ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จรวด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จรวด*, -จรวด-

จรวด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จรวด (n.) rocket See also: space vehicle, rocket engine, missile
จรวดนำวิถี (n.) guided missile See also: steerable missile Syn. ขีปนาวุธนำวิถี
English-Thai: HOPE Dictionary
antimissile(แอนทีมิส' เซิล) adj., n. ซึ่งต่อต้านจรวดนำวิถี, ขีปนาวุธที่ต่อต้านจรวดนำวิถี., Syn. anti-missile
ato rocketabbr. assisted takeoff rocket จรวดช่วยเสริมการบิน
bazooka(บะซู'คะ) n. ปืนยิงรถถัง,เครื่องยิงจรวดต่อสู้รถถัง
booster(บูส'เทอะ) n. ผู้สนับสนุน,ผู้ยก,ผู้เลื่อน,สิ่งที่สนับสนุน,สิ่งกระตุ้น,ท่อนแรกของจรวดหลายท่อน,เครื่องเพิ่ม กำลัง -Phr. (booster dose,booster shot ขนาดยาหรือสารสร้างภูมิคุ้มกัน,ยาหรือสารเสริมฤทธิ์ยาตัวอื่น,เครื่องเสริมการขับดัน)
destructor(ดิสทรัค'เทอะ) n. เตาเผา,อุปกรณ์ทำลายตัวเองในจรวดขีปนาวุธ
ibmabbr. Intercontinental Ballistic Missile จรวดขีปนาวุธข้ามทวีป,International Business Machines Corporation,บริษัทไอบีเอ็ม เป็นชื่อบริษัทที่ผลิตเครื่องจักรประมวลผลสำหรับธุรกิจหลายชนิด ซึ่งก็หมายถึงเครื่องคอมพิวเตอร์นั่นเอง ไอบีเอ็มเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดบริษัทหนึ่งในด้านนี้ ในปัจจุบัน เริ่มมีคู่แข่งมากขึ้น บริษัทไอบีเอ็มนี้ผลิตคอมพิวเตอร์ทุกขนาดตั้งแต่ขนาดใหญ่ (mainframe) จนถึงไมโครคอมพิวเตอร์ ราคาเครื่องของบริษัทนี้จะแพงกว่าของบริษัทอื่น และมีบริษัทมากมายพยายามเลียนแบบ จนเกิดมีคำ"IBM compatibles" ซึ่งใช้เรียกเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ที่เทียบเคียงกับคอมพิวเตอร์ของบริษัทไอบีเอ็มได้ กล่าวคือ ใช้โปรแกรมระบบ (operating system) อย่างเดียวกัน
launch padแท่นยิง จรวดขีปนาวุธ., Syn. launching pad
mission(มิช'เชิน) n. คณะผู้แทน,ภาระหน้าที่ของคณะผู้แทน,คณะทูต,สถานทูต,งานปฏิบัติงานทางทหาร (มักได้รับมอบหมายจากสำนักงานใหญ่) ,การเคลื่อนที่หรือการวิ่งสู่เป้าหมายของจรวดขีปนาวุธ,โบสถ์ที่ไม่มีพระอยู่ประจำ,งานมอบหมาย
ogive(โอ'ไจฟว,โอไจฟว) n. ซี่โค้งหลังคาทแยง,โค้งรูปยอดแหลม,เส้นแจกแจง,ความถี่สะสม,ปลายทู่ของหัวจรวด,ที่ครอบสายไฟทั้งหมด
propellant(ไพรเลพ'เลินทฺ) n. ตัวขับเคลื่อน,ตัวผลักดัน,วัตถุระเบิดที่ใช้ขับเคลื่อนขีปนาวุธหรือลูกกระสุน,น้ำมันเชื้อเพลิงทีใช้ขับเคลื่อนจรวด
rocket(รอค'คิท) n. จรวด,ขีปนาวุธ,พลุ,คำด่า,คำตำหนิ -v. ขับเคลื่อนด้วยจรวด, (นก) บินขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อตกใจ, Syn. severe reprimand
rocketry(รอค'คิทรี) n. วิทยาการที่เกี่ยวกับจรวด,จรวดวิทยา
shot(ชอท) n. การยิง,การยิงปืน,เสียงยิง,ลูกกระสุนปืน,ระยะที่ยิง,การปล่อยขีปนาวุธ,วิถีกระสุน,วิถีจรวด,กระสุนกระจาย,ผู้ยิง,มือปืน,เสียงที่คล้ายเสียงปืน,การระเบิด,ดินระเบิด,การฉีดยา,ความพยายาม,การทดลอง,การเดา,จำนวนเล็กน้อย,ปริมาณเล็กน้อย,คำหนึ่ง, (ของเหลว) อีกหนึ่ง
vane(เวน) n. ใบกังหันบอกทิศทางลม,ใบจักร,ใบพัด,แผ่นใบดังกล่าว,แพนขนนก,ผิวระนาบด้านนอกของจรวด,ขนนก,เครื่องเล็ง.
vanguard(แวน'การ์ด) n. กองหน้า,แนวหน้า, See also: Vanguard n. จรวดปล่อยดาวเทียมแบบหนึ่งของอเมริกา, Syn. advance guard,van
vector(เวค'เทอะ) n. เส้นสมมุติหรือลูกศรสมมุติแสดงปริมาณและทิศทาง,ทิศทางหรือแนวทางของเครื่องบิน ขีปนาวุธหรือจรวด,แมลงหรือสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ที่เป็นพาหะนำเชื้อโรคที่เป็นไวรัส เชื้อรา แบคทีเรีย., See also: vectorial adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
missile(n) จรวด,ขีปนาวุธ
pad(n) เบาะ,ฐานปล่อยจรวด,เท้าสัตว์,กระดาษกลัดติดกัน
rocket(n) จรวด,พลุ,ขีปนาวุธ,ยานอวกาศ
skyrocket(n) ตะไล,พลุ,จรวด,บ้องไฟ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
rocketจรวด, อุปกรณ์ที่ใช้กับยานอวกาศเพื่อเพิ่มพลังผลักดัน  อุปกรณ์นี้เคลื่อนที่ได้โดยอาศัยหลักการขับเคลื่อนด้วยแรงซึ่งเกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Rocketryจรวด [TU Subject Heading]
simulationการจำลองแบบการใช้คอมพิวเตอร์จำลองการทำงานของระบบอื่น หรือเลียนแบบปรากฎการณ์ธรรมชาติ เช่น ใช้คอมพิวเตอร์จำลองการส่งจรวดขึ้นสู่วงโคจรรอบโลก ใช้คอมพิวเตอร์จำลองการเติบโตของพืช เมื่อได้รับปุ๋ยประเภทต่างๆ หรือน้ำปริมาณต่างๆ เพื่อให้เห็นและเข้าใจผลกระทบขององค์ประกอบต่างๆ ต่อระบบที่นำมาจำลองแบบนั้น [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
projectile (n.) จรวด See also: ขีปนาวุธ Syn. missile, shell
rocket (n.) จรวด See also: เครื่องยนต์จรวด Syn. spacecraft
guided missile (n.) จรวดนำวิถี See also: ขีปนาวุธนำวิถี
cartride (n.) สิ่งที่ขว้าง ปา หรือยิงออกไป เช่น ก้อนหิน จรวด Syn. projectile, rocket
launch (vt.) ปล่อย (จรวด, ขีปนาวุธ, ดาวเทียม, ฯลฯ) See also: ยิง Syn. release, fire, send
launch pad (n.) แท่นยิงจรวดขีปนาวุธ Syn. launching pad
launching pad (n.) แท่นยิงจรวดขีปนาวุธ Syn. launch pad
liftoff (n.) การที่จรวดเคลื่อนขึ้นจากฐานปล่อยจรวด
loose (vt.) ยิง (จรวด) See also: ปล่อยขีปนาวุธ Syn. shoot, fire, discharge
meteoric (adj.) ซึ่งประสบความสำเร็จรวดเร็วมาก Syn. brilliant, swift
missile (n.) สิ่งที่ขว้าง ปา หรือยิงออกไป เช่น ก้อนหิน จรวด Syn. projectile, cartride, rocket
moonshot (n.) การปล่อยจรวดขึ้นสู่ดวงจันทร์
nose-cone (n.) ส่วนปลายแหลมด้านหน้าของจรวดหรือเครื่องบิน
pad (n.) สถานที่ปล่อยจรวด
radio-circuit control (n.) เครื่องควบคุมเครื่องบินหรือจรวดด้วยคลื่นวิทยุ Syn. remote
rocket (n.) ขีปนาวุธหรือยานอวกาศที่ขับเคลื่อนด้วยจรวด Syn. missile
rocket (vt.) ส่งจรวด
rocketry (n.) การศึกษาเกี่ยวกับจรวด
shoot (n.) การปล่อยจรวด See also: การยิงจรวด, การปล่อยขีปนาวุธ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
As the world watched, the rocket achoeved orbot om five momutes.อย่างที่โลกกำลังได้เห็น, จรวด จะเข้าสู่วงโคจรใน 5 นาที.
15 million rounds of ammunition, 150,000 rockets, mortars.15 ล้านรอบของยุทธภัณฑ์ จรวด 150,000 ลูก แล้วรถถัง
Their instruments won't work up here. Missile tracking won't work.เครื่องมือของพวกเขา ใช้ไม่ได้ที่นี่ จรวด จะไม่ทำงาน
ELECTRONIC VOICE: Heat-seeking missile has been activated.Heatseeking จรวด ได้รับการเปิดใช้งาน
IN THE TEMPERATURE OF THE EMBERS OF THE BIG BANG.ร้อนของปี 2001, จรวด เดลทะ2 พุ่งสอบสวนทาง วิทยาศาสตร์ที่มีขนาดเล็กลงในช่องว่าง
Check planes, trains, boats, everything short of the goddamn space shuttle.ทั้ง รถไฟ เครื่องบิน จรวด ทุกอย่าง
It's got four mark 48 torpedo tubes, 28 tomahawks, and 18 trident nuclear missiles, which can basically wipe out anything, anywhere, anytime.มันมีท่อยิง จรวด มาร์ค48 จำนวน 4 ท่อ จรวด โทมาฮอว์ค 28 ลูก และ จรวดนิวเคลียร์ ไทรเด้นซ์ 18 ลูก
Sir, I have inbound cruise missile on our position!ท่านครับ ผมจับสัญญาน จรวด วิ่งตรงมาที่ตำแหน่งเรา
And with 18 tridents on board, no one was gonna take any chances.และ มี จรวด ไทรเด๊นซ์ 18 ลูกอยู่บนนั้น ไม่มีใครเปลี่ยนอะไรได้หรอก
They're lying. That was the American tomahawk.พวกนั้น โกหก มันเป็น จรวด โทมาฮอวค์
Initiate missile destruct immediately by order of the President of the United States.สั่ง ทำลาย จรวด ซะเดี๋ยวนี้ นี่เป็นคำสังของ ประธานธิบดี ของ สหรัฐอเมริกา
By the time tanks, jets and missiles took it down six days and 35 miles later three cities were destroyed.ในตอนนั้น รถถัง เครื่องบินรบ และ จรวด โค่นมันลงได้ ในเวลา... . 6 วัน และ 35 ไมล๋รอบบริเวณนั้น
I saw six squads in full tactical gear, three crates of RPGs, and a full crew of analysts heading' to operations.ฉันเห็นหน่วยรบหกหน่วยในชุดออกรบเต็มยศ จรวด RPG อีกสามลัง และทีมนักวิเคราะห์ทั้งชุดกำลังมุ่งหน้าไปปฏิบัติการ
Here at Cape Canaveral the countdown has resumed as Colonel John Glenn is now aboard Friendship 7, high above the Atlas rocket on Pad 14.หน่วย เคปคาแนเฟอรล และนับ ถอยหลังได้กลับมา ขณะที่พันเอกจอห์นเกล็น คือตอนนี้เรือมิตรภาพ 7 สูงเหนือ จรวด แอทแลส บนแพน 14
Rockets, bullets, the private jet, servicing the private jet, the fresh shrimp that Morgan likes to eat on the private jet.จรวด กระสุน เครื่องบินเจ็ทส่วนตัว การบริการบนเครื่องบินเจ็ทส่วนตัว กุ้งสดๆ ที่มอร์แกนชอบกินบนเครื่องเจ็ท
A rocket? You're a freak! I love it!จรวด นายมันวิตถาร ฉันชอบมาก
Missile one is loaded and ready.จรวด หมายเลข 1 บรรจุ และ พร้อมยิง
The Patriot is proofpositive that missile defense works.จรวด แพททริออต ทดสอบแล้วได้ผลดี... ... สามารถต่อต้านจรวดมิสซายร์ได้
Missile passing over Indiana, sir.จรวดกำลังผ่าน อินดียน่า ครับ ท่าน
Are those Russian rockets safe?จรวดของพวกรัสเซียปลอดภัยดีรึ?
Farmer's rocket is housed in the barn that you're seeing below.จรวดของฟาร์มเมอร์เก็บไว้ ในยุ้งฉางที่คุณมองเห็นข้างล่างนี้
The rocket guides itself.จรวดจะตามสัญญาณมาเอง
The rocket will be launched from the barn, heading 72.51 degrees...จรวดจะปล่อยออกจากยุ้งฉาง ด้วยอุณหภูมิ 72.51 องศา...
The rocket performed perfectlyจรวดทำงานได้อย่างไร้ที่ติ
The rocket they are testing is believed to be big enough to reach the West Coast of the United States.จรวดที่พวกนั้นทดสอบอยู่เชื่อว่าใหญ่พอที่จะ ไปถึงชายฝั่งตะวันตกของอเมริกา
Is that what that rocket was?จรวดนั่น มันคือเครื่องนี้เองเหรอ?
The rocket is guided by GPS software. All software can be reset.จรวดนั่นควบคุมด้วยจีพีเอส ผมรีเซ็ตมันได้
The missile isn't carrying a nuclear payload.จรวดนั้นไม่ได้ติดหัวรบนิวเคลียร์
With these rockets we will win the war.จรวดพวกนี้ จะทำให้เราชนะสงคราม
Nah. Rockets go up before they come down.จรวดมันพุ่งขึ้นฟ้าก่อนตกลงมา
The rocket is not going to bring you a happy childhood.จรวดมันไม่ได้นำคุณ กลับไปมีความสุขในวัยเด็กหรอก
Broke your biscuits. Are you wearin' your cup?จรวดหักเหรอ ใส่กระจับหรือเปล่า
Inbound, 10 seconds! Danger close!จรวดเข้ามาใกล้แล้ว 10วิ เร็วโว๊ย
I want $10 million a year for the rest of my life.จรวดเหรอ ผมต้องการค่ายังชีพปีละ 10 ล้านเหรียญ ตลอดชีวิตผม
Missiles are best for an aircraft.จรวดใช้ต่อสู้ทางอากาศยานได้ดีที่สุด นี่สำหรับใช้อย่างอื่น
The rocket is huge. It's really big.จรวดใหญ่มาก ๆ ใหญ่จริง ๆ
Then we use the Discovery as a booster rocket for the launch.เป็นจรวดบูสเตอร์สำหรับการ เปิดตัว
Propellant tank pressurization completed.รถถังจรวดแรงดันเสร็จสมบูรณ์
We'd have to kill everybody down there.แต่เราไม่อาจยึดจรวดนั่น โดยไม่ต้องฆ่าใคร
They're saying it'll be 28 minutes before the rocket detonates above its target somewhere inside the continental United States.47 จรวดจะเข้าโจมตีเป้าหมายในอีก 28 นาที อาจเป็นบางที่ในสหรัฐอเมริกา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จรวด
Back to top