ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คนจร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คนจร*, -คนจร-

คนจร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนจร (n.) stranger See also: alien, foreigner Syn. คนแปลกหน้า
คนจรจัด (n.) vagrant See also: vagabond Syn. คนพเนจร, คนเร่ร่อน
คนจริง (n.) serious person
English-Thai: HOPE Dictionary
derelict(เดอ'ระลิคทฺ) adj. ซึ่งถูกทอดทิ้ง,ซึ่งละทิ้งหน้าที่. n. ทรัพย์สิ่งของที่ถูกทอดทิ้ง,เรือที่ถูกทิ้งลอยลำอยู่,บุคคลที่ถูกสังคมทอดทิ้ง,คนจรจัด,คนที่ทิ้งหน้าที่, See also: dereliction n., Syn. left ###A. dutiful คำศัพท์ย่อย:
hobo(โฮ'โบ) n. คนจรจัด,คนพเนจร, See also: hoboism n., Syn. drifter
live 2(ไลว) adj. มีชีวิต,เกี่ยวกับชีวิต,มีสิ่งมีชีวิต,เต็มไปด้วยพลัง,ขะมักเขม้น,มีชีวิตชีวา,ทันสมัย, สด,กำลังเล่น,ขับเคลื่อน,มีอำนาจ,ยังคงใช้กันอยู่,ประกอบด้วยผู้คนจริง ๆ adv. (รายการ) สด., See also: liveness n. ดูlive
mccoy(มะคอย') n. สิ่งแท้,คนจริง adj. แน่แท้,แท้จริง
outcast(เอาทฺ'คาสทฺ) n. บุคคลที่ถูกขับออก,ผู้ถูกทอดทิ้ง,คนจรจัดadj. ซึ่งถูกขับออก,ซึ่งถูกทอดทิ้ง,จรจัด,ไม่มีบ้านอยู่, Syn. vagabond
rogue(โรก) n. คนพาล,คนโกง,คนทุจริต,คนจรจัด,คนเกเร,คนที่ชอบยั่วคนอื่น,สิ่งมีชีวิตที่ผิดปกติ,พันธุ์ที่ไม่ดี,ม้าโกง,บุคคลที่มีมารยา (โดยเฉพาะเด็กหรือผู้หญิง), Syn. scoundrel
tinker(ทิง'เคอะ) n. ช่างบัดกรี,ช่างปะหม้อ,คนงานที่ไม่ชำนาญ,ช่างไร้ฝีมือ,คนงานที่ซุ่มซ่าม,คนจรจัด,คนยิปซี,ปลาจำพวก Preumatophorus grex vt. ทำงานเป็นช่างบัดกรี,ทำงานเป็นช่างปะหม้อปะภาชนะ,ทำอย่างไม่ชำนาญ,ทำอย่างลวก ๆ vi. บัดกรี,ปะ,ซ่อมแซมอย่างไม่ชำนาญ. คำศัพท์ย
tramp(แทรมพฺ) n. คนจรจัด,ผู้เดินทางด้วยเท้า,ผู้พเนจร,การเดินทางด้วยเท้า,เสียงฝีเท้าที่หนัก,หญิงมั่วโลกีย์ vi.,vt. เดินเท้าเสียงดัง,เดินขบวน,เดินเที่ยว,พเนจร,ย่ำ,เหยียบ,กระทืบ, See also: tramper n. trampish adj. trampishly adv. trampishness n.
vagabond(แวก'กะบอนดฺ) adj. พเนจร,ร่อนเร่,จรจัด,ไร้ค่า,ขี้เกียจ. n. คนพเนจร,คนร่อนเร่,คนจรจัด,คนที่ไม่มีความรับผิดชอบ., See also: vagabondish adj., Syn. tramp,vagrant
vagrant(เว'เกรินทฺ) n. ผู้พเนจร,ผู้เร่ร่อน,คนจรจัด. adj. พเนจร,เร่ร่อน,ระเหเร่ร่อน,จรจัด., See also: vagrantly adv., Syn. vagabond,tramp,drifter,aimless,unsettled
English-Thai: Nontri Dictionary
rogue(n) คนเกเร,คนพาล,คนจรจัด,คนเจ้ามารยา
stroller(n) คนจรจัด,ผู้ร่อนเร่,คนพเนจร,รถเข็นเด็ก
tinker(n) ช่างบัดกรี,คนไร้ฝีมือ,คนซุ่มซ่าม,คนจรจัด
tramp(n) การเดินย่ำ,คนจรจัด,หญิงสำส่อน
waif(n) คนจรจัด,ของเก็บตก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
trampคนเร่ร่อน, คนจรจัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
vagrancyความเป็นคนจรจัด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rogues and vagabondsคนจรจัด [TU Subject Heading]
Documentaryภาพยนตร์สารคดีภาพยนตร์สารคดี (Documentary) เป็นภาพยนตร์ที่บันทึกเหตุการณ์จริงหรือแสดงให้เห็นสภาพทางสังคมอย่างสร้างสรรค์ โดยไม่ได้ทำเป็นนวนิยาย เป็นภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ สังคม และวิทยาศาสตร์หรือเศรษฐศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง หรือการจัดสร้างตกแต่งขึ้นมาใหม่ เเต่เนื้อหาการแสดงออกเน้นข้อเท็จจริงมากกว่าความบันเทิง และเป็นเรื่องที่ผูกพันกับเหตุการณ์และบุคคลจริงโดยไม่มีการแสดง ภาพยนตร์สารคดีเป็นภาพยนตร์ที่ตั้งใจให้เป็นบันทึกบางแง่มุมของความเป็นจริงบางอย่าง แรกเริ่มเพื่อวัตถุประสงค์ในการสอนหรือการเก็บรักษาบันทึกทางประวัติศาสตร์ คำว่า “Documentary” นี้คิดขึ้นโดย John Grierson ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ชาวสก็อต ในค.ศ. 1926 โดยให้คำจำกัดความภาพยนตร์สารคดีว่าเป็น "การปฏิบัติที่เป็นการสร้างสรรค์ในสิ่งที่เป็นจริง" เพื่ออธิบายงานภาพยนตร์ของ Robert Flaherty ซึ่งเป็นคนแรกที่สร้างภาพยนตร์เกี่ยวกับการวิจารณ์สังคมโดยบรรยายให้เห็นภาพของคนจริงในสถานการณ์จริง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
dosser (sl.) คนจรจัด
drifter (n.) คนจรจัด See also: คนพเนจร, คนเร่ร่อน Syn. bum, tramp, vagabond Ops. gentleman, toiler, workman
hobo (n.) คนจรจัด See also: คนพเนจร, คนร่อนเร่ Syn. bum, vagrant, wanderer
tramp (n.) คนจรจัด See also: กุ๊ย Syn. vagabond, wanderer
vagrant (n.) คนจรจัด See also: คนพเนจร, คนเร่ร่อน Syn. bum, drifter, tramp, vagabond Ops. gentleman, toiler, workman
stroller (n.) คนจรจัด (คำโบราณ) See also: คนเร่ร่อน Syn. vagrant
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My markers, agents, lowlifes.เป้าของฉัน สายสืบ คนจร คนที่อาจ
And what would a Ranger know of this matter?คนจรจะมารู้เรื่องอะไร
That homeless guy, his name is Ninomiya.คนจรจัดคนนั้น ชื่อว่า นิโนะมิยะ
Homeless will be homeless for a while.คนจรจัดยังเป็นคนจรจัด ละไว้สักครู่
The tramp raiding the dustbin, the woman with the white shoes, and, of course, the man with the tracksuit.คนจรจัดโจมตีถังขยะผู้หญิงที่มีรองเท้าสีขาว และแน่นอนคนที่มีวอร์ม
He became the laughingstock of the field;คนจรจัดในการประชุม ทางวิทยาศาสตร์
Sneaky monkeys like you are doing us heading!คนจรอย่างแก อย่าได้บังอาจทำพวกเราเดือดร้อน
The people he really doesn't like, he tortures for a long time first.คนจริง ๆ แล้วเขาไม่ชอบ เขาทรมานมาเป็นเวลานานเป็นครั้งแรก.
Somebody real waiting for me at home.คนจริงๆ ที่รอผมอยู่ที่บ้าน
What do real people have, then, in their..."real lives"?คนจริงๆ เค้ามีอะไรกันล่ะ \ ในชีวิตจริงอ่ะ
The real person. Who is the real Natali?คนจริงๆ ใครคือ Natalie
A real man makes his own luck, Archie. Right, Dawson?คนจริงย่อมสร้างโชคเอาเอง ใช่มั้ยดอว์สัน
Real people for unreal arguments."คนจริงสำหรับข้อโต้แย้งที่ไม่จริง".
Strong guys don't hurt you. The weak guys do that.คนจริงไม่ทำร้ายผู้หญิง หน้าตัวเมียถึงทำกัน
Even a tramp like me no matter what happens I know there's a brother somewhere who will never refuse me a bowl of soup.แม้แต่คนจรอย่างฉัน ก็ยังรู้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไร... ...ยังมีพี่ชายอยู่ที่ไหนสักแห่ง ที่จะไม่เคยหวงซุปแม้สักชาม
Because a man who doesn't spend time with his family can never be a real man.เพราะคนที่ไม่ได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวของเขาไม่สามารถจะเป็นคนจริง
I said that I would see you, because I heard you were a serious man, to be treated with respect.ผมบอกว่าผมจะเห็นคุณเพราะผมได้ยินมาว่าคุณเป็นคนจริงจัง ได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพ
Superman is a real guy. No way a cartoon could beat up a real guy.ซูเปอร์แมนเป็นคนจริง การ์ตูนมันจะมาสู้คนจริงๆ ได้ไงวะ
You look real to me.หนูว่าคุณดูเหมือนคนจริงๆ
Then I guess I'm real.ถ้างั้น ฉันก็เป็นคนจริงๆ น่ะสิ
I am a moral outcast.ฉันเป็นคนจรจัดศีลธรรม
Oh, I guess she is real.โอ้ เธอต้องเป็นคนจริงๆแน่เลย
Come on, Jessie. Come on. You're real.ไม่เอาน่า เจสซี่ ฟื้นสิ เธอเป็นคนจริงๆนี่นา เธอเป็นจริงๆนี่
How sincere, how hard-working she was.เล่าว่าเธอเป็นคนจริงใจ แล้วก็ขยันทำงานมากแค่ไหน
Some people really got it awful!บางคนจริงๆมันน่ากลัว!
Do you really like working on Cane's stuff?คุณชอบทำงานให้กับผลงานของเคนจริงๆเหรอ
It was Dad. Dressed like a homeless man.พ่อแน่ๆ ผมสาบานได้ ดูซกมกยังกะคนจรจัด
It's about time they cleaned up the trash downtown.ดี น่าจะกวาดล้างคนจรจัดซะที ก่อนที่เมืองเราจะแย่เหมือนที่อื่นๆ
What's this? A Ranger caught off his guard?อะไรเนีย คนจรลืมระวังตัวเหรอ
"between the aristocrat and the tramp..."ความต่างของ ชนชั้นสูง กับ คนจรจัด
You rotten tramps. Don't you have any older sisters?เธอดูเหมือนคนจรจัดเลย คงไม่ได้แก่ไปกว่าน้องสาวนะ?
Oh, so now I'm a tramp?โอ้ แล้วตอนนี้หนูเป็นคนจรจัดรึไง?
Even homeless people have accents, Huh?แม้แต่คนจรจัดก็ยังดู ดึงดูดเลยไม่ใช่เหรอ
Are they real people?เป็นคนจริงๆหรือเปล่า
Of course they're real people. They're Oompa-Loompas.แน่นอนเขาเป้นคนจริง พวกเขาคือ อุมป้าลุมป้า
Really get to know people.ทำความรู้จักกับผู้คนจริงๆ
"I want you to get excited about your life.ผมอยากให้ทุกคนจริงจังกับชีวิต
OK. I'm sure there's a homeless shelter nearby.โอเค ฉันว่าแถวนี้ มีที่พักคนจรจัดอยู่ใกล้ๆ
I am not homeless. I live here.ฉันไม่ใช่คนจรจัด ฉันอยู่ที่นี่
If you really like someone, you should learn to waitถ้าเธอชอบใครสักคนจริงๆ เธอควรที่จะรอ 759 01: 17: 54,230

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คนจร
Back to top