ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คนขี้เมา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คนขี้เมา*, -คนขี้เมา-

คนขี้เมา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนขี้เมา (n.) drunken man See also: drunkard
English-Thai: HOPE Dictionary
funnel(ฟัน'เนิล) n. กรวย,ปล่อง,สิ่งที่เป็นรูปกรวย,ท่อระบายลม,คนขี้เมา
lush(ลัช) adj. เขียวชอุ่ม,เขียวขจี,ฉ่ำ,อุดมสมบูรณ์,มีมาก,รุ่งเรือง,เจริญ n. คนขี้เหล้า,คนขี้เมา, See also: lushness n. ดูlurk, Syn. luxuriant ###A. sparse,arid
English-Thai: Nontri Dictionary
sot(n) คนขี้เมา,คนขี้เหล้า
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
sot (n.) คนขี้เมา Syn. drunkard, drunk Ops. abstainer, teetotaler
tippler (n.) คนขี้เมา Syn. drunk
lush (n.) คนขี้เมา (คำสแลง) See also: ขี้เมา Syn. drunkard, alcoholic, sot
rummy (n.) คนขี้เมา (คำสแลง) See also: คนขี้เหล้า Syn. drunkard
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The sot has spoken.โอ้ว คนขี้เมาพูดแล้ว!
This stardom, name, and there must be some bottle beside award in my hand, and drunk!ความเป็นดารา, ชื่อ, แล้วก็ขวด ที่คล้ายกับรางวัลในมือผม, และคนขี้เมา!
Please Sirs, some money to this poor drunkard.ได้โปรด ให้เงิน สำหรับคนขี้เมาด้วยเถอะ
This is what I get for trusting a drunk... a drunk!นี่คือสิ่งที่ฉันได้จากการเชื่อใจไง เจ้าคนขี้เมา
I guess he just got sick of living with a drunk.ฉันคิดว่าเขาคงเบื่อ กับการใช้ชีวิตอยู่กับคนขี้เมา
I guess he just got sick of living with a drunk.ผมคิดว่าเค้าแค่ไม่อยากอยู่กับคนขี้เมา
He was a loveless, violent drunk and no good to anybody.เขาเป็นคนขี้เมา ไร้ซึ่งความรักใดๆ และเป็นอันตรายต่อบุคคลรอบตัว
Drunken fool. I'm ashamed to call you my brother.ไอ้คนขี้เมา ฉันอายจริงๆ ที่มีพี่แบบนี้
I'm just the lucky drunk who says the words.ข้าแค่คนขี้เมาดวงดีที่ร่ายคำสวด
And a man of honor keeps his vows, even if he's serving a drunk or a lunatic.ชายผู้มีเกียรติ ย่อมรักษาคำสาบาน ต่อให้ต้องรับใช้คนขี้เมา หรือคนบ้าก็เถอะ
[Russian accent] He's Russian. Too much vodka.เขาเป็นคนรัสเซีย ก็ต้องโรคของคนขี้เมาสิ
Uh, it almost always happens with a heavy drinker and a smoker.อ่า, มันเริ่มเกิดบ่อยขึ้นกับคนขี้เมา
I remember how the drunken fool of a Governor hid away all our vampire sins in exchange for gold.ฉันจำได้ว่า มีคนขี้เมาโง่ๆ ของผู้ว่าที่คอยเก็บซ่อนบาปของแวมไพร์พวกเราทั้งหมด เพื่อแลกกับทองคำ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คนขี้เมา
Back to top