ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คุด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คุด*, -คุด-

คุด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คุด (adj.) ingrown See also: inward, inside
คุด (v.) curl See also: contort, huddle, curve, twist, bend Syn. งอ, ขดงอ, คู้
คุดคู้ (adv.) curledly See also: contortedly, huddlingly, curvedly, twistedly Syn. งอ, ขดงอ, คู้, งอตัว
คุดคู้ (v.) curl See also: contort, huddle, curve, twist, bend Syn. งอ, ขดงอ, คู้, งอตัว
คุดทะราด (n.) yaws See also: frambesia Syn. โรคกุฏฐัง
English-Thai: HOPE Dictionary
cook-out(คุด'เอาท) n. การหุงต้มอาหารกินนอกบ้าน
cookery(คุด'เคอรี) n. ศิลปะหรือวิธีการปรุงอาหาร
cookhouse(คุด'เฮ้าซฺ) ห้องครัว,ห้องปรุงอาหาร,ห้องครัวในเรือ
cookout(คุด'เอาท) n. การหุงต้มอาหารกินนอกบ้าน
frambesia(แฟรมบี'เซีย) n. คุดทะราด., Syn. yaws
framboesia(แฟรมบี'เซีย) n. คุดทะราด., Syn. yaws
mangosteen(แมง'กะสทีน) n. มังคุด
nuzzle(นัซ'เซิล) vi.,vt.,n. (การ) ดุนด้วยจมูก (ในการดมกลิ่น) ,สูดด้วยจมูก,อิงแอบ,นอนชิดกับ,คุดคู้,กระแซะ,แนบชิด.
yaws(ยอซ) n. โรคคุดทะราด (เนื่องจากเชื้อTreponema pertenue) ., Syn. frambesia
English-Thai: Nontri Dictionary
cuddle(vt) กกกอด,กอด,รัด,คุดคู้,โอบกอด
mangosteen(n) มังคุด
yaws(n) โรคคุดทะราด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
frambesia; framboesia; thymiosis; yawsโรคคุดทะราด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
yaws; frambesia; framboesia; thymiosisโรคคุดทะราด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
impacted(ทันต.) คุด (ฟัน) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ingrowing nail; nail, ingrown; onyxisเล็บขบ, เล็บคุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
yawแผลคุดทะราด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Frambesiaคุดทะราด,โรคคุดทะราด,คุดทะราด [การแพทย์]
Mangosteenมังคุด [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
mangosteen (n.) ผลมังคุด See also: ลูกมังคุด, ต้นมังคุด
mangosteen (n.) มังคุด
nestle (vi.) นอนคุดคู้ See also: ูนอนอุตุ
yaws (n.) โรคผิวหนังเขตร้อนที่ทำให้เกิดรอยบวมแดง (คุดทะราด)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In your presence, Ku-Dun.เมื่อพบพระองค์ คุดุน
Ingrown toenail! Naturally we were all devastated.เขาเป็น "เล็บคุด" มันน่ากลัวสุดจะบรรยายเลยใช่มั้ย
I was held back by an impacted wisdom tooth.ผมถูกกักตัวไม่ให้มา.. เพราะผมต้องผ่าฟันคุด
You dig in my cell while I'm there, and I'm gonna split your wig.แกคุดมาที่ห้องขังฉันตอนที่ฉันอยู่ที่นั้น และฉันจะถุยน้ำลายลงไปที่ผมปลอมของแก
You sad-sack, bleeding heart idiot!ไอ้โง่เซอะ อกหักรักคุด!
Melinda, every day you don't talk is another day you're on the news.เมลินดา ยิ่งไม่พูด สื่อจะยิ่งคุดคุ้ย
How I envy you... young, pretty, able to crouch for hours behind a bush, waiting for a neighbor to dump her trash.แหม อิจฉาเธอจริงๆ ทั้งสาว ทั้งสวย นอนคุดคู้อยู่ได้ทั้งวันหลังพุ่มไม้ คอยดูเพื่อนบ้านออกมาทิ้งขยะ
And then all of a sudden, I'm some drooling mess on the floor.อยู่ดีๆ ฉันก็จะกลายเป็น ตัวอะไรไม่รู้คุดคู้อยู่กับพื้น
Dr. Kutsch's office.ออฟฟิศของดร.คุดช์ครับ
I am treating a patient of Dr. Kutsch's and, uh, I'd like to discuss his case with him.ฉันกำลังรักษาคนไข้ ของคุณหมอคุดช์ และเอ่อ ฉันอยากจะ ปรึกษาเรื่องคนไข้กับเขา
I'm afraid Dr. Kutsch is still on leave of absence after the attack.ผมเกรงว่าคุณหมอคุดช์ ยังลาหยุด หลังจากที่ถูกทำร้าย
Dr. Kutsch was attacked may 22nd.ดร.คุดช์ถูกเล่นงานเมื่อวันที่22พฤษภาคม
I was hunched in a corner, and I looked over into the other corner.ฉันคุดคู้อยู่ในมุม ฉันสำรวจดูตามมุม
Or... thymosis-- also known as yaws?หรือ ไธโมซิส หรือที่เราเรียกว่า โรคคุดทะราด (โรคติดต่อเรื้อรังทางผิวหนังคล้ายหูด)
Please. [Groans] Get away from us!ได้โปรด ไปไกลๆพวกเรา! ใช่ นี่เป็นเหคุด่วน
I raided my stash of wisdom tooth Percocet... and I am orbiting fucking Saturn right now.ผมคุ้ยหาเพอร์โซเซ็ตที่กินตอนถอนฟันคุด ตอนนี้เลยมึนลอยไปบินรอบดาวเสาร์แล้ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คุด
Back to top