ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คิดออก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คิดออก*, -คิดออก-

คิดออก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คิดออก (v.) solve See also: figure out, find a solution, resolve, unravel Ops. คิดไม่ออก, ไม่เข้าใจ
คิดออก (v.) remember See also: recollect, recall Syn. นึกออก, จำได้ Ops. คิดไม่ออก, ลืม
English-Thai: HOPE Dictionary
cipher(ไซ'เฟอะ) {ciphered,ciphering,ciphers} n. เลขศูนย์,คนที่ไม่สำคัญ,สิ่งที่ไม่สำคัญ,สิ่งที่ไม่มีค่า,รหัสลับ,เครื่องหมายลับ,สัญลักษณ์ลับ,อักษรไขว้,ตัวหนังสือไขว้ vt. คำนวณเป็นตัวเลข,เขียนเป็นระหัส,คิดออกมา. vi. ใช้ตัวเลขหรืออักษรในการคิดคำนวณ คำศัพท์ย่อย:
conceivable(คันซีฟ'วะเบิล) adj. พอที่จะคิดออก,พอจะนึกภาพออก,เป็นไปได้,นึกเห็นได้
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
think up (phrv.) คิดออก See also: คิดได้ Syn. dream up, make up
think out (phrv.) คิดออกมา Syn. think over, think through
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hewes has proffered could only have come from the suv in question, and the only way she could have procured it is through criminal means.ฟิน กาแรตตี้ เดฟ รถถูกขโมย ต่อให้แพตตี้ ฮิวส์ คิดออก ว่าGPSหมายถึงอะไร
Hope that Alex remembers what it feels like to be young and in love.หวังให้อเล็กซ์ คิดออก ว่ารู้สึกยังไง. ที่ยังหนุ่มแน่น และมีความรัก
All this time I've been trying to figure out who I'm betting against, and it's Morgan Stanley.ตลอดเวลาที่ฉันได้พยายามที่จะ คิดออก ที่ฉันเดิมพันต่อต้าน และก็มอร์แกนสแตนลีย์
Any idea why Travelers who hate Silas would want to stop me from killing him?คิดออกบ้างไหมว่าทำไมนักเดินทางที่เกลียดไซลัส ต้องการที่จะหยุดฉันจากการฆ่าเขา?
Any thoughts what we can do for the last five minutes?คิดออกบางไหมว่าเราจะทำอะไรกับเวลาที่เหลือดี?
Can you imagine? Right under my nose.คิดออกมั๊ย อยู่ใต้จมูกของฉันเลย
Can you imagine who would go to that antiquated mating ritual?คิดออกมั้ย ใครจะอยากไป งานผสมพันธ์เชยๆนั่น
Any idea why someone would be out to hurt your business?คิดออกมั้ย ใครที่น่าจะออกมา ทำร้ายธุรกิจของคุณ
Any idea who did it?คิดออกมั้ยว่าฝีมือใคร
If she's back the way she was... any place with a piano.คิดออกมั้ยว่าเธอน่าจะไปที่ไหน ถ้าเธอกลับไปเป็นเหมือนเดิม ที่ไหนก็ตามที่มีเปียนโน
Get some ideas what you're going to do with the place once it's yours?คิดออกยังว่าจะทำอะไรกับที่นี่ เมื่อมันเป็นของเจ้า
Figure out what to do about Verona?คิดออกรึยังว่าจะทำยังไงเรื่องเวโรน่า
You know what? I got an idea. Here, take this.คิดออกละ ต้องแบบนี้ ถือไว้ก่อน
I got an idea.คิดออกละ ทำไมเราไม่แข่งกัน
Figure out who the creep was that killed your girlfriend.คิดออกว่าใครคือคนที่ฆ่าแฟนของเธอ.
Any idea where you'll go?คิดออกหรือยังว่าจะไปไหนต่อ
You take your time, if you have any questions, just let me know.คิดออกเมื่อไหร่ค่อยสั่งละกัน
I thought it was a straight bamboozle.คิดออกเลยว่าต้องเป็นเรื่องแหกตา
That's what the X is for...คิดออกแล้ว ทำไมเค้าถึงเขียนเป็นกากบาท
This is it, this is it, this is it!คิดออกแล้ว,คิดออกแล้ว
I'll let you know when I figure it out.คิดออกแล้วจะบอกอีกที
I figure I owe you one.คิดออกแล้วว่า ฉันติดหนี้เธอไว้
I figured out how to do it.คิดออกแล้วว่ามันทำยังไง
Any ideas on a way in?คิดออกไหม ว่าจะเข้าไปอย่างไร
Any idea how he came up with that?คิดออกไหม เขาทำแบบนี้ได้ยังไง
You know, the ones that have a place to put your drink.คิดออกไหมคะ แบบที่วางแก้วน้ำได้น่ะ
Any ideas what caused the crops to die?คิดออกไหมว่าอะไร ที่ทำให้พืชผลตาย
Ever figure out what he said?คิดออกไหมว่าเขาพูดว่าอะไร
Can you think of why Mrs. De Winter should have taken her own life?คุณพอจะคิดออกมั้ยถึงสาเหตุที่ คุณนายเดอ วินเทอร์อยากฆ่าตัวตาย
Wish I could figure out some way we could break it up.หวังว่าฉันจะสามารถคิดออกวิธีการบางอย่างที่เราจะทำลายมันได้
But if Clemenza can figure out a way to have a weapon planted there for meแต่ถ้าเคลเมนสามารถคิดออกวิธีที่จะได้อาวุธที่ปลูกมีสำหรับฉัน
I thought it out yesterday evening while I was sitting here next to you.ฉันเพิ่งคิดออกเมื่อวานเย็นนี้ ขณะที่นั่งติดกับเธอ.
You're under no pressure to figure all this out.คุณไม่ภายใต้ความกดดันที่จะคิดออกนี้ทั้งหมด
What did you figure out from all of this, huh?อะไรที่คุณคิดออกจากนี้ใช่ไหม
So here we are, nine years later, trying to figure out what happened and what the monolith is all about.พยายามที่จะคิดออกว่านรกที่ เกิดขึ้น และสิ่งที่เสาเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ
If we figure out who Colosimo was waiting for, we might just find the murderer.ถ้าเราคิดออกว่า โคโลสิโม่รอใครอยู่ เราอาจจะพบฆาตกร
The single pleasure I can imagine is to die... or see him dead.ความสุขอย่างเดียว ที่ฉันคิดออกคือตาย หรือเห็นเขาตาย
So the girl starts screaming, and that gets Lennie all mixed up, so he holds on and he won't let go, cos that's the only thing he can think to do.ผู้หญิงเริ่มหวีดร้อง ทำให้เลนนี่สับสน เขาก็เลยกอดเธอ เอาไว้ไม่ยอมปล่อย เพราะนั่นเป็นสิ่งเดียวที่เขาคิดออก
I sat there trying to figure out what it was about 'cause nothing was happening.ผมนั่งพยายามที่จะคิดออกว่ามัน ซึ่งไม่มีอะไรจะทำให้?
You can come out now if you promise to behave.เธอน่าจะคิดออกได้แล้ว ถ้าเธอสัญญาว่าจะทำ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คิดออก
Back to top