ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความสำราญ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความสำราญ*, -ความสำราญ-

ความสำราญ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความสำราญ (n.) happiness See also: pleasurableness Syn. ความสุข, ความสนุกสนาน, ความเบิกบาน
English-Thai: HOPE Dictionary
bacchanal(บาคะนาล') n. ผู้ชอบดื่มสุรามาก,งานดื่มสุราหาความสำราญ,การรื่นเริงฉลองเทพเจ้าเมรัย, Syn. drunken reveler
contentment(คันเทนทฺ'เมินทฺ) n. ความพอใจ,ความจุใจ,ความมักน้อย,ความสำราญใจ
divert(ไดเวิร์ท') {diverted,diverting,diverts} vt. เบี่ยงเบน,หันเห,ทำให้ออกนอกลู่นอกทาง,เพลิดเพลิน,หาความสำราญ., See also: divertedly adv. ดูdivert diverter n. ดูdivert divertible adj. ดูdivert - divertibility n. ดูdivert คำที่มีความหมายเหมือนก
gallivant(แกล'ละเวินทฺ) vi. เที่ยวไป,เที่ยวเตร่,เที่ยวหาดความสำราญ., Syn. galavant, See also: gallavanter n.
high jinks(ไฮ'จิงคซฺ) n. การเฉลิมฉลองอย่างอึกทึก,การหาความสำราญที่อึกทึก
hijinks(ไฮ'จิงคซฺ) n. การเฉลิมฉลองอย่างอึกทึก,การหาความสำราญที่อึกทึก
recreate(เรค'ริเอท) vt. พักผ่อน,หย่อนใจ,หาความสำราญ,ฟื้นฟูกายหรือจิต,สร้างใหม่, See also: recreative adj. recreator n., Syn. refresh,restore
revelry(เรฟ'เวลรี) n.,ความสนุกสนาน,การหาความสำราญ,การเที่ยวสำมะเลเทเมา, Syn. boisterous festivity
town(ทาวน์) n. เมือง,นคร,เขตชุมชน,ชาวเมือง,ประชาชนทั้งเมือง,เขตศูนย์การค้าของเมือง, -Phr. (go to town ทำ (วางแผน) ดีและเร็ว,ไปหาความสำราญ) , -Phr. (go up town ไปในเมือง,) -Phr. (on the town หาความสำราญในเมือง), See also: townish adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
contentment(n) ความพึงพอใจ,ความสำราญใจ,ความจุใจ,ความสุขเกษม
delectation(n) ความสนุกสนาน,ความเพลิดเพลิน,ความรื่นเริง,ความสำราญใจ
revel(n) ความครึกครื้น,การสนุกสนาน,การหาความสำราญ,การเที่ยวสำมะเลเทเมา
revelry(n) ความครึกครื้น,ความสนุกสนาน,การหาความสำราญ,การเที่ยวสำมะเลเทเมา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
pleasurableness (n.) ความสำราญ See also: ความอภิรมย์
gadabout (n.) คนชอบเที่ยวหาความสำราญอย่างไร้จุดหมาย See also: คนชอบเที่ยวเตร่ไปวันๆ Syn. rover, rambler
gallivant (vi.) ท่องเที่ยวหาความสำราญ See also: เที่ยวเตร็ดเตร่ไป Syn. roam, wander, ramble
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Let's go out and have some funออกไปเที่ยวหาความสำราญกันเถอะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Our aristocrats have slept with lower class women for fun.ราชวงศ์ของเราบางคน ไปมีความสัมพันธ์กับหญิงชั้นต่ำ เพื่อความสำราญ
Don't be scared, because I'm funny Steve with a lampshade on his head who is singing and dancing, for your entertainment his own rendition of Singing in the Rain!- อย่ากลัวเลย ผมสตีฟขี้เล่น... ...ใส่โป๊ะไฟที่หัว... ...คนที่ร้องเพลงและเต้นรำ เพื่อความสำราญของคุณ...
Mr. Ventura there's nothing wrong with enjoying the fruits of nature.คุณเวนทูร่า... ...ไม่ผิดอะไรที่จะ หาความสำราญจากผลผลิตของธรรมชาติ
My intention has only been to entertain, nothing more.ความตั้งใจของผมคือการให้ความสำราญเท่านั้น
And I'm full of joy!และฉันก็เต็มไปด้วยความสำราญ!
But, sir, a ball is an indispensable blessing to the juvenile part of the neighbourhood.แต่ท่านคะ... งานเต้นรำเป็นความสำราญที่ขาดไม่ได้ ของเด็กรุ่นๆ ในละแวกบ้าน
He's the entertainment, for the crowd.เขาคือผู้ให้ความสำราญแก่ฝูงชน
Hot young guy, aging beauty enjoying her last hurrahหนุ่มน้อยซึ่งต้องคอยปรนนิบัติ ให้ความสำราญ จนกว่าจะถึง...
This place here is the happy, happy room.ที่แห่งนี้ คือห้องแห่งความสำราญบานใจ
He has truly been blessed by the god priapus.เค้านะเป็นความสำราญที่แท้จริง ดั่งเทพเจ้าแห่งการสืบพันธุ์
Let me guess... I've got to drive whilst performing an act on myself.สงสัยผมต้องเป็นคน ให้ความสำราญกับตัวเองสินะ
The gods gave men two gifts to entertain ourselves before we die-- the thrill of fucking a woman who wants to be fucked and the thrill of killing a man who wants to kill you.ทวยเทพให้เราหาความสำราญได้ 2 อย่าง ก่อนตาย... ความเร้าใจที่ได้นอนกับหญิงที่เต็มใจนอนด้วย และความเร้าใจที่ได้สังหารผู้ที่หมายชีวิตเรา
This makes me happier than all your gold ever could.นี่สิ ให้ความสำราญได้มากกว่าทองเสียอีก
Others aligned themselves with Lucifer finding pleasure in mischief and chaos.อีกหลายองค์เข้าพวกกับลูซิเฟอร์ หาความสำราญกับเรื่องเลวร้ายวุ่นวาย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความสำราญ
Back to top