ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความกังวลใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความกังวลใจ*, -ความกังวลใจ-

ความกังวลใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความกังวลใจ (n.) anxiety See also: worry, distress, uneasiness Syn. ความวิตกกังวล, ความกังวล Ops. ความสบายใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
apprehend(แอพพริเฮนดฺ') vt. จับ,ขัง,เข้าใจความหมาย,คาดคะเนด้วยความกังวลใจ ความสงสัยหรือความกลัว. -vi. เข้าใจ,ฟังเข้าใจ,กลัว,หวั่น. -apprehender n., Syn. arrest,seize, understand)
bother(บอธ'เธอะ) {bothered,bothering,bothers} vt. รบกวน,ทำให้งง,ทำให้ยุ่งใจ vi. ยุ่งกับ -n. สิ่งที่น่ารำคาญ,คนที่น่ารำคาญ,งาน,ความกังวลใจ, Syn. pester
solicitude(ซะลิส'ซิทูด) n. ความเป็นห่วง,ความกังวลใจ,ความร้อนใจ,ความกระวนกระวาย,ความ่อยาก,ความต้องการมาก,เรื่องที่เป็นห่วง
sweat(สเวท) {sweat/sweated,sweating,sweats} n. เหงื่อ,การที่เหงื่อออก,ความกังวลใจ,หยาดน้ำ,ความเหนื่อยยาก,การทำงานหนัก,งานหนัก,ความกังวล. vi. เหงื่อออก,กังวลใจ,ทำงานหนัก,รับทุกข์ vt. ขับเหงื่อ,หลั่งเหงื่อ,เค้นออก,ทำให้ทำงานหนัก,ใช้งานหนักแต่ให้ค่าจ้างต่ำ, sweat
trepidation(เทรพพิเด'เชิน) n. การสั่นระริก,การสั่น,การสั่นเทา,การสั่นสะเทือน,ความกังวลใจ,อาการกระตุกของกล้ามเนื้อ, Syn. anxiety,apprehension,panic,nerves
worriment(เวอ'ริเมินทฺ) n. ความทุกข์,ความยุ่งยาก,ความกังวลใจ,ความเป็นห่วง
English-Thai: Nontri Dictionary
ado(n) ความยุ่งยาก,ความวุ่นวาย,ความโกลาหล,ความกังวลใจ
scruple(n) ความลังเลใจ,ความกังวลใจ,ความกระดากใจ
solicitude(n) ความกังวลใจ,ความกระวนกระวาย,ความร้อนใจ
trepidation(n) ความกลัว,ความประหม่า,ความกังวลใจ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
distress (n.) ความกังวลใจ See also: ความเศร้าโศก, ความเสียใจ, ความเศร้าซึม Syn. unease, worry, concern, anxiety Ops. relief, confidence
malaise (n.) ความกังวลใจ See also: ความไม่พอใจ Syn. anxiety, unease, depression
trouble (n.) ความกังวลใจ
walk the floor (idm.) เดินไปมาด้วยความกังวลใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Meanwhile, back on Planet England, doctors and hospitals and constant worry, and a very, very sick father.ในขณะที่ถ้านึกถึงอังกฤษแล้ว จะนึกถึงพวกหมอและพยาบาล และความกังวลใจ ถึงพ่อที่ป่วยมากๆ ของเขา
Some conceal anxiety about growing older.บางคนกลบเกลื่อนความกังวลใจเกี่ยวกับอายุที่ล่วงเลย
I've been a part of a lot of study groups, that fell apart because of unresolved tension.เพียงเพราะภาวะตึงเครียดที่ไม่เคยได้รับการขัดเกลา เราควรจะมองข้ามความกังวลใจของแอนนี่รึเปล่า? เราไม่ได้ชวนเธอมาเหรอ?
Sheldon, what are you doing here?เธอมีความกังวลใจ มันเป็นธรรมเนียม
Your friends are worried about you, Frankie.เพื่อนของคุณมีความกังวลใจเกี่ยวกับคุณแฟรงกี้
Your friends are worried about you.เพื่อนของคุณมีความกังวลใจเกี่ยวกับคุณ
The name of your latest dalliance is of little concern to me.ชื่อที่ท่านใช้เพื่อการเล่นสนุกล่าสุดของท่าน มันสร้างความกังวลใจเล็กน้อยให้แก่ข้า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความกังวลใจ
Back to top