ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คนธรรมดา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คนธรรมดา*, -คนธรรมดา-

คนธรรมดา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนธรรมดา (n.) villager See also: folk, ordinary people, commoner, people, neighbours Syn. คนเดินดิน Ops. คนชั้นสูง, ชนชั้นสูง
คนธรรมดา (n.) villager See also: folk, ordinary people, commoner, people, neighbours Syn. คนเดินดิน Ops. คนชั้นสูง, ชนชั้นสูง
English-Thai: HOPE Dictionary
earthling(เอิร์ธ'ลิง) n. มนุษย์,มนุษย์เดินดิน,คนธรรมดาสามัญ
everydayadj. ทุกวัน,สามัญ,คนธรรมดา., See also: everydayness n. ดูeveryday, Syn. daily
everymann. คนธรรมดา,สามัญชน
superhuman(ซูเพอฮิว'เมิน) adj. เหนือมนุษย์,มีอำนาจและความสามารถมากกว่ามนุษย์,เหนือคนธรรมดา., See also: superhumanity n.
vulgarian(วัลแก'เรียน) n. คนหยาบคาย,คนต่ำช้า,คนสามหาว,คนธรรมดา
English-Thai: Nontri Dictionary
commoner(n) คนธรรมดา,สามัญชน
everyman(n) สามัญชน,คนธรรมดาสามัญ
layman(n) ฆราวาส,คนธรรมดา,สามัญชน
proletariat(n) ไพร่,กรรมกร,คนธรรมดาสามัญ,ชนชั้นกรรมาชีพ
superhuman(adj) เหนือคนธรรมดา,เหนือมนุษย์
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
mediocrity (n.) คนธรรมดา Syn. upstart, cipher
nobody (n.) คนธรรมดา See also: คนไม่สำคัญ Syn. cipher, cypher, nonentity
everyman (n.) คนธรรมดาSee also: คนสามัญ, คนทั่วไป Syn. commonalty, hoi polloi
hoi polloi (n.) คนธรรมดาSee also: คนสามัญ, คนทั่วไป Syn. commonalty
spod (sl.) คนธรรมดาSee also: คนที่ไม่เด่นดัง
common people (n.) คนธรรมดาสามัญ Syn. commonality, commoner
common people (n.) คนธรรมดาสามัญ Syn. commonalty, commoner
common people (n.) คนธรรมดาสามัญ Syn. commonality, commonalty
commonality (n.) คนธรรมดาสามัญ Syn. commonality, common people, commoner
commonalty (n.) คนธรรมดาสามัญ Syn. commonalty, common people, commoner
commoner (n.) คนธรรมดาสามัญ Syn. commonality, common people, commonalty
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I forgot how weird it must be for you to play normal after being... whatever that was.หนูลืมไปว่าพ่อจะรู้สึกประหลาดแค่ไหนที่ต้องเป็น คนธรรมดา หลังจากที่พ่อเคยเป็น... อะไรนั่นมาก่อน
Look-- look, you two guys are just... guys, okay?ฟัง ฟังนะ พวกคุณ ก็แค่... คนธรรมดา โอเค้
The 30 innocent people down there who are working as slaves.คนธรรมดา 30 คนถูกจับมาใช้งานเยี่ยงทาส
Ordinary people across the globe discover they have extraordinary abilities.คนธรรมดา\ทั่วโลก สิ่งที่พวกเขามี\ความสามารถพิเศษ
An ordinary guy. What's the threat?คนธรรมดาๆ มีอะไรน่าเป็นห่วงหรือ
What, a bunch of regular Joes wake up shifters?คนธรรมดากลุ่มหนึ่ง จู่ๆก็กลายมาเป็นเชฟ ชิฟเตอร์
The common clay of the new West.คนธรรมดาของตะวันตกยุคใหม่
How else would a human fall in love with a hexenbiest?คนธรรมดาจะไปตกหลุมรัก กับเฮเซนบีสต์ได้ยังไง
Normal people don't get an endless number of chancesคนธรรมดาจะไม่ได้ รับโอกาสกันบ่อยๆ
Ordinary people across the globe discovered extraordinary abilities.คนธรรมดาจากทั่วโลก ค้นพบความสามารถพิเศษ
Ordinary people just loves good metaphors. Just go set it!คนธรรมดาชอบเปรียบเปรยดีๆจะตาย รีบไปจัดการได้แล้ว
Ordinary mortals can't get a table.คนธรรมดาทั่วไปไปกิน เขาไม่มีโต๊ะให้เลย
No one normal could have done that.คนธรรมดาทำแบบนั้นไม่ได้หรอก
A regular boyfriend who doesn't go nuts on me.คนธรรมดาที่ ไม่ทำฉันประสาทเสีย
A normal person sitting across the table.คนธรรมดาที่นั่งอยู่ ตรงข้ามกับโต๊นี่
Ordinary men banding together to fight for a better world.คนธรรมดาที่รวมพลังต่อสู้ให้โลกดีกว่าเดิม
Nobody has cheekbones like that, Murray, nobody!คนธรรมดาที่ไหนจะมีโหนกแก้ม แบบนั้น ไม่มี...
Your average person won't survive this amount of blood loss.คนธรรมดาน่ะ เสียเลือดขนาดนี้ไม่รอดหรอก
Neurotypicals won't admit it, but some people are just better than everybody else.คนธรรมดาพวกนั้นไม่ยอมรับ แต่บางทีบางคนก็มีดีกว่าคนอื่น
Neurotypicals don't have the same focus you or I have.คนธรรมดาพวกนั้นไม่แน่วแน่เหมือนเรา
These ordinary people... like you.คนธรรมดาพวกนี้... เช่น คุณ
Commoners are not supposed to dab in arts?คนธรรมดาสามัญไม่สมควรมาเกี่ยวข้องกับศิลปะรึ?
An ordinary commoner is not a woman? !คนธรรมดาสามัญไม่ใช้ผู้หญิงรึไง?
Normal people don't have chaperones or bodyguards or babysitters.คนธรรมดาเขาไม่ต้องมี คนติดตามหรือบอร์ดี้การ์ด หรือว่าพีี่เลี้ยงเด็ก
Normal people would not feel grateful for something like this.คนธรรมดาเค้าไม่รู้สึกสำนึกในบุญคุณกันอย่างนี้หรอก
Normal people get the best value?คนธรรมดาได้คุ้มที่สุดมั้ย
A normal person doesn't rise from the dead.คนธรรมดาไม่มีทางฟื้นจากความตาย
No mortal could have had the strength to do that. Or possess such amazing dexterity.คนธรรมดาไม่มีทางแข็งแรง หรือสามารถทำแบบนั้นได้แน่
It`s not for the eyes of ordinary men.คนธรรมดาไม่สมควรที่จะเห็นมัน
I'm not, you know. I'm a perfectly ordinary, harmless bloke.ผมเป็นคนธรรมดาสามัญไร้พิษภัย
I could understand the feelings of ordinary chaps like them.ความรู้สึกของคนธรรมดา เหมือนพวกเขา
A normal man would have died in five minutes.ถ้าเป็นคนธรรมดา คงตายในห้านาที
On that sundown, I shall marry a lady who was once a commoner like yourselves.และในยามสายัณห์ เราจะแต่งงานกับหญิงสาวคนหนึ่ง ซึ่งเคยเป็นคนธรรมดาๆเหมือนที่พวกท่านเป็น
To me, it meant being somebody in a neighborhood full of nobodies.สำหรับผม มันได้กลายเป็นคนเจ๋ง ท่ามกลางพวกคนธรรมดา
I sometimes dress as a commoner to escape the pressures of palace life.บางครั้งฉันก็แต่งตั้งแบบคนธรรมดา เพื่อหนีจากชีวจิตกดดันในราชวัง
I could feel myself becoming so ordinary.ฉันรู้สึกราวกับว่าตัวกลายมาเป็น... คนธรรมดา
The man who showed up at my doorstep didn't exactly advertise in the Yellow Pages.ชายที่ยืนหน้าประตูบ้านผม ไม่ใช่คนธรรมดา
Tell them the truth.นางฟ้า ไม่ใช้คนธรรมดา
But if I get off live on land for a couple of years then I'll be normal just like the othersแต่ถ้าขึ้นจากเรือ อยู่บนบกสัก 2-3 ปี ฉันจะเป็นคนธรรมดา เหมือนอย่างคนอื่น
... ofwhatotherwisewouldbe a normal, organized life!... ซึ่งมันควรที่จะเป็นคนธรรมดา เพื่อง่ายต่อชีวิตคู่!

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คนธรรมดา
Back to top