ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตั้งอยู่

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตั้งอยู่*, -ตั้งอยู่-

ตั้งอยู่ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตั้งอยู่ (v.) be in See also: maintain, remain Syn. อยู่ในสภาพ
ตั้งอยู่ (v.) be locate See also: be situated, lie, place Syn. อยู่, วางอยู่
English-Thai: HOPE Dictionary
collywobblesn. อาการอยู่ฐานที่มั่นเดียวกัน,ตั้งอยู่บนฐานที่มั่นเดียวกัน
console(คันโซล') {consoled,consoling,consoles} vt. ปลอบโยน,ปลอบขวัญ,ทำให้สบายใจ n. ส่วนที่เป็นแป้นที่ประกอบด้วยก้านเปียโนแถวก้านอักษรพิมพ์ดีดหรืออื่น ๆ ,ตู้วิทยุ โทรทัศน์ที่ตั้งอยู่บนพื้น,หิ้งที่ทำยื่นออกจากกำแพง,หอควบคุมระบบไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์ คำที่มีความ
downtownadv. ไปทางย่านศูนย์การค้าของเมือง -adj. เกี่ยวกับหรือตั้งอยู่ย่านศูนย์การค้าของเมือง n. ย่านศูนย์การค้าของเมือง, See also: down-tonwer n.
eastward(อีส'เวิร์ด) adj.,adv. หันหน้าตั้งอยู่หรือเคลื่อนไปทางตะวันออก. n. ทิศตะวันออก
freestandingadj. อิสระ,ซึ่งยืนหรือตั้งอยู่อย่างอิสระ
hanging(แฮง'กิง) n. การแขวน,การห้อย,สิ่งที่แขวน,สิ่งที่ห้อย,ซึ่งตั้งอยู่บนที่ชันสูง,ซึ่งมองลงสู่ข้างล่าง
headquartervt.,vi. ประจำหรือตั้งอยู่ที่สำนักงาน
liberal educationการศึกษาที่ตั้งอยู่บนรากฐานของศิลปศาสตร์หรือliberal arts (ดู)
locate(โล'เคท) vt. หาที่ตั้ง,กำหนดที่ตั้ง,หาแหล่งที่ตั้ง,ตั้งอยู่,ตั้งรกราก,สำรวจที่ดินหรือถิ่นที่อยู่. vi. ตั้งอยู่,ตั้งรกราก,ก่อตั้ง., See also: locatable adj. ดูlocate locater n. ดูlocate locator n. ดูlocate, Syn. find
microsoftไมโครซอฟต์เป็นชื่อบริษัทผลิตซอฟต์แวร์ยักษ์ใหญ่บริษัทหนึ่ง ตั้งอยู่ในเมืองเรดมอนด์ รัฐวอชิงตัน สหรัฐอเมริ กา ผลิตภัณฑ์ที่แพร่หลายมากได้แก่ โปรแกรมระบบดอส (MS-DOS) , วินโดว์ (MS WINDOWS) และยังมีโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้กับเครื่องพีซี และแมคอินทอชอีกหลายโปรแกรม เป็นต้นว่า Microsoft Office, WORD, EXCEL ฯลฯ
sessile(เซส'-ไซล) adj. ติดกับฐาน,ไม่มีก้านแต่ตั้งอยู่บนฐานกว้าง,ติดอยู่อย่าง ถาวร., See also: sessility n.
sit(ซิท) {sat,sat,sitting,sits} vi. นั่ง,เข้านั่ง,ตั้งอยู่,พักผ่อนบน,นั่งบน,นั่งเกาะ,นั่งฟักไข่,เป็นผู้แทน,ประจำตำแหน่ง,เข้าร่วมสอบ,เข้าประชุม,ดูแลเด็กทารก,เหมาะกับ vt. ทำให้นั่ง,นั่งลง,นั่งคร่อม,จัดหาที่นั่งให้ sit out นั่งจนเลิก,ไม่สามารถเข้าร่วมได้
site(ไซทฺ) n. ตำแหน่ง,สถานที่,จุด,ที่ตั้ง,แหล่งที่ตั้ง,แปลงที่ดิน,ที่ทำเล,สถานที่เกิดเหตุ vt. ตั้งอยู่,ประจำอยู่,ติดตั้ง,เอาไปตั้งไว้., Syn. perch
situate(ซิซ'ชุเอท) vt. ตั้งอยู่,วางอยู่,ทำให้มีตำแหน่งอยู่. adj. ซึ่งตั้งอยู่,ซึ่งมีตำแหน่งอยู่
situated(ซิช'ชุเอทิด) adj. ซึ่งตั้งอยู่,ซึ่งมีตำแหน่งอยู่,อยู่ในฐานะ, Syn. set,located,sited
skirt(สเคิร์ท) n. กระโปรง,ชายเสื้อชนิดยาว,ชายเสื้อ,ชาย,ขอบ,รอบ,นอก,สิ่งที่ห้อยย้อย,ผู้หญิง,เด็กผู้หญิง vt.,vi. อยู่บนขอบ,ตั้งอยู่บนขอบ,เดินรอบ,หลีกเลี่ยง.
stand(สแทนดฺ) {stood,stood,standing,stands} vi.,vt.,n. (ทำให้) (การ) ยืน,ยืนตรง,ตั้ง,ตั้งอยู่,ติดอยู่,ค้างอยู่,ยืนหยัด,ทนฝ่า,มีผลต่อไป,เป็นม้าพันธุ์,เผชิญ,อดทน,เลี้ยงดู,ปฎิบัติหน้าที่,จุดยืน,ตำแหน่ง,พยานในศาล,แท่นพูด,บัลลังก์,ที่จอดรถ,แผงหนังสือพิมพ์,แผง,แผงลอย,
English-Thai: Nontri Dictionary
bestead(adj) ตั้งอยู่,อยู่ในสภาพที่
situate(vt) วางอยู่,ตั้งอยู่,ทำให้มีตำแหน่งอยู่
stand(vi) ทรงตัว,ยืน,ตั้งอยู่,วางอยู่,ตั้งมั่น,เข้าประจำที่
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bargeแท่นเจาะในทะเลมีลักษณะเป็นเรือท้องแบน อุปกรณ์การเจาะติดตั้งอยู่บนตัวเรือ เดิมพัฒนาเพื่อใช้ในการเจาะบริเวณชายฝั่ง น้ำตื้น และบริเวณทะเลสาบ [ปิโตรเลี่ยม]
Bicycle Ergometersจักรยานที่ตั้งอยู่กับที่,จักรยานทดสอบสมรรถภาพการทำงานของร่างกาย [การแพทย์]
Bookmobile library ห้องสมุดเคลื่อนที่ Bookmobile library หมายถึง ห้องสมุดเคลื่อนที่ เป็นบริการประเภทหนึ่งของห้องสมุดประชาชนใช้ยานพาหนะที่ออกแบบเพื่อใช้เป็นห้องสมุด เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงหนังสือได้ ภายในยานพาหนะนี้จะมีพื้นที่เพียงพอสำหรับคนที่จะนั่งและอ่านหนังสือภายในรถและสามารถบรรทุกหนังสือออกไปให้บริการแก่ประชาชนและกลุ่มบุคคลที่มีความยากลำบากในการเข้าถึงห้องสมุด เช่น ชุมชนแออัด บ้านพักคนชรา สถานพักฟื้น เป็นต้น ทั้งในท้องถิ่นที่ห้องสมุดนั้นตั้งอยู่หรือในท้องถิ่นที่อยู่ห่างไกล สำหรับยานพาหนะที่ใช้มีทั้งรถยนต์ รถลาก หรือเรือ ผู้ให้บริการในรถอาจเป็นเจ้าหน้าที่ที่ขับรถทำหน้าที่เป็นบรรณารักษ์ไปด้วยในตัว บางทีมีพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ขับรถและบรรณารักษ์ นอกจากให้บริการหนังสืออ่านแล้วรถของห้องสมุดเคลื่อนที่บางแห่งอาจมีสื่ออื่น ๆ เช่น วีดิทัศน์ เทปเสียง ซีดี-รอม ของเล่น และเกมต่าง ๆ ให้บริการด้วย บริการของห้องสมุดเคลื่อนที่เป็นประโยชน์อย่างมาก แก่ประชาชนที่อยู่ห่างไกลที่ไม่สามารถไปใช้บริการของห้องสมุดได้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะไม่มีเวลา การคมนาคมไม่สะดวก หรือยังไม่เห็นความสำคัญของห้องสมุดหรือสาเหตุอื่น ๆ
Central Processing Unit (CPU)ซีพียู, ชิปที่ติดตั้งอยู่บนเมนบอร์ด ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นสารกึ่งตัวนำขนาดเล็ก ภายในบรรจุวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ไว้มากมาย โดยวงจรจะประกอบด้วยทรานซิสเตอร์ขนาดเล็กเป็นจำนวนมาก บางครั้งจึงเรียกชิปต่างๆ ว่า ไอซี ทำหน้าที่ในการประมวลผล และควบคุมการทำงานของคอมพิ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Christmas treeท่อและวาล์วติดตั้งอยู่ที่ปากหลุม , ท่อและวาล์วติดตั้งอยู่ที่ปากหลุม (Wellhead) ควบคุมการไหลของน้ำมันและก๊าซไม่ให้เกิดการ blowout [ปิโตรเลี่ยม]
Fiduciary Relationshipความสัมพันธ์ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของการมอบความ [การแพทย์]
Library cardบัตรห้องสมุดบัตรห้องสมุด (Library card) เป็นบัตรกระดาษหรือบัตรพลาสติกขนาดเล็กที่ออกให้โดยห้องสมุด เพื่อให้ผู้ใช้ห้องสมุดสามารถยืมวัสดุต่างๆ ของห้องสมุดได้ เช่น หนังสือ แผ่นซีดี วีดิทัศน์ หนังสือเสียง เป็นต้น และเพื่อใช้บริการอื่นๆ ของห้องสมุด ห้องสมุดประชาชนจะออกบัตรห้องสมุดให้แก่ผู้ใช้ที่อาศัยอยู่ในเมืองที่ห้องสมุดนั้นตั้งอยู่โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด ในการขอทำบัตรห้องสมุดนี้ผู้ใช้ต้องใช้บัตรประชาชนหรือใบขับขี่รถยนต์ประกอบในการขอทำบัตรห้องสมุดเพื่อเป็นการยืนยันที่อยู่ปัจจุบัน โดยบัตรห้องสมุดของห้องสมุดประชาชนในปัจจุบันมีลักษณะเหมือนกับบัตรเครดิต ซึ่งบัตรแต่ละใบจะมีบาร์โค้ดเชื่อมโยงกับข้อมูลของผู้ใช้แต่ละคน เมื่อคอมพิวเตอร์อ่านข้อมูลจากบาร์โค้ดจะเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ห้องสมุด ซึ่งพนักงานห้องสมุดจะสามารถให้ยืมวัสดุของห้องสมุด ต่ออายุการยืม และตรวจสอบรายการการยืมได้
Small Computer System Interfaceสกัสชีเป็นมาตราฐานในการเชื่อมต่อปริภัณฑ์ เช่น จานแข็ง หรือเครื่องพิมพ์เข้ากับคอมพิวเตอร์ ในกาส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์เหล่านี้กับคอมพิวเตอร์นั้นความเร็วเป็นเรื่องสำคัญมาก และขึ้นอยู่กับส่วนต่อประสานอุปกรณ์ (device interface) ที่ออกแบบไว้ในวงจรของปริภัณฑ์และในวงจรควบคุมที่ติดตั้งอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนต่อประสานที่ใช้กันมากคือ SCSI และ ESDI (Enhanced small device interface) SCSI นั้นเป็นมาตราฐานที่กำหนดลักษณะของบัสสำหรับใช้ถ่ายโอนข้อมูลระหว่างเครื่อพีซีกับอุปกรณ์รอบข้างได้ถึง 8 อุปกรณ์ [คอมพิวเตอร์]
touch screenจอสัมผัสจอภาพซึ่งไม่ได้ทำหน้าที่เป็นหน่วยแสดงผลอย่างเดียว แต่สามารถรับคำสั่งได้ด้วย วิธีการคือใช้นิ้วจิ้มหรือสัมผัสลงตรงจุดที่เป็นคำสั่งที่ต้องการเลือกให้ทำหน้าที่แทนการใช้เมาส์เลื่อนเคอร์เซอร์มายังตำแหน่งนั้น จอสัมผัสนั้นใช้ง่าย และมักจะใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับติดในเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับให้ข้อมูลข่าวสารชี้ทาง หรือแนะนำนักท่องเที่ยว ดังที่เห็นติดตั้งอยู่ตามโรงแรม และสนามบิน [คอมพิวเตอร์]
World Bank ธนาคารโลก มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า ธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและการพัฒนา (International Bank for Reconstruction and Development หรือ IBRD) เกิดขึ้นในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง จากข้อตกลงแห่งเมืองเบรตตันวูดส์ (ดู Bretton Wood) สหรัฐอเมริกา เริ่มดำเนินการเมื่อ พ.ศ. 2499 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริการ โดยทำหน้าที่ระดมเงินทุนระหว่างประเทศ เพื่อใช้ในการบูรณะและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ส่งเสริมความร่วมมือทางการเงินระหว่างประเทศ เพื่อสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน และเสริมสร้างสันติสุขระหว่างประเทศสมาชิก จุดมุ่งหมายหลักในปัจจุบันของธนาคารโลก คือ การจัดหาเงินทุน และความช่วยเหลือทางวิชาการ แก่ประเทศผู้กู้ยืมที่เป็นประเทศกำลังพัฒนา ความช่วยเหลือของธนาคารโลกที่ผ่านมาร้อยละ 90 ของปริมาณเงินกู้ยืมทั้งหมดจะใช้ในโครงการสาธารณุปโภคขั้นพื้นฐาน ได้แก่ การศึกษา การสาธารณสุข การชลประทาน การสื่อสารโทรคมนาคม เป็นต้น มีสมาชิก 179 ประเทศ (ปี 2538) รวมทั้งประเทศไทย [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
be located (vi.) ตั้งอยู่ See also: จอดอยู่, อยู่กับที่, อยู่
be situated (vi.) ตั้งอยู่ See also: วางอยู่ตรงนั้น, จอดอยู่ Syn. stay, remain, dwell
lie (vi.) ตั้งอยู่ See also: จอดอยู่, อยู่กับที่, อยู่ Syn. be located
sit (vi.) ตั้งอยู่ See also: วางอยู่ตรงนั้น, จอดอยู่ Syn. be situated, stay, remain, dwell
stand up (phrv.) ตั้งอยู่ See also: ตั้งขึ้น Syn. stand up
seaside (adj.) ตั้งอยู่ชายทะเล See also: ชายทะเล, ที่อยู่ชายฝั่ง Syn. seashore, coastal
lie to (phrv.) ตั้งอยู่ทาง See also: อยู่ทาง
westerly (adj.) ตั้งอยู่ทางตะวันตก See also: ซึ่งอยู่ทางตะวันตก
situate (vt.) ตั้งอยู่ที่
base on (phrv.) ตั้งอยู่บน See also: ยึดเป็นหลัก Syn. found on, ground on
base upon (phrv.) ตั้งอยู่บน See also: ยึดเป็นหลัก Syn. found on, ground on
build on (phrv.) ตั้งอยู่บน See also: ยึด(บางสิ่ง)เป็นพื้นฐาน Syn. build upon
build upon (phrv.) ตั้งอยู่บน See also: ยึด(บางสิ่ง)เป็นพื้นฐาน Syn. build on
ground on (phrv.) ตั้งอยู่บน See also: มีพื้นฐานอยู่บน Syn. base on, found on
found on (phrv.) ตั้งอยู่บนหลักการของ Syn. base on, found upon, ground on
found upon (phrv.) ตั้งอยู่บนหลักการของ Syn. base on, found on, ground on
Calvary (n.) เนินเขาที่พระเยซูถูกตรึงกางเขน (ตั้งอยู่ใกล้เมืองเยรูซาเล็ม) Syn. Golgotha
citied (adj.) ที่มีเมืองตั้งอยู่
corner (adj.) ซึ่งตั้งอยู่ที่มุม
fixture (n.) ของในบ้านที่ติดตั้งอยู่กับที่ เช่น อ่างน้ำ โถส้วม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Nestled all snug and cozy right against the mountain.ตั้งอยู่ทั้งหมดอบอุ่นและสะดวกสบาย ที่เหมาะสมกับภูเขา
Located at the Tel Aviv Credit Union on Yafo.ตั้งอยู่ที่สหกรณ์ออมทรัพย์เทลอาวีฟในยาโฟ้
Camp Willing operates just outside of Austin.ตั้งอยู่นอกเขตออสติน
They've been around since the forties.ตั้งอยู่นอกเมืองนิวยอร์ก/Nมีมาตั้งแต่ยุค 40's
/I owned and operated /the Sunny Vista Motel,ตั้งอยู่บริเวณหัวมุมของ ซันเซ็ท สตริป และ ลา เซียนา ในลอสแองเจอลิส แคลิฟอร์เนีย
It's located right above Mulholland...ตั้งอยู่เหนือมัลฮอลแลนด์พอดี
Above my meatpie emporium in Fleet Street.ตั้งอยู่เหนือร้านพายเนื้อ ตรงฟรีทสตรีท
Headquartered in Paris.สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงปารีส
Set sail for home, for England! A jewel set in the sea!อังกฤษ อัญมณีที่ตั้งอยู่ในทะเลสีเงิน
Our guide restored the divine character of monstrosity thanks to reiterated actions, that is to say: ritesไกด์ของเราที่ตั้งอยู่อีกครั้ง divine character ของความเป็นอสูรกาย... ...การขอบคุณที่จะการกระทำที่กล่าวซ้ำ,\ Nthat จะพูด: พิธีศาสนา
Is that the castle beyond the Goblin City?ปราสาทนั่น ตั้งอยู่ในเมืองแห่งปีศาจใช่มั๊ย?
What Russian novel, embracing more than 500 characters is set in the Napoleonic Wars?สิ่งที่รัสเซียนวนิยายกอดมากกว่า 500 ตัวอักษร ... ... ตั้งอยู่ในโปเลียน?
But it's outside the ghetto, so you can barter for extra goods-- for eggs, I don't know what you need-- with the Polish workers.แต่ตั้งอยู่นอกเขตควบคุม ออกไปแลกของที่จำเป็นได้
The system is based on the rules of a building.ระบบนี้ตั้งอยู่บนกฏของสิ่งก่อสร้าง
He's holding penny captive out at the old bowl-rite bowling factory on the outskirts of town.เขาจับตัวเพนนี่ไว้ที่ โรงงานเก่าโบว์-ไรท์... ตั้งอยู่ที่นอกเมือง
It's over there. You can't see it from here.มันตั้งอยู่ตรงโน้นน่ะ คุณมองไม่เห็นจากตรงนี้หรอก
So the decisions they make come from not the reality that exists in the world.ดังนั้น การตัดสินใจของผู้บริหารบรรษัท จึงไม่ได้ตั้งอยู่บนความเป็นจริงที่ดำรงอยู่ทั่วโลก
It is the case in every period of history where injustice based on falsehoods based on taking away the right and freedoms of people to live and survive with dignity that eventually when you call a bluff the tables turn.ในทุกช่วงเวลาของประวัติศาสตร์ที่มีความไม่ยุติธรรม ที่ตั้งอยู่บนความเท็จ ตั้งอยู่บนการพรากสิทธิและเสรีภาพไปจากประชาชน
I was one of seven scientists chosen to serve in a secret facility stationed outside of Berlin before the start of the First World War.ผมเป็นหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์ 7 คน ซึ่งถูกเลือกให้ไปปฏิบัติงานอย่างลับๆ ในหน่วยงานที่ตั้งอยู่นอกเขตเบอร์ลิน ก่อนเกิดสงครามโลกครั้งที่ 1
There's a timer at the back of the device you're wearing.มีระเบิดเวลาติดตั้งอยู่ที่หลัง ของตัวที่ครอบปากคุณอยู่
I just don't like it hereฉันแค่ไม่ชอบที่มันตั้งอยู่ที่นี่
His Barcelona museum stands in the same area as Casa de la Caritat.พิพิธภัณฑ์ของเขาตั้งอยู่ในเขตเดียวกันกับ Casa de la Caritat
I am here for all those voices which cannot be heard.และสำหรับหลักการ ที่ทำให้ห้องนี้ตั้งอยู่
Thy kingdom come, thy will be done,แผ่นดินพระองค์ตั้งอยู่ ทุกสิ่งตามน้ำพระทัย
That's like the difference between an ice cube floating in a glass of water, which when it melts doesn't raise the level of water in the glass, and a cube that's sitting atop a stack of ice cubesคล้ายกับความแตกต่างระหว่างน้ำแข็งที่ลอยอยู่ในแก้วน้ำ ที่เมื่อมันละลายมันไม่ได้เพิ่มระดับน้ำ กับน้ำแข็งที่ตั้งอยู่บนน้ำแข็งก้อนอื่นที่ซ้อนทับกันขึ้นไป
But when the warnings are accurate and based on sound science, then we as human beings, whatever country we live in, have to find a way to make sure that the warnings are heard and responded to.แต่เมื่อการเตือนนั้นมีความแม่นยำ และตั้งอยู่บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่สมเหตุผล ดังนั้น ในฐานะที่เราเป็นมนุษย์ ไม่ว่าจะอาศัยอยู่ในประเทศไหน จะต้องหาหนทางที่จะแน่ใจได้
Even installed a state-of-the-art GPS tracking system in the license plate.ยังมีจีพีเอสรุ่นล่าสุด ติดตั้งอยู่ในป้ายทะเบียนด้วย
By the way, do you know the bus is still standing like that?ว่าแต่ว่า คุณรู้รึเปล่าคะ ว่ารถบัสคันนั้นน่ะยังตั้งอยู่แบบเดิมเลยนะคะ
Because haute cuisine is an antiquated hierarchy built upon rules written by stupid old men.เพราะการทำอาหารขั้นสูง มีการแบ่งชนชั้นแบบโบราณ ซึ่งตั้งอยู่บนกฎที่เขียนโดยไอ้แก่โง่ๆ
This weekend. East of Shelbyville and south of Capitol City.ไปเที่ยวได้ตั้งแต่สุดสัปดาห์นี้ ตั้งอยู่ทางตะวันออกของเชลบี้วิลล์ และทางใต้ของเมืองหลวง
That is very imaginative, counsellor, but it's not based in reality at all.นั่นเป็นความคิดเพ้อเจ้อนะคุณทนาย แต่มันไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐาน ของความเป็นจริงเลย
So I've got the ten commandments over there,ผมมีบรรญัติ10ประการ ตั้งอยู่ที่นั่น
It's an empty black void with the stone tablets.มันก็เป็นห้องมืดๆ แล้วก็มีหลักศิลาตั้งอยู่อ่ะนะ
Offices in Virginia, Delaware, registered in Panama.สถานที่ตั้งอยู่ในเวอร์จิเนีย เดลาแวร์ จดทะเบียนที่ปานามา
It seems his body is in their assembly hall.ศพเขาถูกตั้งอยู่ที่ห้องโถง
No, it was just sitting there on the loading dock.ไม่ มันแค่ตั้งอยู่ ตรงที่ถ่ายของ
In her anger, she picked up a bucket of water that stood near and dashed it over the witch, wetting her from head to foot."ด้วยความโกรธ เธอคว้าถังน้ำ "ที่ตั้งอยู่ใกล้ๆสาดไปที่แม่มด "เปียกตั้งแต่หัวจดเท้า
Sella turcica, diaphragma sellae-- the dural folds of the pituitary fossa, in which the pituitary gland sits, situated in the sphenoid bone.เซลล่า เทอร์ริก้า ,ไดแกรมม่า เซลเล-- เอกสารดูรอลที่เกี่ยวกับต่อมใต้สมอง ฟอสซ่า, ซึ่งแกนต่อมใต้สมองตั้งอยู่,
Now, Vanessa Holden's apartment was in the peachtree district, where there's a lot of big money.พอมาตอนนี้, อพาร์ทเม้นท์ของวาเนสซ่า โฮลเด้น ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพีชทรี, พูดได้เลยว่าเป็นย่านคนรวย
And what's even weirder is the cleaning supplies were set out,และที่แปลกไปกว่านั้นนะ อุปกรณ์ทำความสะอาดก็ยังเอามาตั้งอยู่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตั้งอยู่
Back to top