ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ขี้เมา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ขี้เมา*, -ขี้เมา-

ขี้เมา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขี้เมา (n.) drunkard See also: toper, sot, wine bibber Syn. ขี้เหล้าเมายา, ขี้เหล้า
ขี้เมา (adj.) drunken See also: alcoholic
ขี้เมาหยำเป (adj.) drunken Syn. ขี้เมา
ขี้เมาหยำเป (v.) be dead drunk See also: be habitually drunken, be as drunk as a lord or skunk, be drunk
English-Thai: HOPE Dictionary
bloke(โบลค) n. คน,มนุษย์,อ้ายหมอนี่,คนโง่,ขี้เมา, Syn. guy
funnel(ฟัน'เนิล) n. กรวย,ปล่อง,สิ่งที่เป็นรูปกรวย,ท่อระบายลม,คนขี้เมา
inebriate(อินอี'บริเอท) vt. ทำให้มึนเมา,ทำให้เบิกบานใจ,ทำให้เคลิบเคลิ้ม n. ขี้เมา,คนเมา. adj. เมา,เมาเหล้า., See also: inebriation n.
lush(ลัช) adj. เขียวชอุ่ม,เขียวขจี,ฉ่ำ,อุดมสมบูรณ์,มีมาก,รุ่งเรือง,เจริญ n. คนขี้เหล้า,คนขี้เมา, See also: lushness n. ดูlurk, Syn. luxuriant ###A. sparse,arid
souse(เซาซฺ) vt.,vi.,n. (การ) จุ่ม,แช่,กดน้ำ,สาดน้ำ,จิ้ม,ลวก,ชง,โกรก,ทำให้เปียกชุ่ม,ทำให้เมา,ทำให้มึนเมา,น้ำจิ้ม,ขี้เมา., Syn. ret,steep,drench
stiff(สทิฟ) adj. แข็ง,แข็งทื่อ,ตรง,ฝืด,ไม่แคล่วคล่อง,รั้น,เก้งก้าง,แข็งแรง,รุนแรง,มีกำลัง,เด็ดขาด,เข้มงวด,ยาก,ลำบาก,เมา,เหนียว,เหนียวหนืด,แพง. n. ศพ,ซากศพ,ซาก,ขี้เมา,คนเมา,เจ้าหมอนั่นหมอนี่,กรรมกร. adv. ดื้อรั้น,แข็งทื่อ,โดยสมบูรณ์,อย่างรุนแรง,อย่างสุดขีด
English-Thai: Nontri Dictionary
inebriate(adj) เมา,ขี้เมา,เคลิบเคลิ้ม
sot(n) คนขี้เมา,คนขี้เหล้า
tipsy(adj) โซเซ,มึนเมา,ขี้เมา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
lush (n.) คนขี้เมา (คำสแลง) See also: ขี้เมา Syn. drunkard, alcoholic, sot
rummy (n.) คนขี้เมา (คำสแลง) See also: คนขี้เหล้า Syn. drunkard
sot (n.) คนขี้เมา Syn. drunkard, drunk Ops. abstainer, teetotaler
tippler (n.) คนขี้เมา Syn. drunk
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Fat,drunk,and stupid is no way to go through life,son. Exorcizamus te,omnis immundus spiritus,omnis satanica... i suppose you're lust.อ้วน ขี้เมา และโง่ ไม่ใช่ทางดำเนินชีวิตหรอก เธอคงเป็นตัณหาสินะ
So now I'm sure you super-agents can figure out where the two drunken pinheads stashed the fish-- marlin, four-foot marlin.ผมว่าพวกคุณคงหาได้อยู่แล้วว่า... ขี้เมา 2 ตัวนั่นเอามาร์ลินไปไว้ไหน
And to rise to great heights even beyond my own legend as a great cocksmith, master pintsman, and stunningly handsome prince of light in these dark Dark Ages.และทำให้ดียิ่งกว่าอดีตของข้า ในฐานะนักรัก ขี้เมา และเจ้าชายรูปงามแห่งแสงสว่าง ในยุคมืดเช่นนี้
What words were you referring to? "Drunk" or "Nazi"?คุณหมายถึงคำไหน ขี้เมา หรือนาซี
I was dreaming if I thought that the town harlot and the town drunk could accomplish anything.ฉันเคยคิดเคยหวังไว้ว่า โสเภณี กับ ขี้เมา อาจจะทำเรื่องบางอย่างได้
You know all the ugliest details of my life-- my lying, my drinking, my promiscuity.รู้เรื่องทุเรศๆ ทั้งหมดในชีวิตฉัน การโกหก .. ขี้เมา ..
Two drunks walk into a bar--ขี้เมา 2 คนเดินเข้าไปในบาร์
Stupid drunk. Oh! Susan!ขี้เมางี่เง่า ซูซาน!
Drunks like talking to the animals.ขี้เมาชอบคุยกับสัตว์น่ะ
Couple of alcoholics getting clean. And falling in love.ขี้เมาสองคนเลิกเหล้า และตกหลุมรักกันเนี่ยนะ
The drunk in number two must be awake.ไอ้ขี้เมาในคุก 2 คงตื่นแล้ว
The sot has spoken.โอ้ว คนขี้เมาพูดแล้ว!
"And as Fezzik nursed his inebriated friend back to health,เฟสสิกช่วยให้เพื่อนขี้เมาของเขากลับมาแข็งแรงอีกครั้ง
Of drunken routs, in which more things were broken than heads and furniture, sister!แล้วก็ยังเป็นขี้เมาที่ชอบอาละวาด เขาทำลายข้าวของและเฟอร์นิเจอร์มากมายเวลาเมา
I'm not a drunk. I don't fuck other women.ผมไม่ได้ขี้เมา ผมไม่ได้นอกใจ
Wouldn't two drunks walk out of a bar, Sir?น่าจะเป็นขี้เมาเดินออกจากบาร์นะครับ
Maybe somebody down there was drinking, too.บางที คนพวกนั้น คงเป็นพวกขี้เมาเหมือนกัน ว่ามะ?
I've seen men drunk plenty of times.เห็นขี้เมามาเยอะแล้ว
He's a fucking alcoholic motherfucker chump ass bitch.แม่งโครตขี้เมา / ไอเวรแม่งเอ๊ย
I thought it meant to get drunk. He drank a lot.ฉันคิดว่ามันคงหมายถึงที่ที่เขาไปดื่ม เขาขี้เมานะ
Now, you're going to put this outfit on that I bought you, drag your drunken ass downstairs and mingle with my clients like a good boy.คุณต้องลุกขึ้นมาใส่ชุดที่ฉันซื้อให้ ลากก้นขี้เมาลงไปข้างล่าง เป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับลูกค้าของฉัน
Don't you dare take my car, you drunken bastard!อย่าบังอาจเอารถฉันไปนะ ไอ้ขี้เมาบ้า
That drunk is really good at this.ไอ้ขี้เมานั่นจะเก่งแบบนี้
It's great of you to stand against the drunkard.ดีแล้วที่คุณไปช่วยเธอไว้จากพวกขี้เมา
My old man was an abusive drunk who abandoned his family.พ่อผมเป็นตาแก่ขี้เมาปากร้ายที่ทิ้งครอบครัวไป
I've had it with wobbly-legged, rum-soaked pirates!หลงไว้ใจกันมาตั้งนานนม.. ไอ้พวกสลัดขี้เมา
So whose fault is it, really, that you've ended up a rum-pot deckhand what takes orders from pirates?แล้วเป็นความผิดใคร .. จริง ๆ ที่นายต้องจมปลักโสโครก ขี้เมาหยำเป สุดท้ายก็ต้องมาเป็นขี้ข้าพวกโจร
That-That... drunk, silly man!ไอ้หมาขี้เมานั่นน่ะเรอะ?
You want to kill me for that drunk, silly man?จะฆ่าฉัน เพื่อไอ้ขี้เมานั่นเรอะ?
Vengeance against the drunk driver who killed your only son.ความแค้นต่อคนขับขี้เมา ที่ฆ่าลูกชายคนเดียวของคุณ
When we met again, he'd become a private eye and an alcoholic.เมื่อเราได้พบกันอีกครั้ง , เขากลายเป็นคนสันโดษ และ เป็นพวกขี้เมาติดเหล้า
Don't mind him. He's just a drunk can't see a future superstar.อย่าไปสนใจเขาเลย เขาก็แค่ขี้เมา ที่มองไม่เห็น ดาราใหญ่ ในอนาคต
This stardom, name, and there must be some bottle beside award in my hand, and drunk!ความเป็นดารา, ชื่อ, แล้วก็ขวด ที่คล้ายกับรางวัลในมือผม, และคนขี้เมา!
I was a rudderless drunk, and then you came along, you taught me to be a hero.ฉันเป็นไอ้ขี้เมาไร้จุดหมาย แล้วนายก็เข้ามา สอนฉันให้เป็นวีรบุรุษ
And to show that takezo kensei is not a drunk, but a hero.และเพื่อแสดงให้เห็นว่า ทาเคโซะ เคนเสะ เป็นวีรบุรุษไม่ใช่ไอ้ขี้เมา
Drunk cheerleader suspended. Claims that she saw a boy fly.เชียร์ลีดเดอร์ขี้เมาถูกปลด อ้างว่าเธอเห็นชายบินได้
I wanted to help you become a hero.ข้าไม่เคยอยากจะเป็น อะไรไปมากกว่าไอ้ขี้เมา
Where are you,you gin-soaked hag?เธออยู่ไหน ยัยแก่ขี้เมา
That fucking drunk-prick fuck Ronnie ain't my dad.ไอ้หมาขี้เมารอนนี่นั่น ไม่ใช่พ่อฉัน
Okay? Mrs. Wallace is a lush.คุณนายวอลเลซเธอขี้เมา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ขี้เมา
Back to top