ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตัดสินลงโทษ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตัดสินลงโทษ*, -ตัดสินลงโทษ-

ตัดสินลงโทษ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัดสินลงโทษ (v.) judge See also: decide, sentence, condemn, adjudge, adjudicate, give verdict, doom, written judgment, court verdict Syn. พิพากษา
English-Thai: HOPE Dictionary
lifer(ไล'เฟอะ) n. ผู้ถูกศาลตัดสินลงโทษจำคุกตลอดชีวิต
sentence(เซน'เทินซฺ) n. ประโยค,การตัดสิน,การตัดสินลงโทษ,การพิพากษา,การลงโทษ,คติพจน์,คำคม,สุภาษิต. vt. ตัดสิน,พิพากษา., See also: sentencer n., Syn. judgment,opinion,verdict
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
third convictionการตัดสินลงโทษผู้กระทำความผิดติดนิสัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
dicide against (phrv.) ตัดสินลงโทษ Syn. decide for, find for
filter through (phrv.) ตัดสินลงโทษ Syn. dicide against, decide for, find for
pass sentence on (idm.) ตัดสินลงโทษ Syn. pronounce on
pronounce on (idm.) ตัดสินลงโทษ
lifer (n.) ผู้ถูกศาลตัดสินลงโทษจำคุกตลอดชีวิต (คำสแลง)
miscarriage of justice (n.) การตัดสินลงโทษผิดคน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Justice, thief.ตัดสินลงโทษ ไอ้ขี้ขโมย
However, as head of Gryffindor house it is for Professor McGonagall to determine the appropriate action.ในฐานะหัวหน้าของบ้านกริฟฟินดอร์ ศจ.มักกอนนากัล จะเป็นผู้ตัดสินลงโทษเอง
For which the punishment, regrettably, is also death....ด้วยคำสั่งนี้ ให้ตัดสินลงโทษได้ โดยไม่มีการอภัย ให้ตายตกตามกัน "
Typical bio.รู้สึกว่าเขาถูกตัดสินลงโทษอย่างรุนแรง
The chicky hines conviction.การตัดสินลงโทษของชิกกี้ ไฮนส์
Maybe... we let the outlaws serve up their own justice.บางที... เราปล่อยให้พวกอาชญากร ตัดสินลงโทษพวกเขาเอง
U.S. Attorney will seek the death penalty for both of you.อัยการสหรัฐอเมริกา จะตัดสินลงโทษด้วยการประหารชีวิต นายทั้งสองคน
God forbid... that they decide to... take revenge?เอ่อ พระเจ้าไม่ยอม ที่พวกเขาตัดสินใจที่จะ... ตัดสินลงโทษ
So you decided to punish me by resorting to petty theft?งั้นคุณเลยตัดสินลงโทษฉันด้วยหันไปขโมยเล็กขโมยน้อยเนี่ยนะ?
If someone wanted proof That judge Mary Gallagher had a sense of humor, All they needed to do was watch her pronounce sentence.ถ้าบางคนต้องการพิสูจน์ว่าผู้พิพากษาแมรี่ กัลลาเกอร์ มีอารมณ์ขันล่ะก็ ที่เขาต้องทำคือ ดูเธอกล่าวคำตัดสินลงโทษ
You really believe Jack Bauer wants to trust some toothless international tribunal to mete out justice to the people who killed Renee?คุณเชื่อแจ๊ค บาวเออร์จริงๆเหรอว่า ต้องเชื่อในระบบศาลยุติธรรม ที่จะตัดสินลงโทษคนที่ฆ่าเรเน?
Burgess takes the rap, does a bit of time, Gallant walks.เบอร์เกสถูกตัดสินลงโทษติดคุกไม่นาน กาลลันท์ลอยนวลไปได้
Every life comes with a death sentence.ทุกๆชีวิตเกิดมาเพื่อ ถูกตัดสินลงโทษประหารชีวิต
Your sworn statement along with our professional diagnosis is more than enough for a friendly judge to remand Miss Winters into my custody.คำยืนยันของคุณกับการวินิจฉัยโรคอย่างมืออาชีพของเรา นั้นก็มากเพื่อพอแล้วสำหรับการตัดสินลงโทษอย่างฉันมิตร ด้วยการส่งตัวคุณวินเทอร์สมาอยู่ในการดูแลของฉัน
There are so many miscarriages of justice when it comes to identifying a psychopath.มีการตัดสินลงโทษผิดคนมากกมาย เมื่อต้องมีการระบุความผิดปกติทางจิตเข้ามาเกี่ยว
And my justice will be punitive Imma smashและผมจะตัดสินลงโทษ จะลงโทษให้หนัก
Now while my judgment comes in the form of excommunicado, the High Table... demand a more severe outcome if their traditions are refused.ตอนนี้คำตัดสินของฉันคือเนรเทศเท่านั้น สภาสูงคงตัดสินลงโทษรุนแรงกว่า ถ้าบัญญัติที่วางไว้ถูกปฏิเสธ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตัดสินลงโทษ
Back to top