ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คุมตัว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คุมตัว*, -คุมตัว-

คุมตัว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คุมตัว (v.) restrain See also: detain, take somebody into custody
English-Thai: HOPE Dictionary
amuck(อะมัค') adv. อาละวาด, บ้าคลั่ง, บ้าระห่ำ, เตลิดเปิดเปิง, ซึ่งไม่สามารถควบคุมตัวเองได้
collapse(คะแลพซฺ') {collapsed,collapsing,collapses} vi.,vt.,n. (ทำให้) (การ) ล้มลง,ยุบลง,พังลง,ทรุดลง,พับเก็บได้,ล้มหมดสติ,สูญเสียการควบคุมตัวเอง,ตกฮวบฮาบ (ราคา), See also: collapsible adj. ดูcollapse collapsable adj. ดูcollapse collapsibility n. ดูcoll
continent(คอน'ทะเนินทฺ) n. ทวีป,ผืนแผ่นดินใหญ่ (ซึ่งต่างจากเกาะหรือคาบสมุทร) ,ส่วนที่ต่อเนื่องกัน,สิ่งที่เป็นที่บรรจุหรือพรมแดน -Phr. (the Continent ผืนแผ่นดินใหญ่ของยุโรป (ซึ่งต่างจากเกาะอังกฤษ) ,adj. ซึ่งควบคุมตัวเอง, Syn. abstinent ###A. le
cursor keyแป้นควบคุมตัวชี้ตำแหน่งหมายถึง แป้นพิมพ์ที่สามารถเคลื่อนย้ายตัวชี้ตำแหน่งไปในทิศทางที่ต้องการ เช่นแป้นลูกศร, แป้น PageUp, PageDn เป็นต้น บางทีเรียก arrow keys หรือ cursor movement keys
cynic(ซิน'นิค) n. ผู้ที่ชอบเยาะเย้ยถากถาง, See also: Cynic n. ลัทธิที่เชื่อว่าคุณความดีของมนุษย์นั้นอยู่ที่การควบคุมตัวเอง adj. ชอบเยาะเย้ยถากถางคนอื่น, Syn. pessimist
detention(ดิเทน'เชิน) n. การกักขัง,การคุมตัว,การกักกัน,การยึดทรัพย์ของผู้อื่น adj. เกี่ยวกับการกักขัง
loose(ลูสฺ) adj. หลวม,ไม่แน่น,ว่าง,ไม่มีงานทำ,หย่อน,กระชับ,แพศยา,กว้าง,ใจกว้าง. adv. หลวม,หย่อน,ไม่แน่น vt.,vi. ทำให้เป็นอิสระ,ปล่อยให้เป็นอิสระ,แก้มัด,คายปม,ปล่อยขีปนาวุธ,ทำให้หลวม -Phr. (on the loose อิสระ กำลังหนี'ไม่ถูกควบคุมตัว), See also: loosene
piece(พีส) n. ชิ้น,อัน,แผ่น,ท่อน,ก้อน,ผืน,ตอน,พับ,ม้วน,ผลงาน,รายการ,อย่าง,ปืนของทหาร,ปืนใหญ่,ระยะทาง,เหรียญกษาปณ์,ตัวหมากรุก,เม็ดละมุด (clitoris) ของหญิง vt. ซ่อม,ซ่อมแซม,ปะ,ต่อ,รวบรวม -Phr. (go to pieces ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้) -Phr. (of a piece ชนิดเดียวกัน]
self-disciplinen. การควบคุมตัวเอง,การบังคับใจตนเอง,การควบคุมอารมณ์ตัวเอง,การรักษาระเบียบวินัยของตัวเอง. -self-disciplined adj.
self-possessed(เซลฟฺ'พะเซสทฺ) adj. ควบคุมตัวเอง,มีสติ,สามารถข่มใจตัว เองได้,สามารถข่มอารมณ์ตัวเองได้,สุขุม,ไม่หวั่นไหว,เยือกเย็น., See also: self-possessedly adv., Syn. composed,poised
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
detain๑. กักขัง, หน่วงเหนี่ยว (บุคคล), ควบคุมตัว (ก. อาญา)๒. ยึดหน่วง (ก. แพ่ง) [ดู retain ความหมายที่ ๑ ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
restrain๑. หน่วงเหนี่ยว, กักขัง, ควบคุมตัว (ก. อาญา)๒. จำกัด, ห้ามกระทำการ (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
deranged (adj.) ควบคุมตัวเองไม่ได้เพราะป่วยทางจิต Syn. crazy, demented
derangement (n.) การควบคุมตัวเองไม่ได้เพราะป่วยทางจิต Syn. displacement, disorganization
forget oneself (phrv.) ควบคุมตัวเองไม่ได้ See also: ขาดสติ
get together (idm.) ควบคุมตัวเอง Syn. gather together, pull together
go to bits (idm.) ควบคุมตัวเองไม่ได้
go to pieces (idm.) ควบคุมตัวเองไม่ได้
remand in (phrv.) ควบคุมตัว (ก่อนการพิจารณาคดี)
self-possessed (adj.) ซึ่งควบคุมตัวเองได้ในสถานการณ์ที่บีบบังคับ
self-possession (n.) การควบคุมตัวเองได้ในสถานการณ์ที่บีบบังคับ See also: การควบคุมสติได้ Syn. self-control, temperance, unexcitability
take (vt.) ควบคุมตัว
unexcitability (n.) การควบคุมตัวเองได้ในสถานการณ์ที่บีบบังคับ See also: การควบคุมสติได้ Syn. self-control, temperance
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
At last he managed to control himselfในที่สุดเขาก็ควบคุมตัวเองได้สำเร็จ
I advise you to control yourselfฉันแนะนำให้คุณควบคุมตัวเอง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Escort Miss Hammond back to her cell.คุมตัว คุณแฮมมอนด์ กลับไปที่ห้องขัง.
Escort ambassador ridell out.คุมตัวท่านทูตริดเดิลออกไป
Escort the prisoner back to his cell.คุมตัวนักโทษกลับห้องขัง
Keep the hostages here until I get back.คุมตัวประกันไว้ที่นี่จนกว่าผมกลับมา
Picked her up at St. Joe's, stealing drugs from the nurse's station.คุมตัวมาจาก เซ็นต์โจส์ ขโมยยาจากพยาบาล
Escort him out of the building.คุมตัวเขาออกไปจากตึก
Get him under control!คุมตัวเขาเอาไว้ด้วย!
Why can't you control yourself!ทำไมเจ้าควบคุมตัวเองไม่ได้!
I'll let you know what the next step is... after we've had a chance to examine Jobe Smith.ผมอยากรู้ว่าขั้นต่อไปคืออะไร เราจะไปคุมตัว โจ๊บ สมิท
So The Shop is coming to pick me up... and you've betrayed me, haven't you?สรุปว่า คนในองค์กรกำลังมาคุมตัวผม และคุณก็ทรยศผม สินะ
Pay attention.- การควบคุมตัวเอง เอาใ
I'm controlling myself. Or else I'll kill Mariani.ฉันกำลังพยายามควบคุมตัวเอง ไม่งั้นฉันจะฆ่ามารีอันนี่
In our current environment, Dr. Weir, self-control is an asset.ในสถานะการณ์แบบนี้ คุณต้องรู้จักควบคุมตัวเอง
I screwed up. I lost control. It's not you.ฉันกำลังโมโห ควบคุมตัวเองไม่ได้ / นั่นไม่ใช่นาย
You need structure, yeah. You need...แกต้องควบคุมตัวเอง แกต้อง...
Unfortunately, Ms Monica has been detained.แต่น่าเสียใจที่คุณโมนิก้าถูกควบคุมตัว
So, it won't make a difference if you wait....แต่ตอนคุณดื่ม คุณควบคุมตัวเองไม่อยู่ และฉันก็กลัวหนะ
First, you guys get Melton shipped off to reform school.ดังนั้นคุณรีบขึ้นไปก่อนที่ผมจะคุมตัวเองไม่อยู่นะ
I'm placing you under arrest and impounding your vehicle.ผมต้องคุมตัวคุณ แล้วก็รถคุณไว้ด้วย.
Robbery suspects in custody.ผู้ต้องหาปล้นร้านถูกควบคุมตัวแล้ว.
This one night I was on restriction, and I was cleaning this floor with a toothbrush.แล้ววันหนึ่งผมก็ถูกคุมตัว ให้ทำความสะอาดพื้นด้วยแปรงขัดด้ามเดียว
When I think of your pretty face, I can't control myself!เวลาผมคิดถึงใบหน้าของคุณ ผมยิ่งไม่สามารถควบคุมตัวเองได้
He's been transferred to Hanyang early this morning He's not hereนี่ได้ข่าวว่าเมื่อเช้านี้ เขาถูกคุมตัวไปที่ว่าการเมืองฮันยางแล้วนะ
Am I blowing it? Just try and control yourself.พยายามควบคุมตัวเองนะ
I didn't mean to blow her up. I just- l lost control.ฉันไม่ได้อยากให้ป้าตัวพองหรอกนะ ฉันควบคุมตัวเองไม่ได้น่ะ
When we emerged, we were seized by Umbrella scientists.ตอนเราออกมา เราถูกคุมตัวโดยนักวิทยาศาสตร์พรจากอัลแบลล่า
She was turned over to federal agents.เธอถูกคุมตัวโดยคนของรัฐบาลกลาง
I'm out of my mind.ฉันความคุมตัวเองไม่ได้
'Detain him and call me back as soon as he's secure.'- โทรกลับผมทันที ที่คุณได้ควบคุมตัวเขาอย่างแน่นหนาแล้ว
Yeah, try to control yourself.นายต้องควบคุมตัวเองให้ได้
Don't force me to fight. I scare myself when I fight!อย่าบังคับให้ลงมือนะ ถ้าบ้าขึ้นมาผมจะควบคุมตัวเองไม่อยู่
They still have him.พวกมันยังคุมตัวเด็กไว้
Lieutenant, take this piece of garbage downtown.ผู้หมวด ควบคุมตัวคนร้ายไปสิ
You can pick him up now. Hello.คุณมาควบคุมตัวเขาไปได้แล้ว ฮัลโหล
I'm saying, if you had a little more self-control, you could locate the trigger.ผมบอกว่า, ถ้าคุณควบคุมตัวเองมากกว่านี้ คุณอาจจะควบคุมกระตุ้น
You need to control yourself and think before you act.นายต้องควบคุมตัวเองหน่อย คิดก่อนทำสิ.
You're scared of losing control.คุณกลัวที่จะควบคุมตัวเองไม่ได้
You don't have you under control.คุณคุมตัวเองยังไม่ได้เลย
I Can't do that if you can't control yourselfซึ่งฉันจะทำไม่ได้ ถ้าแกยังคงไม่สามรถควบคุมตัวเองได้
I've never seen Jack like this before. He's completely losing it.ฉันไม่เคยเห็นแจ๊คเป็นยังงี้มาก่อน เขาควบคุมตัวเองไม่ได้แล้ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คุมตัว
Back to top