ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คะยั้นคะยอ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คะยั้นคะยอ*, -คะยั้นคะยอ-

คะยั้นคะยอ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คะยั้นคะยอ (v.) urge See also: exhort, coax, cajole, wheedle Syn. รบเร้า, เซ้าซี้
English-Thai: HOPE Dictionary
coax(โคคซฺ) {coaxed,coaxing,coaxes} vt. เกลี้ยกล่อม,คะยั้นคะยอ,หลอก,ลวง vi. เกลี้ยกล่อม, See also: coaxingly adv. ดูcoax
palaver(พะแลฟ'เวอะ) v.,n. (การ) พูดแบบน้ำท่วมทุ่ง,เจรจา,หารือ,คะยั้นคะยอ, See also: palaverer n.
English-Thai: Nontri Dictionary
coax(vt) เกลี้ยกล่อม,หลอกลวง,คะยั้นคะยอ
exhort(vt) คะยั้นคะยอ,เคี่ยวเข็ญ,แนะนำ,สนับสนุน
exhortation(n) การคะยั้นคะยอ,การแนะนำ,การเคี่ยวเข็ญ
importunate(adj) ซึ่งคะยั้นคะยอ,รบเร้า,เร่งด่วน
importune(vt) คะยั้นคะยอ,รบเร้า,เรียกร้อง
importunity(n) การคะยั้นคะยอ,การรบเร้า,การเรียกร้อง,การขอร้อง
insist(vi) คะยั้นคะยอ,ยืนยัน,รบเร้า,เรียกร้อง
insistence(n) การคะยั้นคะยอ,การยืนยัน,การรบเร้า,การเรียกร้อง
insistent(adj) รบเร้า,คะยั้นคะยอ,ยืนกราน
persist(vi) คะยั้นคะยอ,ดื้อดึง,ยืนกราน,ฝังแน่น
persistence(n) การคะยั้นคะยอ,การยืนกราน,ความดื้อดึง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
cough out (phrv.) เล่าอย่างไม่เต็มใจ (หลังจากถูกชักชวนหรือคะยั้นคะยอ) (คำไม่เป็นทางการ) Syn. cough up, spit up
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Like a little kid begging me to play with it, for 15 minutes.เหมือนกับเด็กตัวน้อย พยายามคะยั้นคะยอให้เล่นด้วย ประมาณ 15 นาที
They wanted to hang out, but I had chores to do, so they insisted on helping me.พวกเขาอยากอยู่นั่งคุยเล่นน่ะค่ะ แต่หนูมีงานบ้านต้องทำ พวกเขาก็เลยคะยั้นคะยอที่จะช่วยหนู
I learned that when I tried to get you to wear a ring.ผมรู้ตอนคะยั้นคะยอ ให้คุณใส่แหวนหมั้นเพชร
They'll try to divide us in our interviews, find our weaknesses, look for any excuse they can to fire our asses.พวกเ้ค้าพยายามจะคะยั้นคะยอเราในการสัมภาษณ์ หาจุดอ่อนเรา หาเหตุผลที่ทำให้โดนไล่ออก
Oh, please, he kept asking you how your potato was.โธ่ เขาเอาแต่คะยั้นคะยอถามคุณอยู่นั่นแหละว่ารสชาติมันฝรั่งเป็นยังไง
Yeah, he just kept pushing her into it.ใช่, เขาพยายามคะยั้นคะยอให้เธอไป
Cassie kept pushing for it, and I didn't want to disappoint her.แคสซี่คะยั้นคะยอจะไปให้ได้ และผมไม่อยากทำให้เธอผิดหวัง
I've read about your life.และจำไว้ว่า นายคือคนที่ คะยั้นคะยอให้ฉันกลับมาจีบสาวอีก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คะยั้นคะยอ
Back to top