าตาไม่ดุ๊กเหมือนชื่อเลย
He's blind as a weevil, so warn him not to take it all at once.ตานี่แกตาไม่ค่อยดี ฉะนั้น เตือนแกด้วยล่ะ ว่าอย่ากินหมดทีเดียว -ตกลงครับ
The eyes don't lie. They dilate.ดวงตาไม่โกหก มันจะขยายตัว
God, why can't I look away?พระเจ้า ละสายตาไม่ได้เลย
Corneal transplants are bloodless. It means apple's gonna be fine.การปลูกถ่ายแก้วตาไม่มีเลือดนี่ ซึ่งหมายถึง รายนี้คงไม่มีปัญหา
You look nothing like me.เราหน้าตาไม่เหมือนกันเลยนะ
I'm finding it harder to keep my eyes open.แม่ชักจะลืมตาไม่ค่อยขึ้นแล้ว
We can't let Alex become some stranger in pictures on our mantle.เรายอมให้อเล็กซ์กลายเป็น คนแปลกหน้าไปต่อหน้าต่อตาไม่ได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตาไม้
Back to top