ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จอแจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จอแจ*, -จอแจ-

จอแจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จอแจ (adv.) bustling See also: crowded, noisy Syn. ชุลมุน, คับคั่ง, วุ่นวาย Ops. สงบ, เงียบ, สงบเงียบ
จอแจ (v.) be bustling See also: be busy, be congested, be crowded, be noisy Syn. ชุลมุน, คับคั่ง, วุ่นวาย Ops. สงบ, เงียบ, สงบเงียบ
English-Thai: HOPE Dictionary
beehive(บี'ไฮฟฺ) รังผึ้ง,สถานที่จอแจ
jungle(จัง'เกิล) n. ป่า,ป่าทึบ,ดง,ดงดิบ,สิ่งผสมผสานที่ยุ่งเหยิง,ความสับสน,การแข่งขันที่รุนแรงหรือโหดร้าย,ค่ายพักที่จอแจ, Syn. wild
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
babel (n.) เสียงคุยจ้อกแจ้กจอแจ See also: เสียงคุยกันอึกทึก Syn. noise, racket
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Far away from buses and noise and a constant disappointment in my ten-gallon head and in myself.ไกลจากเสียงรถเมล์ เสียงจอแจ... และความผิดหวังในตัวคนอย่างผม และตัวเอง
( sniffles ) Can I see Jack Bauer?ฉันขอเจอแจ็ค บาวเออร์ได้ไหม
The boys looked at Lila's prints. We hit the jackpot.ตรวจสอบลายนิ้วมือไลล่าแล้ว เราเจอแจ๊คพอต
We've hit the mother lode.เราเจอแจ็กพอตเข้าแล้ว
Hmm, eddie...พ่อคิดไม่ออกว่าทำไมลูกถึงยังอยากจะเจอแจ๊คอยู่
Oh. Thanks. So I guess you met jackson.โอ้ ขอบคุณ ฉันเดาว่าคุณเจอแจ๊คสันแล้ว
What was once a block-long farmer market vibrant with color is now in ruins and covered with ash.ทำให้ตลาดการเกษตรที่เคยคึกคัก จอแจและเต็มไปด้วยสีสัน บัดนี้ต้องถูกปกคลุมไปด้วยเถ้าถ่าน
[indistinct chatter] [phone ringing][คุยจอแจ] [โทรศัพท์ดัง]
Did you find a jar you can't open?เธอเจอแจกันที่เธอเปิดไม่ได้!
We find Ricker, we find Jack.ถ้าเราเจอริคเกอร์ เราก็เจอแจ็ค
I met jackie my freshman year in the dorm.ผมเจอแจ็คกี้ตอนเรียนปีหนึ่งที่หอพัก
Regardless of whether we find Jack,ทั้งๆที่ไม่รู้ว่าเราจะเจอแจ็ครึเปล่า
If we crowd him, he's gonna think something's up.ถ้าเรายิ่งจอแจเค้า เค้าก็จะคิดถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น
Em, I just found the gray jacket from that night.เอ็ม ฉันเพิ่งเจอแจ๊กเก็ตสีเทาที่เธอใส่คืนนั้น
But you could have I found out about Jackie.แต่ตอนที่ฉันเจอแจ็คกี้ คุณก็ไม่คิดจะพูดถึงเธอเลย
Then he's about to hit the jackpot.งั้นเขาจะต้องเจอแจ็คพอตแน่ๆ
We should go see Jan. He's expecting you.เราควรไปเจอแจน เค้ากำลังรอพวกเราอยู่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จอแจ
Back to top