ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความเศร้าใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความเศร้าใจ*, -ความเศร้าใจ-

ความเศร้าใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความเศร้าใจ (n.) sorriness See also: sorrow, lament, grieving, distress, regretting, sadness Ops. ความดีใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
repentance(รีเพน'เทินซฺ) n. การสำนึกผิด,ความเสียใจ,ความเศร้าใจ, Syn. regret
sorriness(ซอ'รินิส) n. ความเสียใจ,ความเศร้าใจ,ความน่าเสียใจ,ความเศร้าโศก
sorrow(ซอ'โร) n. ความเสียใจ,ความเศร้าใจ,ความระทมทุกข์,ความเศร้าโศก, See also: sorrower n., Syn. woe,sadness
English-Thai: Nontri Dictionary
dejection(n) ความหดหู่ใจ,ความเศร้าใจ,ความสลดใจ
depression(n) ความเศร้าใจ,ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ,ความตกต่ำ,ความกดอากาศต่ำ
desolation(n) ความอ้างว้าง,ความเปล่าเปลี่ยว,ความว้าเหว่,ความแห้งแล้ง,ความเศร้าใจ
dolour(n) ความเศร้าโศก,ความเศร้าใจ,ความเสียใจ,ความระทมทุกข์
sadness(n) ความเสียใจ,ความเศร้าใจ,ความโทมนัส,ความโศกเศร้า
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
dolefulness (n.) ความเศร้าใจ See also: ความเสียใจ, ความเศร้าโศก
sorrow (n.) ความเศร้าใจ See also: ความเสียใจ Syn. sensitivity, grief, pity Ops. insensitivity
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The only change that's going to come from that is more heartache and anger and bigger and deeper canyons between the white folks and the black folks.การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก การกระทำแบบนั้น คือความเศร้าใจและความโกรธ เหมือนหุบเขาที่ใหญ่ขึ้น และลึกขึ้น ระหว่างคนขาวและคนดำ
A place of joy not of sorrowดินแดนของความสนุกสนาน ไม่มีความเศร้าใจ
In the best of worlds, all I could bring her was unending grief and the need for constant reassurance that I wouldn't lose my mind.ในโลกนี้ ทุกสิ่งที่ผมนำมาให้เธอได้ ก็คือความเศร้าใจไม่จบไม่สิ้น แถมยังต้องทำให้แน่ใจให้ได้ว่า ผมจะไม่กลายเป็นคนบ้า
I was never told about the sorrowไม่เคยมีใครบอกฉันเลย เกี่ยวกับความเศร้าใจนี้เลย
Is it also true you're suffering from a crippling depression because you're not over Miss Fabray?งั้นมันก็จริงเหมือนกันใช่มั้ยที่คุณต้องทุกข์ทนกับพายุความเศร้าใจ เพราะว่าคุณยังไม่ลืมฟาเบรย์?
Pathetic, huh?ผมดวดเหล้าจนเมาเพื่อลบล้างความเศร้าใจ
Just to put me out of your misery.จะได้ไม่ต้องมาเห็น ความเศร้าใจของเธอแบบนี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความเศร้าใจ
Back to top