ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความกังวล

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความกังวล*, -ความกังวล-

ความกังวล ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความกังวล (n.) worry See also: anxiety, distress, uneasiness Syn. ความวิตกกังวล, ความห่วงใย Ops. ความสบายใจ
ความกังวลใจ (n.) anxiety See also: worry, distress, uneasiness Syn. ความวิตกกังวล, ความกังวล Ops. ความสบายใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
angst(อางสทฺ') n. ความเป็นทุกข์, ความเป็นห่วง, ความกังวล, Syn. anxiety)
anxiety(แองไซ'อิที) n. ความกังวล,ความห่วงใย,ความกลุ้มใจ,ความเป็นทุกข์,ความกระตือ รือร้น,เรื่องน่าห่วง, Syn. concern, worry
apprehend(แอพพริเฮนดฺ') vt. จับ,ขัง,เข้าใจความหมาย,คาดคะเนด้วยความกังวลใจ ความสงสัยหรือความกลัว. -vi. เข้าใจ,ฟังเข้าใจ,กลัว,หวั่น. -apprehender n., Syn. arrest,seize, understand)
ataraxia(แอททะแรก'เซีย, -ซี) n. ภาวะสงบเงียบ, ภาวะไร้อารมณ์หรือความกังวล. -ataractic, ataxic adj. (tranquillity)
bother(บอธ'เธอะ) {bothered,bothering,bothers} vt. รบกวน,ทำให้งง,ทำให้ยุ่งใจ vi. ยุ่งกับ -n. สิ่งที่น่ารำคาญ,คนที่น่ารำคาญ,งาน,ความกังวลใจ, Syn. pester
cark(คาร์ค) n. ความระมัดระวัง,ความเอาใจใส่,ความกังวล
concernment(คันเซิร์น'เมินทฺ) n. ความสำคัญ,ความเกี่ยวข้อง,ความสัมพันธ์,ความกังวล,ความเป็นห่วง,สิ่งที่เกี่ยวข้องหรือสนใจ,ความสนใจ, Syn. involvement,worry
disquietn. ความไม่สงบ,ความกังวล,ความกระสับกระส่าย.vt. ทำให้ไม่สงบ,ทำให้กังวล,ทำให้กระสับกระส่าย., See also: disquietedly adv. disquietly adv., Syn. uneasiness
distrait(ดิสเทร') adj. ซึ่งมีจิตทีไม่อยู่กับเนื้อกับตัว (เพราะความกังวล ความกลัวใจลอย)
distraite(ดิสเทร') adj. ซึ่งมีจิตทีไม่อยู่กับเนื้อกับตัว (เพราะความกังวล ความกลัวใจลอย)
feeze(ฟีซ',เฟซ) n. ความกังวล,การพุ่งออกไปอย่างรุนแรง,การชนอย่างแรง,การปะทะกันอย่างแรง
phobia(โฟ'เบีย) n. ความหวาดกลัว,โรคกลัว,ความกังวลชนิดครอบงำ, See also: phobic adj.
solicitude(ซะลิส'ซิทูด) n. ความเป็นห่วง,ความกังวลใจ,ความร้อนใจ,ความกระวนกระวาย,ความ่อยาก,ความต้องการมาก,เรื่องที่เป็นห่วง
sweat(สเวท) {sweat/sweated,sweating,sweats} n. เหงื่อ,การที่เหงื่อออก,ความกังวลใจ,หยาดน้ำ,ความเหนื่อยยาก,การทำงานหนัก,งานหนัก,ความกังวล. vi. เหงื่อออก,กังวลใจ,ทำงานหนัก,รับทุกข์ vt. ขับเหงื่อ,หลั่งเหงื่อ,เค้นออก,ทำให้ทำงานหนัก,ใช้งานหนักแต่ให้ค่าจ้างต่ำ, sweat
trepidation(เทรพพิเด'เชิน) n. การสั่นระริก,การสั่น,การสั่นเทา,การสั่นสะเทือน,ความกังวลใจ,อาการกระตุกของกล้ามเนื้อ, Syn. anxiety,apprehension,panic,nerves
worriment(เวอ'ริเมินทฺ) n. ความทุกข์,ความยุ่งยาก,ความกังวลใจ,ความเป็นห่วง
English-Thai: Nontri Dictionary
ado(n) ความยุ่งยาก,ความวุ่นวาย,ความโกลาหล,ความกังวลใจ
anxiety(n) ความกังวล,ความกระวนกระวาย,ความกระตือรือร้น,ความห่วงใย
care(n) การดูแล,ความระมัดระวัง,การเอาใจใส่,ความกังวล,การระวังรักษา
concern(n) ความเป็นห่วง,ความกังวล,ธุระ,ห้างร้าน,บริษัท
disquietude(n) ความกังวล,ความกระสับกระส่าย,ความรำคาญ,ความไม่สงบ
phobia(n) ความหวาดกลัว,ความกังวล,ความหวาดวิตก
scruple(n) ความลังเลใจ,ความกังวลใจ,ความกระดากใจ
solicitude(n) ความกังวลใจ,ความกระวนกระวาย,ความร้อนใจ
sweat(n) เหงื่อ,ความเหนื่อยยาก,ความกังวล
trepidation(n) ความกลัว,ความประหม่า,ความกังวลใจ
worry(n) ความกลุ้มใจ,ความกังวล,ความเดือดร้อน,ความลำบาก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
concern (n.) ความกังวล Syn. anxiety, worry
solicitude (n.) ความกังวล
distress (n.) ความกังวลใจ See also: ความเศร้าโศก, ความเสียใจ, ความเศร้าซึม Syn. unease, worry, concern, anxiety Ops. relief, confidence
malaise (n.) ความกังวลใจ See also: ความไม่พอใจ Syn. anxiety, unease, depression
trouble (n.) ความกังวลใจ
agonized (adj.) ทุกข์ยาก (เนื่องจากความกังวลหรือความเจ็บปวดอย่างมาก) See also: ทุกข์ทรมาน
anxious (adj.) ที่ทำให้เกิดความกังวล See also: ที่ทำให้เกิดความกลัว, ที่เต็มไปด้วยความกังวล
get out of (phrv.) เลิกหรือขจัด (ความกังวลหรือความโกรธ)
get out of (phrv.) เลิกหรือขจัด (ความกังวลหรือความโกรธ)
insouciant (adj.) ไร้ความกังวล See also: ไม่สนใจ
walk the floor (idm.) เดินไปมาด้วยความกังวลใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He expressed concerns about…เขาแสดงความกังวลเกี่ยวกับ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My anxieties, my doubts.ความกังวล ความสงสัยของฉัน
What kind of stupid bitch would go and do something like that?ความกังวล ความเศร้า มัน... .
Worries will vanish your soul will danceความกังวลก็จะมลาย จิตใจเธอจะเริงร่า
My concern is who will enforce them?ความกังวลของข้าก็คือใคร จะเป็นผู้บังคับบัญชาพวกเขางั้นหรือ
My concerns have been laid to rest,ความกังวลของข้าทำให้แผ่วเบาแล้ว
Your concern should be for your home, and what has become of it in your absence.ความกังวลของคุณควรจะเป็นของคนที่บ้าน
Well, your concern is completely natural.ความกังวลของคุณเป็นเรื่องธรรมชาติ
Your concern's hardly warranted.ความกังวลของคุณไม่ได้รับการ รับรอง
My one concern is that when the bonds fail,ความกังวลของฉันหนึ่งก็คือว่า เมื่อพันธบัตรล้มเหลว
My worry isn't any more important than anyone else's.ความกังวลของฉันไม่ได้สำคัญไปกว่าใครเลย
Your concern has been noted.ความกังวลของท่าน\ ได้รับการบันทึกแล้ว
Moira's paranoia began to boil over...ความกังวลของมัวร่าเริ่มมากขึ้นทุกที
These kids, the anxiety's weighing them down, it's holdin' 'em back.ความกังวลของเด็กพวกนี้ ถ่วงพวกเขาเอาไว้
Hmm. Oh! Oh!ความกังวลต่อการแยกจากคนใกล้ชิด. โอ๊ะ!
Our rising concern is the handful we believe to be former military.ความกังวลมีมากขึ้น เมื่อเราเชื่อว่า มีจำนวนนึงเคยเป็นทหาร
A concern that must be addressed.ความกังวลว่า จะต้องได้รับการแก้ไข
Anxiety or distress, a free superego, a sexless entity who attacks when cornered.ความกังวลหรือความโศกเศร้า อภิอัตตาอิสระ สิ่งมีชีวิตไร้เพศที่โจมตียามจนมุม
Anyway, I want to see what she looks likeความกังวลเกี่ยวกับ หน้าตาเป็นปัญหาจริงๆ
But my concern is the greater good of Republic of Florence.ความกังวลเดียวของข้าคือ การที่เมืองฟลอเรนซ์ จะกลับมายิ่งใหญ่อีก
Worrying is bad for mommy and baby.ความกังวลเป็นผลร้ายกับแม่และเด็ก
My little worry wart.ความกังวลในตัวฉันเล็กๆ
You don't need a funeral policy in the army.น้อยที่สุดของความกังวลของ คุณ
All we were concerned about was where we were gonna sleep that night.ทั้งหมดที่เรามีความกังวลเกี่ยวกับการเป็น ที่เรานอน?
Over the years, Mom got better, although it seemed like all her fears turned into worries about me.เวลาผ่านไปหลายปี แม่ก็ดีขึ้น ถึงแม้ว่ามันจะดูเหมือนกับความกลัวของเธอ เปลี่ยนไปเป็นความกังวลเกี่ยวกับฉัน
You understand my concern.คุณเข้าใจความกังวลของฉัน
The word leaked out that the U.S.G.S. had expressed concern.คำรั่วไหลออกมาให้เห็นว่า U.S.G.S. ได้แสดงความกังวล
Now, believe me, I'm not trying to make light of your concerns.ตอนนี้ฉันเชื่อว่าฉันไม่ได้พยายาม เพื่อให้แสงของความกังวลของคุณ
Holding hands like this, my anxiety goes away.กุมมือไว้แบบนี้ แล้วความกังวลของเธอจะหายไป
I understand there's a certain amount of performance anxiety but your boys say if we plug Skynet into all of our systems it'll squash this thing and give me back control of my military.ผมเข้าใจเรื่องที่คุณแสดงความกังวล แต่คนของคุณบอกว่า ถ้าเราเชื่อมสกายเน็ต เข้ากับระบบทั้งหมด มันจะฆ่าไวรัสได้ในพริบตา แล้วผมก็สามารถกลับมา ควบคุมกองทัพได้เหมือนเดิม
Meanwhile, back on Planet England, doctors and hospitals and constant worry, and a very, very sick father.ในขณะที่ถ้านึกถึงอังกฤษแล้ว จะนึกถึงพวกหมอและพยาบาล และความกังวลใจ ถึงพ่อที่ป่วยมากๆ ของเขา
Adults sqeeze together, they are worrying.พวกผู้ใหญ่เบียดเข้าด้วยกัน เพราะเกิดความกังวล
It's the dreaded moment of their first turmoil.เวลาแห่งความกังวล กัยการเริ่มต้นอันแสนยาก ของพวกเขา
There's nothing greater than that fear and worryไม่มีอะไรแย่ไปกว่า ความกลัวและความกังวล
An obsessive fear of committing sin, which creates so much anxiety that he's compelled to do something to ease that anxiety.ถูกครอบงำด้วยความกลัวที่ว่าจะทำบาป ซึ่งทำให้เกิดความวิตกกังวลอย่างมาก/Nจนบังคับให้เขา ต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อบรรเทาความกังวลนั้น
No matter what, she is still a factor of our unease.ไม่สำคัญอะไรหรอก, เธอยังคงเป็นเหตุของความกังวลของเรา
The almost instantaneous benefits will then put everyone's concerns to rest.ผลประโยชน์ที่เกือบจะเห็นผลได้ในทันที จะทำให้ความกังวลของทุกคนลดน้อยลง
Yes, what worries would I have if it goes on like this?ใช่แล้ว ข้าจะมีความกังวลใดๆอีกล่ะ
I just wish we could mix it up a little bit... make it a little edgier.ฉันแค่หวังว่าเราน่าจะ ผสมมันเข้าด้วยกัน.. นิดหน่อย ทำให้มันมีความกังวลบ้าง
It's the safest location we could find. That's why we keep the source of the cure here.เค้าเป็นพวกกลายพันธุ์ คุณคงเข้าใจถึงความกังวลของเรา
Isn't it careless to expose your face?ไม่มีความกังวลบนสีหน้าของนายไม่ใช่เหรอ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความกังวล
Back to top