ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตังเม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตังเม*, -ตังเม-

ตังเม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตังเม (n.) sticky sweet See also: candy, toffee, burnt sugar Syn. แตงเม
ตังเม (n.) sticky sweet See also: candy, toffee, burnt sugar Syn. แตงเม
ตังเม (์์n.) stingy See also: niggardly, miserly, frugal, mean, tight Syn. ตระหนี่, ตระหนี่ถี่เหนียว, ขี้เหนียว, ขี้ตืด
English-Thai: Nontri Dictionary
CHEWING chewing gum(n) หมากฝรั่ง,ตังเม
lollipop(n) อมยิ้ม,ตังเม
sticky(adj) หนืด,เหนียว,ติดแน่น,เป็นตังเม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She seems goopy but should be okayเธอเหมือนตังเม แต่ก็ดูโอเค
She married King George lll, had 15 kids. They never spent more than an hour apart.คนที่แต่งกับพระเจ้าจอร์จที่ 3 มีลูก 15 คน รักกันมากตัวติดกันยังกับตังเม
You just want others to know that you're Chewing Gum, right?คุณอยากให้คนอื่นรู้ว่าคุณเป็นตังเม, ใช่มั้ย?
One mistake on my part and I'm stuck with you.ใช่สิ! พอพลาดที... เธอก็ติดหนึบเป็นตังเม จะแซะยังไงก็แซะไม่ออก
No, I want to stick to you like a chewing gum.ไม่เอา ฉันจะเป็นตังเมติดหนึบอยู่กับตัวนาย
Those two people are sticking together like chewing gum.สองคนนี้ตัวติดกันยังกะตังเม
Yeah, but by 1:00 the bridge is gonna be jammed.ใช่ แต่พอบ่ายโมงบนสะพานรถติดเป็นตังเมเลย
I need a tooth to eat my nougat with. Of course.ผมต้องการฟัน จะได้กินตังเมได้อีก
So I tell the lady in the booth that her anise smells delicious.เราตัวติดกันอย่างกะตังเม มันจะไม่มีวันเปลี่ยนไป ใช่มั้ย?
We don't want to be cleaning up, after a sea sick orang utan.เราไม่อยากจะทำความสะอาดกรง หลังจากที่ลิงอุรังอุตังเมาคลื่นหรอก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตังเม
Back to top