ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ข้องแวะ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ข้องแวะ*, -ข้องแวะ-

ข้องแวะ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ข้องแวะ (v.) associate with See also: make friend with, be in contact with Syn. สุงสิง, ยุ่ง
ข้องแวะ (v.) associate See also: concern, relate, involve, engage Syn. เกี่ยวข้อง, ยุ่งเกี่ยว, พัวพัน, เกี่ยวพัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Debra, I thought you understood when we got involved.ผมคิดว่าคุณเข้าใจแล้ว ตอนที่เราข้องแวะกัน
Oh, no, no, no. I don't deal in black magic.ไม่มี้ไม่มี ข้าไม่ข้องแวะมนตร์ดำ
And eventually started dealing heroin.และก็เริ่ม ที่จะข้องแวะกับเฮโรอีน
Nothing good comes from being involved with him.ไปข้องแวะกับหมอนั่นมีแต่จะทำให้เดือดร้อนนะ
Mr. Doyle, did Maya give you any indication as to what she might have been involved in?คุณดอยล์ มายาเคยให้เบาะแส อะไรคุณมั๊ย เช่นเธออาจเข้าไปข้องแวะ กับอะไรมั่ง
Why are you involved with Charles?ทำไมเธอถึงข้องแวะกับชาร์ล
You never know, getting involved with someone who's already involved.เธอไม่รู้หรอก, ว่าการที่ไปข้องแวะ กับคนที่มีแฟนอยู่แล้ว
But I don't truck with gangsters.แต่ผมไม่ข้องแวะกับพวกแก๊งสเตอร์
The Italians and the Cubans keep to themselves.พวกอิตาเลียนกับคิวบา ไม่ข้องแวะกับคนอื่นๆ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ข้องแวะ
Back to top