ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จอมปลอม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จอมปลอม*, -จอมปลอม-

จอมปลอม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จอมปลอม (adj.) phony See also: fake, counterfeit, unreal, artificial Syn. ปลอม, เทียม, เก๊ Ops. จริง, แท้
English-Thai: HOPE Dictionary
faitour(เฟ' เทอะ) n. ผู้หลอกลวง,จอมปลอม
pecksniffianadj. จอมปลอม,มือถือสากปากถือศีล -Pecksniffery n.
pharisaic(เฟริเซ'อิค) adj. เกี่ยวกับPharisees (ดู) ,เจ้าระเบียบ,เคร่งในรูปแบบ,เคร่งในวินัยศาสนา แต่รูปแบบภายนอก,เคร่งในพิธีการทางศาสนา,แสร้งทำ,จอมปลอม,ปากกับใจไม่ตรงกัน., Syn. pharisaical
pharisee(แฟ'ริซี) n. ผู้ที่มีปากกับใจไม่ตรงกัน,เจ้าระเบียบ,พวกมือถือสากปากถือศีล,สมาชิกยิวโบราณที่เคร่งครัดในวินัยศาสนาแต่รูปแบบภายนอก,ผู้ที่หลอกลวง,สุภาพบุรุษจอมปลอม, See also: phariseeism n.
English-Thai: Nontri Dictionary
cheat(n) การโกง,การหลอกลวง,การฉ้อฉล,ความจอมปลอม
TWO-two-faced(adj) โกง,จอมปลอม,ตีสองหน้า,หลอกลวง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
illusory (adj.) จอมปลอม See also: เป็นมายา, เป็นภาพลวงตา, ลวง, ไม่เป็นจริง Syn. illusive, unreal
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The Body Shop um deceptive very lovely.บอดี้ชอป เอ่อ จอมปลอม น่ารักมาก
That maybe the crash was due to another fake Huntington's Em-isode?อาจจะโดนรถคนอื่นชน Huntington จอมปลอม ในแบบฉบับของเอ็ม
Phony, freak, cocksucking, fraudulent, Motherfucker...จอมปลอม, ประหลาด, หัวรั้น, หลอกลวง, ไอ้ลูกหมา...
Tell him that God says he's a phony.และบอกด้วย พระเจ้าบอกว่าเขาจอมปลอม
Let me out of this gilded parade.หนีจากพวกจอมปลอมซะที.
Well, your mom's the one who's embarrassing. What a phony.ไม่ คนที่ต้องอายคือแม่เธอที่ดูจอมปลอม
It may look like fun with a touch of irresponsibility but the fake energetic method is only harmfulมันอาจจะดูน่าสนุกเมื่อได้สัมผัสความรับผิดชอบ แต่วิธีการจอมปลอมมันอันตราย
My son says she looks fake.ลูกชายฉันว่าเธอดูจอมปลอม
I love this guy because he tells it the way it is. He's not a phony.ฉันชอบเขาเพราะว่าเขาพูด ตามความเป็นจริง เขาไม่จอมปลอม
I see your fate, hollow king.ข้าเห็นชะตากรรมของท่าน ราชาจอมปลอม
I wouldn't want to peel your paint.ข้ายังไม่อยากจะฉีกหน้ากากจอมปลอมของเจ้า
Do you want to lead a fake life?อยากใช้ชีวิตจอมปลอมหรือไง
You fucking heterosexual liar!นายเป็นเกย์จอมปลอมเหรอ!
You can take that fake apology and shove it right up your hairy...เธอจะรับคำขอโทษจอมปลอมก็ได้ แล้วจำใส่กระโหลก...
I had gone from home-schooled jungle freak to shiny Plastic to most hated person in the world to actual human being.ฉันเปลี่ยนจากการเรียนในป่าพิลึกไปสู่สังคมจอมปลอม ไปสู่คนที่น่าเกลียดที่สุดในโลก ไปสู่สิ่งมีชีวิตที่แท้จริง
His stories weren't as stuffy and made up as others. They were realer.นิยายเขาไม่ได้วุ่นวายและจอมปลอมเหมือนคนอื่น มันเป็นจริงมากกว่า
Geisha is an artist of the floating world.เกอิชาคือศิลปินในโลกจอมปลอม
LEOPOLD : He's a charlatan. He's a faker.มันเป็นพวกต้มตุ๋น พวกจอมปลอม
How your brother faked his own deathพี่ชายเธอสร้างเรื่องการตายจอมปลอมขึ้นมา
Don't put your family at risk.ความจริงคือพ่อทำงานอยู่ใน โรงงานกระดาษจอมปลอม ที่ทำลายชีวิตผู้คน
No fake relationships... no covers, no lies.ตอนจบเราจะเป็นอย่างไร เราจะอยู่คู่กันจริง แบบไม่ใช่ความสัมพันธ์จอมปลอม ไม่มีฉากหน้า,ไม่มีโกหก
No, I have a problem with this pretend henry that showed up when mom got to town.เปล่า ผมมีปัญหากับ เฮนรี่จอมปลอมคนนี้ ที่โผล่มาตอนที่แม่กลับมาในเมือง
Don't give her false hope.อย่าให้ความหวังจอมปลอมกับเธอ
What you're selling's a total sham.คุณขายสิ่งจอมปลอมทั้งนั้น
If you're so frightened, why are you following me, you fake leader.ถ้าแกกลัวนัก, แล้วแกตามฉันมาทำไม, ไอ้หัวหน้าจอมปลอม
By the time I hit 30, I realized that you can only have so many lousy relationships before you figure out there's no such thing as a good one.จนกระทั่งอายุ30 ผมจึงเข้าใจว่า.. ..จะเจอแต่ ความสัมพันธ์จอมปลอมทั้งนั้นก่อน.. ..ที่จะรู้ว่ามันไม่มี ความสัมพันธ์แบบดีๆหรอก
We're at a wake... a fake wake.พวกเราอยู่ที่งานจอมปลอม งานจอมปลอม
In other words, she's a "faux-Cialite."หรือเรียกอีกอย่างว่า เธอเป็นเศรษฐีจอมปลอม
The faux-Cialite ball.งานเลี้ยงเศรษฐีจอมปลอม
False hope, Rush!ความหวังจอมปลอม รัส !
All that fake civilization bullshit just fell away so they could dissolve into the infinite, so they could lose themselves and unite with their god.ศิวิลัยจอมปลอมบ้าบอโยนทิ้งไปให้หมด เพื่อให้ไปถึงความไม่สิ้นสุด เพื่อที่จะเป็นหนึ่งเดียวกับเทพเจ้า
Now all I feel for you is sympathy, Whether it be for your sham of a marriageตอนนี้ฉันเห็นใจนาย ไม่ว่าจะชีวิตแต่งงานจอมปลอม
Fucking community hero?ฮีโร่จอมปลอมของสังคม
The cash and that fake gold medal that Karen supposedly gave him.เงินสด และนั่นเหรียญทองจอมปลอม ที่คาเรนบอกว่าให้เขา
I'm sorry. I'm a fraud. He's a fraud.ผมขอดทษ ผมมันจอมปลอม เขาก็จอมปลอม
It was written all over the fake paperworkมันมีเขียนอยู่ในเอกสาร จอมปลอมทุกแผ่น
Fake flattery. Stupid, dimpled grin.ประจบสอพลอจอมปลอม ยิ้มยิงฟันแห้งๆ
Under the false comfort of its sheriff,ภายใต้ความสุขกายสบายใจ อย่างจอมปลอม ที่ได้จากนายอำเภอ
You don't remember how it got that way, and your father's fond of smacking you aroundคุณจำไม่ได้เหรอ มันเป็นอย่างไรในตอนนั้น แล้วความรักจอมปลอมของพ่อคุณ ที่เที่ยวทำร้ายคุณอยู่เรื่อย
"Was it all just a sham?"เรื่องทั้งหมดนี้เป็นเรื่อง จอมปลอมรึเปล่า?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จอมปลอม
Back to top