ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คืนคำ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คืนคำ*, -คืนคำ-

คืนคำ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คืนคำ (v.) recant See also: retract, withdraw, disavow, revoke, recall, rescind Syn. กลับคำ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
swallow (vt.) คืนคำพูด See also: พูดกลับคำ, ถอนคำพูด Syn. retract, withdrawn
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I made a promise, and some promises can't be unmade.ผมสัญญาไว้แล้ว ไม่คืนคำเด็ดขาด
No going back on your word!พูดแล้วอย่าคืนคำซะหล่ะ! ^^
Oh, my God. Please take that back.พระเจ้าช่วย ช่วยคืนคำด้วย
A man must always keep his word. Do you not know that saying?เคยได้ยินมั้ย ลูกผู้ชายพูดแล้วไม่คืนคำ?
A man must always keep his word?ลูกผู้ชายพูดแล้วไม่คืนคำ?
A man must always keep his word...?ลูกผู้ชายพูดแล้วไม่คืนคำ?
You've gone back on your word already?นี่นายพูดแล้วคืนคำซะแล้วหรอ ?
Those words, I'm turning them back on you.ผมขอคืนคำพูดนี้ให้คุณด้วย
Well, it's just you can't break an Unbreakable Vow.มันแค่ คุณไม่สามารถยกเลิก ปฏิญาณไม่คืนคำ น่ะสิ
So, what happens to you? What happens if you break an Unbreakable Vow?แล้วเกิดอะไรขึ้นกับเราล่ะ ถ้าเราไม่ทำตาม ปฏิญาณไม่คืนคำ
To make an Unbreakable Vow, it's...ฉันหมายถึง การทำปฏิญาณไม่คืนคำ
I just wanted to get to you first so you wouldn't freak out.แซนทาน่าเพื่อนฉัน สามารถคืนคำสาปให้เหมือนเดิมได้ ตกลงไหม
Just such a short period of time, and you go back on what you say?แค่แป๊บเดียว คืนคำเสียแล้ว
If you lose, you can't say anything about how I proceed with Gil Ra Im.ถ้าฉันชนะ ต่อให้เกิดอะไรขึ้นระหว่างฉันกับราอิม นายห้ามคืนคำเด็ดขาด
If I go back now, my word means nothing.ถ้าคืนคำ คำพูดของผม จะไม่มีความหมาย
I, Cao Mengde, said it and will do itข้า... โจโฉ... พูดแล้วไม่คืนคำ
You ever say something you knew you couldn't take back?แม่เคยพูดอะไรไป แล้วรู้ว่าจะไม่มีวันคืนคำได้มั้ย?
I take it all back.ฉันขอคืนคำพูดได้มั้ย
And if this letter is in your hands, then I will take back what I said about you being an idiot.และถ้ามันอยู่ในมือของเจ้า ข้าขอคืนคำที่ข้าเคยบอกว่าเจ้าเป็นคนโง่
So I'm gonna take back my promise about not hurting the little girl.ฉันเลยคืนคำพูดที่ว่าจะไม่ฆ่าเด็กนั่น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คืนคำ
Back to top