ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความเยือกเย็น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความเยือกเย็น*, -ความเยือกเย็น-

ความเยือกเย็น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความเยือกเย็น (n.) calmness See also: serenity, tranquillity Syn. ความสงบ, ความสุขุม
ความเยือกเย็น (n.) chill See also: coolness Syn. ความเย็น, ความเย็นฉ่ำ, ความเย็นยะเยือก Ops. ความร้อน
English-Thai: HOPE Dictionary
algor(แอล' กอร์) n. ความหนาวสะท้าน, ความเยือกเย็น (coldness, chill)
chill(ชิล) {chilled.chilling,chills} n. ความหนาว,ความเยือกเย็น,ความหมดสนุก,ความเฉยเมย -adj. หนาว,หนาวสะท้าน,เฉยเมย,ซึ่งทำให้หมดกำลังใจ. -v. เปลี่ยนเป็นหนาวเย็น,ทำให้หนาวสั่น,ทำให้หมดกำลังใจ,ทำให้หวาดกลัว,แช่เย็น, Syn. coldness
frost(ฟรอสทฺ) n. ความเย็นจัดจนน้ำค้างแข็ง,ความเยือกเย็นของอารมณ์,ความล้มเหลวสิ้นเชิง vt. ปกคลุมไปด้วยน้ำค้างแข็ง,จับตัวเป็นน้ำแข็งบน,ทำให้เย็นจัดจนเป็นน้ำแข็ง vi. แข็งตัว,กลายเป็นน้ำแข็ง.
sobriety(โซไบร'อิที) n. ความมีสติ,ความสุขุม,ความสงบเสงี่ยม,ความไม่เมา,ความเยือกเย็น,ความมีเหตุผล,ความไม่เมา., Syn. restraint
English-Thai: Nontri Dictionary
coldness(n) ความหนาว,ความเย็น,ความเยือกเย็น
frost(n) น้ำค้างแข็ง,การแข็งตัว,ความเยือกเย็น
SELF-self-possession(n) ความมีสติ,ความสงบ,ความสุขุม,ความเยือกเย็น
serenity(n) ความสงบ,ความสงบเงียบ,ความเงียบ,ความเยือกเย็น,ความปลอดโปร่ง
tranquility(n) ความเงียบสงบ,ความเยือกเย็น,ความราบรื่น,ความสงบสุข
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
calmness (n.) ความเยือกเย็น See also: ความสงบเงียบ, ความใจเย็น, การไม่วิตกกังวล Syn. serenity
imperturbation (n.) ความเยือกเย็น See also: ความสงบเงียบ, ความใจเย็น, การไม่วิตกกังวล Syn. calmness, serenity
quietude (n.) ความเยือกเย็น See also: ความใจเย็น, ความสงบ Syn. silence, tranquillity, composure
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
# In the cold of the night #ความเยือกเย็นในตอนกลางคืน
And third to Mr. Harry Potter for pure nerve and outstanding courage I award Gryffindor house 60 points.ที่สาม แก่มิสเตอร์แฮร์รี่ พอตเตอร์ สำหรับความเยือกเย็น และความกล้าหาญโดดเด่น
Between warmth of life, the iciness of death....ระหว่างความอบอุ่นของชีวิต กับความเยือกเย็นของความตาย
Your new secrecy, calmness with Mr. Chuck, supporting Ms. Serena's new boyfriend, and last week,ความลับใหม่ของคุณ ความเยือกเย็นกับเรื่องของคุณชัค สนับสนุนแฟนคนใหม่ของคุณเซรีน่า และอาทิตย์ที่แล้ว
It is the cold edge of steel.มันคือความเยือกเย็นของคบดาบ
This icy force both foul and fair♪ This icy force both foul and fair พลังความเยือกเย็นมีทั้งร้ายและดี

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความเยือกเย็น
Back to top