ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การเล็ม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การเล็ม*, -การเล็ม-

การเล็ม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การเล็ม (n.) chipping See also: whittling, chop, cutting, hewing (wood), trim Syn. กาลอก, การขูด, การปลอก, การตัด, การเหลา, การเกลา
English-Thai: HOPE Dictionary
trim(ทริม) vt. เล็ม,ขริบ,ตัดแต่ง,ทำให้เสมอกัน,ตีสองหน้า,เลียบฝั่ง,ประดับ,ดุ,ด่า,ตี,เฆี่ยน,ทำให้แพ้. vi. เดินสายกลาง,ทำให้เรือทรงตัว,ปรับใบเรือ,ปรับนโยบาย. n. การเล็ม,การขริบ,การปรับ,การทรงตัวของเรือ,อุปกรณ์,เครื่องแต่งตัว (หรูหรา) ,ของกระจุกกระจิก
trimming(ทริม'มิง) n. สิ่งที่ใช้ตัดเล็ม,เครื่องแต่งตัว,เครื่องประดับ,สิ่งที่ทำให้สมบูรณ์,เศษหรือกิ่งก้านที่ถูกตัดออกมา,อาหารประกอบ,ฝอย,อุปกรณ์,การตัด,การเล็ม,การดุ,การด่า,การตี,การเฆี่ยน,การพ่ายแพ้
English-Thai: Nontri Dictionary
clip(n) การขลิบ,การเล็ม,ที่หนีบ,เข็มกลัด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
clipping๑. การเล็ม, การขริบ๒. ส่วนตัด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
browse (n.) การเล็ม See also: การและเล็ม
clipping (n.) การเล็มออก Syn. trimming, cutting
trimming (n.) การเล็มออก Syn. cutting
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yes. Yes. Yes.ใช่ ใช่ ใช่ ฉันต้องการเล่มนั้น
The twins want to know what happens next.คู่แฝดต้องการเล่มต่อไป
I already have a Bible. I don't need this one.หนูมีไบเบิลประจำตัวอยู่แล้ว หนูไม่ต้องการเล่มอื่นอีก
Enough riddles. What do we do?พอแล้วสำหรับการเล่มเกมส์ พวกเราต้องทำอะไร?
There will be no games, I swear.จะไม่มีการเล่มเกมส์อีกต่อไป ฉันสาบาน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การเล็ม
Back to top