ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตะปู

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตะปู*, -ตะปู-

ตะปู ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตะปู (n.) nail See also: spike Syn. ตาปู, หมุด, เป็ก
ตะปูควง (n.) screw See also: wood screw Syn. ตะปูเกลียว
ตะปูหัวเห็ด (n.) large headed nail See also: like mushrooms nail
ตะปูเกลียว (n.) screw See also: wood screw
ตะปูเข็ม (n.) small nail See also: kind of nails
English-Thai: HOPE Dictionary
screw nailตะปูควง
bradawln. เหล็กหมาดสำหรับเจาะรูเพื่อตอกตะปูไร้หัว
claw hammern. ค้อนถอนตะปู
claw hatchetn. ขวานถอนตะปู
clout(เคลาทฺ) {clouted,clouting,clouts} n. การตี,การต่อย,การตบ,การตีลูกไกล,อิทธิพลของความคิด,ปาฏิหาริย์,เป้า,ลูกกระสุนที่ถูกเป้า,เศษผ้าปะ,เศษของที่ใช้ซ่อมแซม,เศษผ้า,ผ้าขี้ริ้ว. vt. พันผ้า,ปะ,ซ่อมแซม,ตอกตะปูเสริม,ตี,ต่อย, Syn. blow,wal
countersink {countersank(เคา'เทอะซิงค) vt. คว้านรูเพื่อให้ตะปูเข้า,เจาะรู
countersinks}(เคา'เทอะซิงค) vt. คว้านรูเพื่อให้ตะปูเข้า,เจาะรู
countersunk(เคา'เทอะซิงค) vt. คว้านรูเพื่อให้ตะปูเข้า,เจาะรู
crampon(แครม'เพิน) n. เหล็กยึด,เหล็กเกราะ,ตะขอโลหะ,ตะปูยึดปลายแหลมบนพื้นรองเท้าย่ำหิมะ
drive(ไดรฟว) {drove,driving,drives} vt. ขับ,ขับไล่,ไล่,ผลัก,ไส,ผลักดัน,ขับขี่,ต้อน (สัตว์เลี้ยง) ,ลอย (ซุง) vi. แล่น,พุ่ง,ขับรถ,ตี (ลูกกอล์ฟ,ตะปู) ,มุ่งหมาย n. การขับ,การขับขี่,ทางรถ,สัตว์ที่ไล่ตาม,สัตว์ (ที่ต้อน) ,การรุกทางทหาร,พลังงาน,แรงกระตุ้น,กลไกในการขับ,หน่วยขับหน่วยบันทึกไดร์ฟ อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ที่มีหน้าที่อ่านและบันทึกข้อมูล เช่น หน่วยขับแถบบันทึก (tape drive) หน่วยขับจานบันทึก (disk drive)
hob(ฮอบ) n. ตระอับหรือโครงเหล็กสำหรับตั้งหม้อบนเตาไฟ,ตะปูหัวกลม,สิ่งที่ทำให้เกิดความกลัว,เทวดาร่างเล็ก
nail(เนล) n. ตะปู -Id. (hit the nail on the head พูดถูกจุด,ทำถูกจุด) vt. ยืดด้วยตะปู,ตรึง,
peg(เพก) n. หมด,ตอหมุด,ตะปู,เดือย,สลัก,หลัก,ไม้ปักที่สั้น,จุกไม้,แกนซอ,ขอแขวนหมวก,ที่หนีบเสื้อผ้า,หัวข้อ,ข้ออ้าง,ขาไม้,ขา,กางเกง -Phr. (take down a peg ถ่อมตัว) . vt. ตรึงหรือตอกติดด้วยหมุด,ตะปู เดือยหรืออื่น ๆ ,ขว้างลูกเบสบอล,จำแนกชนิด,เข้าใจ คำที่มีความหม
screw(สครู) n. ตะปูควง,ควงตัวผู้,สลักเกลียว,เดือยเกลียว, ตัวหนอน,รูเกลียว,สิ่งที่เป็นเกลียว,ไขควง,การบิด,การหมุน,ม้าแก่,เงินเดือน,ค่าจ้าง,คนขี้เหนียว,เจ้าหน้าที่เรือนจำ,พัสดี,การสังวาส vt. ขันสครู,บีบบังคับ,ขันแน่น,กวดขัน,ไช. vi. หมุนตะปูควง,ยึดติดด้วยตะปูควง,
spike(สไพคฺ) n.,vt. (ยึดติดด้วย) เดือยแหลม,ตะปูรางรถไฟ,ตะปูยักษ์,ตะปูรองเท้า,สิ่งที่ยาวแหลม,เขาแหลมของกวาง,ลูกปลาmackerel,รวงข้าว,ช่อดอกที่เป็นรวง (ดู) ,ขัดขวาง,ป้องกัน,ห้ามปราม,ใส่แอลกอฮอล์
sprig(สพริก) n. กิ่งไม้เล็ก ๆ ,ช่อเล็ก,ลูกหลาน,คนหนุ่ม,เด็กหนุ่ม,ทายาท,ตะปูไม่มีหัว,หมุดติดกระจก. vt. ประดับด้วยกิ่งไม้เล็ก ๆ ,ตัดกิ่งไม้เล็ก ๆ, Syn. shoot,sprout,branch
staple(สเท'เพิล) n. สินค้าหลัก,วัตถุดิบหลัก,ผลิตภัณฑ์หลัก,อาหารหลัก (เช่นขนมปัง/ข้าวหรือเกลือ) ,ใย (ขนสัตว์ ฝ้ายป่าน ปอหรืออื่น ๆ) ,ส่วนสำคัญ,หัวข้อสำคัญ. adj. สำคัญ,ที่เป็นพื้น,เป็นหลัก,เป็นแก่น vt. แยกชนิดตามอาหารหลัก วัตถุหลักหรือเส้นใย n. ลวดรูปตัว'U'หรือตะปูรูป 'U'
stud(สทัด) n. ตะปูหัวใหญ่,กระดุมคอเสื้อ,กระดุมหน้าอกเสื้อเชิ้ต,ปุ่ม,สลักเกลียว,แกน,สลัก,เสากลาง,โครงผนัง vt. ใส่ตะปูหัวใหญ่,ใส่ปุ่ม,กระจัดกระจาย,ทำเป็นปุ่ม
tack(แทค) n. ตะปูแหลมสั้นและหัวแบน,การผูก,เชือกดึงใบเรือ,วิถีทาง,แนวทาง,ขั้นตอน,เงื่อนไขแถมท้าย,การเคลื่อนเป็นรูปตัว 'Z' vt. กลัด,ตอกติด,ใช้ตะเข็บเย็ยติด,ดึงใบเรือ,เปลี่ยนใบเรือ,เพิ่ม,ผนวก,แถมท้าย,เคลื่อนเป็นรูปตัว 'Z' vi. กินลม เปลี่ยนทิศทางลม,เคลื่อนเป็นรูปตัว 'Z'
toenail(โท'เนล) n. เล็บเท้า,ตะปูที่ตอกเอียง. vt. ตอกตะปูเอียงให้ยึดติด
twopenny(ทัพ'พะนี) adj. จำนวน2เพนนี,เกี่ยวกับตะปูยาวหนึ่งนิ้ว,ไม่สำคัญ,ราคาถูก,กระจอก, Syn. insignificant,cheap
English-Thai: Nontri Dictionary
nail(n) เล็บ,ตะปู
nob(n) หัวตะปู,ไพ่แจ๊ค,ผู้ดี,คนรวย,ลูกขุนนาง,คนโกง
rivet(n) หมุดโลหะ,ตะปู,หมุดย้ำ,หมุดเหล็ก
screw(n) สลักเกลียว,ตะปูควง,ไขควง,ตัวหนอน,การหมุน
spike(n) เหล็กแหลม,ตะปูยาว,รวงข้าว
spiky(adj) เหมือนตะปู,แหลมคม
stud(n) ปุ่ม,กระดุมคอเสื้อ,ตะปู,แกน,สลัก
tack(n) ตะปู,หมุด,การปฏิบัติ,การพูด,นโยบาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
nail to nailตะปูถึงตะปู [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
nail๑. เล็บ๒. หมุด, ตะปู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
hanger (n.) ตะปู Syn. peg, support
nail (n.) ตะปู Syn. peg, hanger, support
sprig (n.) ตะปูขนาดเล็กไม่มีหัว
screw (n.) ตะปูควง See also: สลักเกลียว, สิ่งที่เป็นเกลียว Syn. bolt, pin, worm, spiral
thumbscrew (n.) ตะปูควง
doornail (n.) ตะปูที่ใช้ตรึงประตูให้อยู่กับที่
large nail (n.) ตะปูยักษ์
spike (n.) ตะปูยักษ์ Syn. large nail
tenpenny nail (n.) ตะปูยาว 3 นิ้ว
stud (n.) ตะปูหัวใหญ่ Syn. nail, spike
drive home (phrv.) ตอกตะปู Syn. ram home
drive in (phrv.) ตอกตะปู Syn. hammer in, pound in
drive into (phrv.) ตอกตะปู
hammer down (phrv.) ตอก (ตะปูด้วยค้อน) ยึด See also: ใช้ค้อนตอกเพื่อยึด
hammer in (phrv.) ใช้ค้อนตอกตะปูลงไป Syn. drive in, pound in
hammer into (phrv.) ใช้ค้อนตอกตะปูลงไป
nail (vt.) ตอกตะปู See also: ยึดด้วยตะปู, ตรึงด้วยตะปู, ตรึงไว้
nail back (phrv.) ตอกตะปูกลับ
nail down (phrv.) ตอกตะปูลง Syn. peg down, pin down
nail onto (phrv.) ตอกตะปูบน Syn. nail to
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I want you to get all the brothers together round up all the lumber, canvas, paint and nails you can lay your hands on and meet me tonight 3 miles due east of Rock Ridge at midnight.รวบรวมพวกเรา หาเศษไม้ สี ตะปู วัสดุที่หาได้ ...ไปพบฉัน 3 ไมล์ทาง ต.อ. ของร็อคริดจ์ ตอนเที่ยงคืน
Please tighten all spools, nuts, bolts and detachable appendages.กรุณาเก็บสายไฟ น็อต ตะปู และชิ้นส่วนที่อาจหลุดง่ายทุกชิ้นให้ดี
Next to the jacket, emergency water, nail clippers, tooth brush, space blanket...นั่นก็เสื้อหนาว น้ำฉุกเฉิน ตะปู คลิป\ ยาสีฟัน ผ้าห่มอวกาศ
Bricks and nails and wood.แค่ก้อนอิฐ ตะปู แล้วก้อไม้
Yeah, I got everything. Nails, wire.ใช่ ผมได้ครบเลย ตะปู ลวด
Nails, rubbing on bone.ตะปู เสียดสีกับกระดูก
These nails were placed here for a reason.ตะปูพวกนี้ถูกตอกเพราะสาเหตุ
That a nail is competing with a hammer.ตะปูมันแข่งกับค้อนไม่ได้หรอก
Those nails can only be removed-ตะปูเหล่านั้นจะถอนได้แค่...
Let me get a nice big bolt for you. You're tired of nails.เดี๋ยวจะโรยน็อตตัวโต ๆ ให้ เบื่อตะปูแล้วล่ะสิ
Cooper, give me the nails over there!คูเปอร์ หยิบตะปูมาเร็ว!
Give me the wrench and nails, man!ส่งตะปูกับกุญแจเลื่อนมาหน่อย!
On my sixth birthday, my best friend at that time, Scott Tibbs... stabbed me with a rusty nail.เมื่อตอนวันเกิดครบหกขวบของฉัน เพื่อนที่ดีที่สุดของฉันก็อยู่ที่นั่นด้วย สก๊อต ทิบ... เขาแทงผมด้วยตะปูที่ขึ้นสนิม เรื่องนี้ผมยังไม่ได้บอกคุณ
You think Arts is drilling some nails into the stools in just one morning?คุณคิคว่าศิลปะคือการเจาะตะปูตอนเช้าหรือไง?
All you do, insert the nail.ที่ต้องทำก็คือ ใส่ตะปู
They used to be shitty, like this nail.พูดจาไร้สาระ เหมือนตะปูว่ะ
You and me were working on a house, pounding nails.พ่อกับผม เรากำลังสร้างบ้าน ตอกตะปูกันอยู่
One more nail in Doakes' coffin.เหลือตะปูตอกฝาโลกโดคส์อีกเล่มเดียว
One more nail in Doakes' coffin.เหลือตะปูตอกฝาโลงฝังโดคส์อีกเล่มเดียว
It was a heat wave -- means a spike in...homicides.มันเป็นเพราะคลื่นความร้อน เหมือนตะปูตัวยักษ์ใน แผนกฆาตรกรรม
I heard some humans eat nails tooฉันได้ยินมาว่ามนุษย์กินตะปูด้วยนะ
It's fucking nailed shut.มันถูกตอกตะปูปิดตายไว้
The wife and three kids of an Aryan defector, killed with a claw hammer.เมียกับลูก 3 เอาใจออกห่างพวกอารยัน ถูกฆ่าด้วยค้อนตะปู
Look at the nails in his hands, in his feet, the wound in his side.ดูตะปู ที่มือ กับที่เท้าท่านสิ เป็นบาดแผล
I usually don't get the stigmata until Easter.ปกติฉันจะไม่มีรอยตะปูของพระคริสต์จนกระทั่งอีสเตอร์
It was wood nailed together.มันใช้ไม้ตอกยึดด้ยตะปู
Oh, you scared me. My heart's pounding like a nail.โอ๊ะ คุณทำให้ฉันตกใจ หัวใจฉันเต้นแรงยังกะถูกตอกตะปูในใจ
You know, if we're gonna nail Nixon in these interviews, we're gonna have to ambush him.รู้มั้ย ถ้าเราไม่ตอกตะปู ตรึงนิกสันไว้ในการสัมภาษณ์นี้ เราอาจต้องจู่โจมเขา
Replaced by a six-inch metal spike.แทนที่ด้วยตะปูโลหะ 6 นิ้ว
Go ahead and nail it off, it's level.ยิงตะปูเลย ได้ระดับแล้ว
Who could have done this? CHARLIE:เขาไม่ยอมรับว่าฆ่าแต่เราจะตอกตะปูเขา
Then gather them.และวงแหวนเล็กๆและที่ช่วยให้น็อตแน่น และไม่รั่วซึมและตะปูควง
Most of those guys leave tools and nails all over the place.ช่างส่วนใหญ่ชอบทั้งเครื่องมือกับตะปูไว้ทั่วบ้าน
A rusty hammer and an icy nail.ค้อนขึ้นสนิมกับตะปูน้ำแข็ง
I threatened to shoot a bunch of nails into Arlene's brain.ฉันขู่จะยิงตะปูใส่กระโหลกอาร์ลีนน่ะ
And maybe want to knock her down a peg or two?แล้วอยากจะตอกตะปู ใส่หล่อนสักตัวสองตัวเหรอ?
They say, given the nature of the wounds, you'd expect an explosive device filled with nails or steel ball bearings.พวกเขาบอกว่า บาดแผลที่เกิดดูเป็นธรรมชาติ คุณคงคาดหวัง ให้ชิ้นส่วนระเบิด มีเศษตะปู หรือเศษเหล็กกลมๆ
They nailed the bartender's hands to the bar first.พวกมันตอกตะปูที่มือของบาร์เทนเดอร์ก่อน
And I also think she ran over a spike strip.และผมยังรู้อีกด้วยว่า เธอวิ่งทับตะปูเรือไบ
Strap on your track shoes.ใส่รองเท้าพื้นตะปูซะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตะปู
Back to top