ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ขบคิด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ขบคิด*, -ขบคิด-

ขบคิด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขบคิด (v.) consider See also: think, bring to mind Syn. คิด, ตรึกตรอง, ครุ่นคิด
ขบคิด (v.) think over See also: solve, ponder, figure out Syn. ใคร่ครวญ, พิเคราะห์
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
food for thought (idm.) สิ่งที่ควรขบคิด See also: สิ่งที่ควรนึกถึง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But when I really thought about it, it didn't add up to much.ขบคิดทบทวนดู ก็ ไม่ได้คำตอบ
If I'm the one who's supposed to figure out this thing, I need to do what Pan said.ขบคิดปัญหานี้ให้แตก ฉันก็ต้องทำตามที่แพนบอก
Plenty of time to reminisce about your pitifully short lives.เวลาถมถืดให้ขบคิดว่า จะจบชีวิตแสนสั้นของเจ้ายังไงดี
I've given it some thought and wondered which Howard girl I can place under his nose.ข้าได้ขบคิดถึงเรื่องนี้ และสงสัยว่า.. จะมีสาวตระกูลฮาวเวิร์ดคนไหน ที่จะสามารถสนองพระองค์ได้
Well, you got a bump in the head.อืมม คุณมีปัญหาต้องขบคิด สมองแทบแตก
It's a giant puzzle, something I still haven't figured out yet.ชิ้นส่วนปริศนาขนาดยักษ์ เรื่องบางอย่างที่พ่อ ยังขบคิดไม่ออก
I've had some time to reflect and I've come to realize that friendship is not an aggregation of written agreements.ฉันมีเวลาได้ขบคิด และตระหนักว่ามิตรภาพ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ
And that is the fiction that we should be sticking to.และนั่นแหล่ะนิยายโกหก นั่นแหล่ะเรื่องที่น่าเอาไปขบคิด
We're trying to figure that out.เรากำลังขบคิด เรื่องนั้นกันอยู่
Okay, now bite your lip like this, sort of like... like you're concentrating on something, I don't know, like a piece of your music.ทีนี้ลองแบบ... กัดปากน่ะ เหมือนขบคิดอะไรอยู่ เรื่องเพลงที่เล่นก็ได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ขบคิด
Back to top