ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ชั้นสูงสุด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ชั้นสูงสุด*, -ชั้นสูงสุด-

ชั้นสูงสุด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชั้นสูงสุด (adj.) first class See also: first grade, top-flight, top-notch Syn. ชั้นยอด, ชั้นเยี่ยม
English-Thai: HOPE Dictionary
blue ribbonn. รางวัลสูงสุด,เกียรติยศชั้นสูงสุด
empyrean(เอมพะรี'เอิน) n. สวรรค์ชั้นสูงสุด,วิมานชั้นสูงสุด adj. ดู empyreab
seraph(เซอ'รัฟ) n. ทูตสวรรค์ที่มี6ปีกที่บินอยู่เหนือบัลลังก์ของพระเจ้า (ในพระคัมภีร์ไบเบิล) ,ทูตสวรรค์ชั้นสูงสุด pl. saraphs,seraphim
sergeant(ซาร์'เจินทฺ) n. นายสิบ (ทหารหรือตำรวจ) นายสิบเอก (ทหารบกอังกฤษ) ,นายสิบโท (ทหารบกของอเมริกา) ,นายจ่า (ทหารนาวิกโย-ธินอเมริกา) ,นายตำรวจ,ตำรวจหญิง,ตำรวจสภา,นายตำรวจรักษาการณ์,ทนายความชั้นสูงสุด (อัง-กฤษ), See also: sergeancy,sergeantship n.
sergeant at lawn. ทนายความชั้นสูงสุด (อังกฤษ) มีอภิสิทธิ์หลายอย่างในศาล
upper crustสังคมชั้นสูงสุด
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
full dress uniform with sash and decorationเครื่องแบบเต็มยศ ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด (ข้าราชการพลเรือน) [การทูต]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
cardinal (n.) พระในศาสนาคริสต์ที่มีลำดับชั้นสูงสุด
empyrean (n.) สวรรค์ชั้นสูงสุดตามความเชื่อของกรีกและโรมันโบราณ Syn. celestial, heaven, welkin
of first importance (n.) ซึ่งเกี่ยวกับชั้นสูงสุด See also: ซึ่งสำคัญที่สุด, ดีที่สุด Syn. superior, best
paramount (n.) ผู้ปกครองชั้นสูงสุด Syn. dominant
sergeant (n.) ทนายความชั้นสูงสุด
sergeant at law (n.) ทนายชั้นสูงสุดของอังกฤษ
top-drawer (n.) ซึ่งเกี่ยวกับชั้นสูงสุด See also: ซึ่งสำคัญที่สุด, ดีที่สุด Syn. of first importance, superior, best
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Absolute musical heaven.สวรรค์ชั้นสูงสุดแห่งดนตรี
John Basilone got the Congressional Medal of Honor and his life and his exploits were very well documented for us, and so we could follow them.จอห์น บาซิลโลน คือผู้ที่ได้รับ เหรียญสดุดีชั้นสูงสุด จากรัฐสภา รวมทั้งชีวิตและความสำเร็จของเขา เป็นเรื่องราวที่ดีมาก ๆ สำหรับเรา เราจึงตามติดชีวิตของเขา
He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty.พระองค์ผู้สถิตย์ \ ในชั้นสูงสุด เราจะปฎิบัติภายใต้เงา \ แห่งผู้มีอำนาจ ผู้เป็นที่พิึ่ง
Not even our top military commanders know of its contents.กระทั่งผบ.ทหารชั้นสูงสุดของเรา ก็ยังไม่รู้เนื้อหาของมัน
♪ Till I reach the highest ground ♪#จนกว่าฉันจะไขว่คว้าไปถึงชั้นสูงสุด#
♪ Till I reach my highest ground ♪#จนกว่าฉันจะไขว่คว้าไปถึงชั้นสูงสุด#
Easy access for the elderly to the higher floors before they make the greatest climb of all.ผู้ชราจะได้ขึ้นลงชั้นสูงๆ ได้สะดวก ก่อนที่จะต้องปืน ขึ้นไปยังชั้นสูงสุด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ชั้นสูงสุด
Back to top