ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

งงงัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *งงงัน*, -งงงัน-

งงงัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
งงงัน (adj.) perplexed See also: puzzling, baffling, nonplussed, flummoxed Syn. งวยงง, งุนงง, ฉงน
งงงัน (v.) be stunned See also: be perplexed, be puzzled, be astonished, be bewildered Syn. งวยงง, งุนงง, ฉงน
งงงัน (v.) stun See also: daze, astonish, astound Syn. ฉงน, มึน, สับสน, กังขา, ประหลาดใจ, สงสัย, พิศวง Ops. เข้าใจ, ชัดเจน, กระจ่าง
งงงัน (v.) be giddy See also: be stupefied, be stunned, be dazed, be confused Syn. งุนงง, มึนหัว, สับสน, มึน
งงงัน (v.) surprise See also: wonder, astonish, amaze Syn. ประหลาดใจ, งง, พิศวง, งุนงง
งงงัน (v.) surprise See also: astonish, amaze, astound Syn. ตกตะลึง, ชะงักงัน, ตะลึงงัน, นิ่งงัน
งงงัน (v.) be dumbfound See also: be stupefied, be at a loss, be stunned, be nonplussed, be taken aback, be in a daze, be spellbound, Syn. ตกตะลึง, ชะงักงัน, ตะลึงงัน, นิ่งงัน
English-Thai: HOPE Dictionary
baffle(แบฟ'เฟิล) vt.,n. (การ,สิ่งที่) ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้งงงัน,หยุดยั้ง vi. ดิ้นรนเหนื่อยเปล่า ๆ, See also: bafflement n. ดูbaffle baffler n. ดูbaffle baffling adj. ดูbaffle, Syn. defeat
darned(ดาร์นดฺ) adj. ดูdamned,ระยำ,งงงัน -adv. อย่างยิ่ง,เต็มที่,น่าทึ่ง, Syn. damned
helpless(เฮลพฺ'ลิส) adj. ไม่มีประโยชน์,ช่วยอะไรไม่ได้,ทำอะไรไม่ถูก,ไร้อำนาจ,ไร้กำลัง,งงงัน
silly(ซิล'ลี) adj. เซ่อ,โง่,เง่า,เหลวไหล,ไร้เหตุผล,งงงัน,อ่อนแอ. n.. คนเซ่อ,คนโง่,คนเง่า., See also: sillily adv. silliness n.
wonder-stricken(วัน'เดอะสทริคเคิน) adj. พิศวง,งงงัน,งงงวย,ตะลึงงัน, Syn. wonderstruck
English-Thai: Nontri Dictionary
baffle(vt) ทำให้งงงัน,ทำให้ยุ่งเหยิง
bemuse(vt) ทำให้งงงวย,ทำให้งงงัน,ทำให้ตะลึง
bemused(adj) งงงวย,ตะลึง,งงงัน
bewilderment(n) ความสับสน,ความงงงัน,ความงงงวย,ความงุนงง
daze(n) ความงุนงง,ความงงงัน,ความยุ่งใจ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
trance (n.) สภาวะงงงัน See also: การอยู่ในภวังค์, การเคลิบเคลิ้ม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I was captivated, entranced. It hit me like a thunderbolt.ผมตะลึง งงงัน มันเล่นงานผมเหมือนสายฟ้าฟาด
Soon we will know how it works.แล้วฉันงงงันเพียง เพราะนั่นหมายถึงการ จัดการที่ดีของฟิสิกส์
And that left us all heartbroken and perplexed.และทิ้งให้เราทั้งหมดเสียใจ และงงงัน
Snow White and Prince Charming needed to stun a very powerful magician long enough to lock him up in a dark dungeon.สโนว์ไวท์และเจ้าชายชาร์มมิ่ง จำเป็นต้องสร้างความงงงัน แก่ผู้วิเศษที่ทรงพลังมาก จนกว่าจะจับเขาได้
Yes, I've always been baffled by it.ใช่ฉันเคยรับงงงันโดยมัน
How could distant bodies affect each other across empty space without actually touching?ทั่วพื้นที่ว่างโดยไม่ต้องสัมผัสจริง? การดำเนินการในระยะนี้ขณะ ที่เขาเรียกมันว่าเขางงงัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า งงงัน
Back to top