ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คู่สมรส

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คู่สมรส*, -คู่สมรส-

คู่สมรส ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คู่สมรส (n.) spouse See also: mate, husband and wife, bride and groom, bridal pair Syn. คู่บ่าวสาว, คู่ผัวตัวเมีย, คู่ชีวิต, สามีภรรยา
English-Thai: HOPE Dictionary
empty nesterคู่สมรสที่ไร้บุตร,คุ่สมรสที่มีบุตรแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน
better halfn. ภรรยา,สามี,คู่สมรส, Syn. husband
consort(คอน'ซอร์ทฺ) {consorted,consorting,consorts} n. สามีหรือภรรยา,คู่สมรส,กลุ่มนักดนตรีหรือนักร้อง,เพื่อน,คู่หู,การสอดคล้องกัน,การตกลง vt. คบค้า,ตกลง,เป็นเพื่อน,สอดคล้อง. vt. ร่วม,คบหาสมาคม, See also: corsorter n. consortion n. -Conf. concert
honeymoon(ฮัน'นีมูน) n. การดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์,การทัศนาจรหรือพักผ่อนหย่อนใจของคู่สมรส. vi. ดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์, See also: honeymooner n.
monogamist(มะนอก'กะมิสทฺ) n. ผู้มีคู่สมรสคนเดียว,ผู้สนับสนุนการมีคู่สมรสคนเดียว
monogamous(มะนอก'กะเมิส) adj. ซึ่งมีคู่สมรสคนเดียว,เกี่ยวกับการมีคู่สมรสคนเดียว.
monogamy(มะนอก'กะมี) n. การมีคู่สมรสคนเดียว, (สัตว์) การผสมพันธุ์กับตัวผู้หรือตัวเมียตัวเดียว,การแต่งงานเพียงครั้งเดียวในชีวิต
spouse(สเพาซฺ) n. คู่ชีวิต,คู่สมรส,สามีหรือภรรยา. vi. แต่งงาน,สมรส., See also: spousehood n., Syn. consort,mate
yokefellow(-เฟลโล,-เมท) n. คู่ขา,เพื่อนร่วมงาน,คู่สมรส, Syn. partner,spouse
yokemate(-เฟลโล,-เมท) n. คู่ขา,เพื่อนร่วมงาน,คู่สมรส, Syn. partner,spouse
English-Thai: Nontri Dictionary
BETTER better half(n) คู่สมรส,สามี-ภรรยา
consort(n) คู่สมรส,คู่หู,เพื่อน
spouse(n) ภรรยา,สามี,คู่สมรส,คู่ชีวิต
yokefellow(n) เพื่อนร่วมงาน,คู่ชีวิต,คู่ขา,คู่สมรส
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
consort; conjointsคู่สมรส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
married coupleคู่สมรส [ดู spouses] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
surviving spouseคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
condonationการให้อภัยความผิดของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
consortium๑. สิทธิของคู่สมรส (ก. แพ่ง)๒. สหพันธ์ธุรกิจการเงิน (ก. พาณิชย์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wilful refusal to consummateการจงใจไม่ปฏิบัติตามหน้าที่คู่สมรส, การจงใจไม่ยอมอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cruelty๑. การกระทำทารุณโหดร้าย (ก. อาญา)๒. การทารุณจิตใจ (ของคู่สมรสอันเป็นเหตุหย่า) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
desertion๑. การละทิ้งหน้าที่๒. การทอดทิ้งไป๓. การละทิ้งร้างคู่สมรส [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
dysgenic marriageการสมรสที่คู่สมรสมีพันธุกรรมบกพร่อง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
husband-wife privilegeเอกสิทธิ์ที่ไม่ต้องเปิดเผยความลับของคู่สมรส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Marital Crisisวิกฤติคู่สมรส [การแพทย์]
Spouse employmentการจ้างงานคู่สมรส [เศรษฐศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bedmate (n.) คู่สมรส See also: คู่ครอง, สามีภรรยา, คู่แต่งงาน Syn. spouse
match (n.) คู่สมรส See also: คู่รักหวานชื่น, คู่แต่งงาน, คู่ครอง Syn. marriage, pairing
mate (n.) คู่สมรส See also: คู่ครอง, สามีภรรยา, คู่แต่งงาน Syn. spouse, bedmate
partner (n.) คู่สมรส See also: คู่สามีหรือภรรยา Syn. consort, spouse
DINK (sl.) คู่สมรสที่มีรายได้ดีและไม่มีลูก
dink (sl.) คู่สมรสที่มีรายได้ดีและไม่มีลูก
monogamic (adj.) เกี่ยวกับการมีคู่สมรสเพียงคนเดียว
monogamist (n.) ผู้มีคู่สมรสเพียงคนเดียว
monogamous (adj.) เกี่ยวกับการมีคู่สมรสเพียงคนเดียว
monogamy (n.) การมีคู่สมรสเพียงคนเดียว See also: การมีผัวเดียวหรือเมียเดียว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Most couples do.คู่สมรส ส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนั้น
Married couples can't be compelled to testify against one another.คู่สมรส ไม่มีผลบังคับใช้ตามกฏหมาย ไม่ได้รับการเซ็นยินยอมจากอีกฝ่าย
Their spouses will ask about their day and tonight they'll sleep.คู่สมรสของพวกเราจะถามว่าวันนี้เป็นอย่างไรบ้าง และพวกเขาก็จะเข้าไปนอน
Your spouse must be the only person you always rely on...คู่สมรสต้องเป็นนคนเดียว ที่ลูกจะพึ่งพาได้
I just keep thinking about that childless couple, and it would break their hearts if I lost this baby.คู่สมรสที่ไม่มีลูก, และมันคงจะหัวใจสลาย ถ้าฉันเสียเด็กคนนี้ไป
That puts you somewhere below couples acquitted in daycare scandals.คู่สมรสนั่นเลิกกัน ในที่เลี้ยงทารกตอนกลางวัน
Spouse incarcerated, left without the possibility of parol.คู่สมรสอยู่ในคุก ต้องโทษสูงสุด Nและอาจไม่ได้รับการประกันตัว
Very pissed-off spouse, maybe.คู่สมรสเขาอาจจะโกรธมาก
Only married couples will understand that one.คู่สมรสเท่านั้นที่จะเข้าใจข้อนี้
Spouses and plus ones.คู่สมรสและแขกที่มาด้วย
The IRS allows a one-time-only gift to your spouse for up to $60,000.กรมสรรพากรจะช่วยให้เป็นของขวัญเพียงครั้งเดียวเท่านั้นที่จะคู่สมรสของคุณได้ถึง $ 60,000
I'm sure a nice B.M. is the perfect solution for marital problems.โอ้, ใช่. ฉันแน่ใจว่า มันสุดยอดยา ที่ใช้แก้ปัญหาพวกที่มีปัญหาคู่สมรส
Don't they look like a real couple?พวกเขาดูเหมือนคู่สมรสเลยนะคะ?
She's supposed to come around for a conjugal on Tuesday.เธอควรมาหาฉันในวันพบคู่สมรส อังคารนี้
There are no further names on the list.ต่อไปเป็นรายชื่อคู่สมรสใหม่
The plural of spouse must be spice?พหูพจน์ของคู่สมรส จะต้องเป็นเครื่องเทศ?
Sometimes one can make a mistake choosing a life partner...บางครั้งอาจเลือกคู่สมรสผิดพลาด...
It is true in the last 20 years 53% of marriages in the united states ended in divorce.จริงรึปล่าวที่ว่าช่วง 20 ปีที่ผ่านมา 50% ของคู่สมรสในอเมริกา จบลงด้วยการหย่าร้างกัน
He also requests conjugal visitation.เขายังขอการเข้าเยี่ยมแบบคู่สมรส
Yeah,well,Vega's cheating clients need cover stories to tell their spouses, so he provides them with fake alibis,paper trails and all.ใช่ พวกลูกค้าของเวก้าต้องการปิดบังเรื่องต่างๆต่อคู่สมรส เขาจัดหาข้อแก้ตัวปลอมๆ หางใบเสร็จต่างๆ ให้พวกลูกค้า
The king and queen, once happily married now barely speak.พระองค์และพระนางที่ครั้งหนึ่งทรงเป็นคู่สมรสที่มีความสุข... ตอนนี้ แทบจะไม่พูดกันเลย
Risking her marriage, her job, and her cat's well-being, she has signed on for a deranged assignment.เสี่ยงต่อคู่สมรส งาน และความเป็นอยู่ที่ดีของแมวเธอ สมัครเข้ารับภาระกิจยุ่งขิงนี้
Spousal privilege.สิทธิประโยชน์ของคู่สมรส
We'll get around the spousal-rights problem.เราจะหาทางแก้ปัญหาสิทธิ์ของคู่สมรส
Who do I look like, Maury Povich? I'm not your marriage counselor.ฉันดูเหมือนมอร์เร่ โพวิชหรือไงกัน ฉันไม่ใช่ที่ปรึกษาการชีวิตคู่สมรสของพวกนาย
The one the couple got the restraining order on.หนึ่งในคู่สมรสถูกจำกัดสิทธิ
He's got two counts of spousal battery, bar brawls and court-ordered anger-management sessions.เอ่อ เขามีสองคดี เรื่อง ทำร้ายคู่สมรส วิวาทในบาร์ และคำสั่งศาลให้ไป เข้ากลุ่มจัดการกับความโกรธ
You know, the best thing about being in a committed, monogamous, mutually supportive relationship is that even if you have different ideas, you can have a spirited debate, yet still care for, even make love with...คุณก็รู้, สิ่งที่ดีที่สุดของของการผูกมัดกัน มีคู่สมรสคนเดียว, ความสัมพันธ์แบบสนับสนุนกัน คือแม้ว่าเราจะมีความเห็นต่างกัน
Death of a parent, separation of a spouse, a loved one who moved away.การตายของพ่อแม่ การแยกทางของคู่สมรส คนรักย้ายจากไป
Sue, do you take Sue to be your lawfully wedded spouse?ซู คุณจะรับซู เป็นคู่สมรส อย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่?
And Sue, do you take Sue to be your lawfully wedded spouse?และซู คุณจะรับซู เป็นคู่สมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่?
Since the prison didn't allow conjugal visits, this is... kind of our wedding night.ตั้งแต่ในคุกไม่อนุญาตให้คู่สมรสพบกัน นี่เหมือนคืนแต่งงานของเราเลย
Since the prison didn't allow conjugal visits,ตั้งแต่ที่คุก ห้ามคู่สมรสเข้าเยี่ยม
The keynote speech isn't for spouses.แต่การพูดแสดงวิสัยทัศน์ ไม่ใช่สำหรับคู่สมรส
All right, eliminate women, wives, couples.ก็ได้,ตัดผู้หญิงออกไป, เป็นภรรยา,คู่สมรส.
Then we'll see if Sara prefers conjugal visits.แล้วดูซิว่า ซาร่าจะชอบไปเยี่ยม แบบคู่สมรสไหม
Devoted serial monogamist who marries wealthy men right before they die.ผู้สนับสนุนการมีคู่สมรสคนเดียว เธอแต่งงานกับผู้ชายรวยๆมาแล้วหลายคน ก่อนที่เขาจะตาย
Edward Kovach-- Repeat felon, spouse abuser, whose wife she's taken a keen interest in protecting.เอ็ดเวิร์ด โคแวค-- ผู้กระทำผิดซ้ำซาก กระทำทารุณคู่สมรส ซึ่งภรรยาของเขาได้รับความสนใจ เป็นพิเศษในการปกป้อง
No contact whatsoever with your spouse, starting now.ห้ามติดต่อกับคู่สมรสไม่ว่ากรณีใดก็ตาม เริ่มตั้งแต่ตอนนี้
Spousal immunity?กรณียกเว้นคู่สมรสล่ะ?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คู่สมรส
Back to top