ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตาแหลม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตาแหลม*, -ตาแหลม-

ตาแหลม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตาแหลม (v.) have sharp eyes
ตาแหลม (v.) smartly choose See also: intelligently choose
English-Thai: HOPE Dictionary
perspicacious(เพอสพะเค'เชิส) adj. สายตาแหลม,ปัญญาเฉียบแหลม, See also: perspicaciousness n.
perspicacity(เพอสพิแคส'ซิที) n. การมีสายตาแหลม,ความเฉียบแหลมของปัญญา,ความเฉลียวฉลาด, Syn. discernment
English-Thai: Nontri Dictionary
insight(n) การมองเห็นการณ์ไกล,สายตาแหลม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
insightful (adj.) ซึ่งมีสายตาแหลมคม See also: ที่ชาญฉลาด Syn. astute, perceptive
perspicacious (adj.) สายตาแหลม See also: ปัญญาเฉียบแหลม Syn. insightful, intuitive Ops. stupid, dull
sharp-sighted (adj.) ซึ่งมีสายตาแหลมคม See also: ตาแหลม, ตาไว Syn. alert, attentive, aware
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Good eye, Mr. Caffrey.ตาแหลมดี คุณแคฟฟรีย์
Very perceptive, Detective Quinn.ตาแหลมมาก นักสืบควินน์
You got a keen eye for this.- นี่ต้องตาแหลมมากเลยนะ
But to a savvy sleuth with a keen eyeแต่สำหรับนักสืบที่สายตาแหลมคม
Hopefully you're a better judge of character than I am.หวังว่าคุณจะตาแหลมกว่าฉัน
Renowned for an impeccable eye at spotting forgeries.เป็นที่รู้จักในการที่มีตาแหลมคม สามารถแยกแยะของปลอม
You have keen eyes, Master Baggins.คุณมีตาแหลมโทแบ๊กกิ้น
That's very perceptive of you, sir.เป็นสายตาแหลมคมมากของท่านครับ
You're a fucking magician. Your eye is perfect.นายมันพ่อมดชัดๆ ตาแหลมไร้ที่ติ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตาแหลม
Back to top