ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความสกปรก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความสกปรก*, -ความสกปรก-

ความสกปรก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความสกปรก (n.) impurity See also: blemish, smudge, filth, stain, dirt Syn. ความมัวหมอง, ความไม่บริสุทธิ์ Ops. ความสะอาด, ความบริสุทธิ์
ความสกปรก (n.) flaw See also: blemish, defect, fault, impurity, smudge, stain Syn. ความมัวหมอง, ความไม่บริสุทธิ์ Ops. ความสะอาด, ความบริสุทธิ์
English-Thai: HOPE Dictionary
soil(ซอลย์) n. ดิน,พื้นดิน,ดินชนิดใดชนิดหนึ่ง,ที่ดิน,ดินแดน,ที่ทีเหมาะสำหรับเจริญเติบโต,ประเทศ,ภูมิลำเนา,ปิตุภูมิ,เกษตรกรรม,ชีวิตเกษตรกร vt.,vi.,n. (การ) สกปรก,้เปื้อน,ด่างพร้อย,มีมลทิน,มัวหมอง.,รอยเปื้อน,รอยสกปรก,ด่างพร้อย,มลทิน,ความสกปรก,ความโสโครก,ปุ๋ย.
squalor(สควอล'เลอะ) n. ความสกปรก,ความมอซอ,ความรุงรัง,ความรุ่มร่าม,ความเสื่อมทราม,ความชั่วร้าย, Syn. poverty,filth
English-Thai: Nontri Dictionary
filthiness(n) ความโสโครก,ความลามก,ความสกปรก,ความหยาบคาย
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
pollutionมลพิษ, มลภาวะ, มลพิษ - พิษเกิดจากความมัวหมองหรือความสกปรก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
dirtiness (n.) ความสกปรก See also: ความไม่สะอาด, ความไม่บริสุทธิ์
filthiness (n.) ความสกปรก See also: ความลามก
slumminess (n.) ความสกปรก See also: ความซอมซ่อ, ความเสื่อมทราม Syn. fifth, poverty, wretchedness Ops. splendor
squalor (n.) ความสกปรก See also: ความซอมซ่อ, ความเสื่อมทราม Syn. fifth, poverty, slumminess, wretchedness Ops. splendor
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The squalor, the filth, the decay of this institution is a shocking indictment of the abandonment of her most needy by the state of Massachusetts.ความสกปรก ความโสมม ความเสื่อมลงของโรงพยาบาลแห่งนี้ เป็นข้อกล่าวหาที่น่าตกตะลึง
The filth of the pig-sty cannot disguise true beauty.ความสกปรกของหมูที่สกปรก ไม่สามารถปิดบังความงามที่แท้จริง
It is Clang, the High Priest, who is filthy in his ways.คนที่มีความสกปรกในรูปแบบของ เขาไปทางทิศตะวันออก
I look down, I don't believe the filth.ผมมองลงมา ผมไม่อยากเชื่อความสกปรก
From now on anything that happens here all the filthy things you brought hereนับจากนี้ไป ทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่นี้ ความสกปรกทุกอย่าง ที่พ่อพามาที่นี้
Like, what are you, the dirt police?เธอเป็นใคร? - เป็นตำรวจตรวจความสกปรกงั้นเหรอ
Yeah. The dirt police.ใช่ ๆ ตำรวจตรวจความสกปรก
Like, excuse me, miss, do you know how fast your dirt was going?อืม .. โทษทีนะ, เธอรู้ไหมว่าความสกปรกของเธอมันเร็วมาแค่ไหน?
All I'm saying is I know you got more in you than filth.ทั้งหมดที่ฉันกำลังคือ\ฉันรู้ว่าคุณมีเพิ่มเติมในคุณมากกว่าความสกปรก
And now you're here... at Saint Redneck's... getting dirty with the bad boys again.และตอนนี้เธออยู่ที่นี่... ที่พ่อนักบุญบ้านนอก... ได้รับความสกปรก กับผู้ชายเลวอีกครั้ง
We were the clean-up crew, sent in to mop it up and make sure it was all neat and tidy for the file.ที่จะกลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย แล้วพวกเรา ก็กลายเป็น \ พวกคอยเก็บกวาด ความสกปรกที่เกิดขึ้น ส่งมันเข้าไปมัดรวมกัน แล้วทำให้มั่นใจว่ามันจะใช่
His shoes are clean as a whistle. They never touched dirt.รองเท้าของเขาสะอาดเอี่ยม แทบไม่เคยพบความสกปรก
And when the drains finally scab over all the vermin will drown.เมื่อใดที่ชำระล้างออกไป ความสกปรกทั้งหลายก็จะจมดิ่ง สู่ความมืดมิด
It's not like I can't see the dirt or the scars or the Q stains on her lips.ไม่ใช่ว่าผมไม่เห็นความสกปรก หรือแผลเป็น หรือรอยด่างที่ริมฝีปากเธอ
It's time to give the earth back some of its dirt.ถึงเวลาคืนความสกปรกสู่โลกของเราแล้ว
Somebody had to clean up your mess.ต้องมีใครสักคนเก็บกวาด ความสกปรกโสมมของคุณ
Is a hospital really the best place for a germophobe?โรงพยาบาลเป็นที่สำหรับ พวกกลัวความสกปรกงั้นเหรอ
Did I say that I was a germophobe?ฉันเคยพูดว่าฉันเป็น โรคกลัวความสกปรกด้วยเหรอ
Damon. Germaphobe.เดมอน กลัวความสกปรกน่ะ
♪ To wash and clean your clothes up ♪ใครอยากทำผมเสร็จด้วยความสกปรก
(STAMMERING) You were covered in filth, so I was just cleaning.พูดตะกุกตะกัก) คุณจะถูกปกคลุมไปด้วยความสกปรกดังนั้นผมจึงเป็นเพียง สะอาด.
But the thing is, she wore the gloves all the time so, I just thought, maybe she has a thing about dirt.เธอสวมถุงมืออยู่ตลอดเวลา ตอนนั้น ข้าคิดว่าเธออาจจะมีปัญหาเรื่องความสกปรก
The extent to which your generation has defiled this earth is truly mind-boggling.ขอบเขตความสกปรก ในยุคสมัยของคุณนี่เหลือเชื่อจริงๆ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความสกปรก
Back to top