ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตั้งข้อหา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตั้งข้อหา*, -ตั้งข้อหา-

ตั้งข้อหา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตั้งข้อหา (v.) allege See also: accuse, charge Syn. ตั้งข้อกล่าวหา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Shortly after that, he was arrested, convicted and sentenced to life.ไม่นานจากนั้น เขาก็ถูกจับ ตั้งข้อหา และโดน จำคุกตลอดชีวิต
Charges unless we can tell them which one did it.ตั้งข้อหา ถ้าเราไม่สามารถบอกเขาได้ว่า ใครเป็นคนทำ
Got Luann on drug charges, Cherry on theft and arson.ตั้งข้อหาลูแอนมียาเสพติดไว้ครอบครอง
Well, charge him with something.ตั้งข้อหาสิ อะไรก็ได้
Book him.And Soyoung? We gotta talk.ตั้งข้อหาเขา และโซยยังล่ะ เราต้องคุยกันก่อน
Charge him under the patriot act.ตั้งข้อหาเขา ใช้กฎหมายต่อต้านการก่อการร้าย
These men fucked up good but you bringing formal charges against them is that gonna help that girl one little bit?จริงอยู่คนเหล่านี้ทำผิดมหันต์ แต่ถ้าตั้งข้อหาพวกเขาแล้ว จะทำให้ผู้หญิงฟื้นขึ้นมามั้ย
Why was the alibi for Gerry Conlon... who was charged with the murder of five innocent people... kept from the defense?ทำไมต้องเป็นข้อแก้ตัวสำหรับ Gerry Conlon คือ ... ที่ถูกตั้งข้อหาฆาตกรรม ห้าคนไม่รู้ ... เก็บไว้จากการป้องกันประเทศหรือไม่
Can't you go easy on me?อย่าตั้งข้อหารุนแรงไม่ได้หรอ...
Yeah, I had five tabs of X on me.ใช่ ฉันถูกตั้งข้อหา ห้ากระทง
Now, either you charge me with something.ฟังนะ คุณต้องตั้งข้อหา อะไรสักอย่าง
You've been charged with three counts of murder the bombing of government property, conspiracy to commit terrorism treason and sedition, the penalty for which is death by firing squad.คุณถูกตั้งข้อหา ฆาตกรรม 3 ราย... ...วางระเบิดทรัพย์สินราชการ สมคบกับผู้ก่อการร้าย... ...เป็นกบฏและปลุกระดม, โทษคือ ประหารด้วยการเผาทั้งเป็น.
(UHL NARRATING) Later that week, we arrested a man and charged him with murder... but I knew that that wouldn't satisfy Eisenheim.ปลายสัปดาห์นั้น เราได้ตัวชายผู้หนึ่งและตั้งข้อหาฆาตกรรมกับเขา แต่ผมรู้ว่านั่นไม่ได้ทำให้ไอเซนไฮม์พอใจ
He's also being arraigned for the murder of his mother and his stepfather.เขายังถูกตั้งข้อหาฆาตกรรม แม่กับพ่อบุญธรรม
You want us to take him in for trespassing?คุณต้องการตั้งข้อหากับเขามั้ยครับ
Are you aware I have the right to detain you for the next 48 hours without cause?รู้หรือเปล่าว่า ผมมีสิทธิ์ขังคุณ48 ชม. โดยไม่ต้องตั้งข้อหา ?
Not bad. Who's Brass going to charge?ไม่เลวนัก ว่าแต่แบรสจะตั้งข้อหาใครดีล่ะ?
You can't charge either one.คุณไม่สามารถตั้งข้อหาใครได้หรอก
Right now the D.A.'s not sure who he's going to charge.ตอนนี้อัยการไม่แน่ใจว่าจะตั้งข้อหาใครดี
Oh, yes. I intend to press charges.โอ้ ใช่ ผมต้องการตั้งข้อหา
Sure. I'll throw some building code violations at them.มั่นใจได้เลย ฉันจะทำลายตึกนี้และตั้งข้อหากับพวกเขา
My detectives will!นักสืบของฉันจะตั้งข้อหาแน่!
I gotta go from here to your precinct to discuss whether we're gonna file charges against this guy.จากนี่แล้วฉันต้องไปที่เขตนาย เพื่อคุยว่าเราจะตั้งข้อหาเขามั้ย
I do. But I can't very well charge Mr. King with assault on a palm tree.ใช่ แต่ผมตั้งข้อหาคุณคิง ด้วยการทำร้ายต้นปาล์มไม่ได้
You gonna charge King?คุณจะตั้งข้อหาคิงเหรอ?
I wanna tell you you're not officially Being charged with anything right now.คุณยังไม่ถูกตั้งข้อหา ในตอนนี้
Charged with attempted rape.ถูกตั้งข้อหาตั้งใจข่มขืน
So, I'm gonna charge Sanders with accessory to murder.ตกลงเราจะตั้งข้อหาแซนเดอร์ ฐานสมรู้ร่วมคิดในการฆาตกรรม
Cops never charged me.ตำรวจไม่ได้ตั้งข้อหาผม
Are you charging me?เธอจะตั้งข้อหาฉันงั้นเหรอ
We'll be charging Opie with Hefner's murder.เราจะตั้งข้อหาโอปี้ กับคดีฆาตกรรมเฮฟเนอร์
Don't think Jax is pressing charges.นายไม่คิดว่าเเจ็คตั้งข้อหาทำร้ายร่างกาย
We call this in. You're not gonna get charged, he is.เราจะโทรเเจ้งความ เธอไม่ถูกตั้งข้อหา เเต่เขา
We'll look into your accusations.เราจะตั้งข้อหากับนาย
The only cornea transplanting match in the day your surgery came from ...Clínica De Santa Haviera Mosianos.และเมื่อไม่นานมานี้ มีเด็กผู้หญิงถูกจับโดยตำรวจ ถูกตั้งข้อหาโจรกรรมของ ซึ่งเธอก็ได้รับเปลี่ยนหัวใจจากโจร
You are to make the following entry;คุณจะถูกตั้งข้อหาดังนี้
And if they escaped, then you'd be blamed, you'd be charged, you might even be executed?เข้าใจแล้ว ถ้าพวกเธอหนีไป พวกคุณจะถูกกล่าวโทษใช่มั้ย พวกคุณจะถูกตั้งข้อหา หรือแม้แต่ถูกประหารชีวิต
Ms. Roth, your husband was charged and... charged and convicted of first degree murder,คุณ รอส ครับ สามีคุณ ถูกตั้งข้อหา.. ฆ่าคนตายโดยเจตนา นะครับ
You being held here today... suspected of aiding an escape of a convicted murder from a maximum security penitentiary.ที่เธอถูกจับมาวันนี้ เพราะถูกตั้งข้อหาสมรู้ร่วมคิด Nพานักโทษประหารแหกคุก.. จากคุกที่มีความปลอดภัยสูงสุด..
Peter Petrelli has joined Matt Parkman as priority one.ปีเตอร์ พีเทรลลี่ ได้เข้าร่วมกับ แมต พาร์กแมน เป็นเป้าหมายระดับแรก ถูกตั้งข้อหากักขังหน่วงเหนี่ยว และทำร้ายร่างกาย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตั้งข้อหา
Back to top