ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การหลีก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การหลีก*, -การหลีก-

การหลีก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การหลีก (n.) avoidance See also: evasion, elusion, shunning Syn. การหลบหลีก, การหลบเลี่ยง
การหลีกเลี่ยง (n.) avoidance See also: dodge, evasion, elusion Syn. การหลีก, การหลบ, การหลบหลีก, การเลี่ยงหลีก Ops. เผชิญหน้า
English-Thai: HOPE Dictionary
avoidance(อะวอย'เดินซฺ) n. การหลีกเลี่ยง,การหลบหลีก,การยกเลิก,การทำให้โมฆะ
evasion(อีเว'เชิน) n. การหลบหนี,การหลีก
run-out(รัน'เอาทฺ) n. การหลบหนี,การหลีก,การเลี่ยง
subterfuge(ซับ'เทอฟิวจฺ) n. คำบอกปัด,การบอกปัด,วิธีการหลีกเลี่ยง,คำอ้าง
English-Thai: Nontri Dictionary
avoidance(n) การหลบเลี่ยง,การหลีกเลี่ยง,การหลีกหนี
delinquency(n) การหลีกเลี่ยงหน้าที่,ความไม่รับผิดชอบ,ความเหลวไหล,การกระทำผิด
escapade(n) การหลุดพ้น,การหลบหนี,การออกนอกลู่นอกทาง,การหลีกหนี,การหลีกเลี่ยง
evasion(n) การเลี่ยง,การหลีกเลี่ยง,ข้อแก้ตัว,การหลบหนี,การบอกปัด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
avoidance๑. การบอกล้าง๒. การหลีกเลี่ยง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Avoidการหลีกเลี่ยง [การแพทย์]
Avoidance (Psychology)การหลีกเลี่ยง (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]
Diet, Provocativeการหลีกเลี่ยงอาหารนั้น [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
shuffle (n.) การหลีกเลี่ยง
evasion (n.) การหลีกเลี่ยง (สิ่งที่ไม่ดี) See also: การหลีกเลี่ยง, การบ่ายเบี่ยง
avoider (n.) คนที่ใช้เล่ห์เหลี่ยมในการหลีกเลี่ยงหน้าที่หรือความรับผิดชอบ Syn. traunt, absentee, defaulter
dodger (n.) คนที่ใช้เล่ห์เหลี่ยมในการหลีกเลี่ยงหน้าที่หรือความรับผิดชอบ Syn. traunt, absentee, defaulter, avoider
traunt (n.) คนที่ใช้เล่ห์เหลี่ยมในการหลีกเลี่ยงหน้าที่หรือความรับผิดชอบ Syn. absentee, defaulter, avoider
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The trick is to avoid the jaws of death.เคล็ดลับคือการหลีกเลี่ยงปากของตาย
Which is meant to avoid wars,เพื่อการหลีกเลี่ยงสงคราม
And that's not evading.และนั้นไม่ใช่การหลีกเลี่ยง
I'd like to think this isn't weakness or evasion... but a final act of kindness.ฉันคิดว่านี่ไม่ใช่ความอ่อนแอ หรือการหลีกหนีความจริง แต่สุดท้ายมันแสดงออกถึงความรักที่มีต่อกัน
Dissociative Disorders Dissociative fugue, inert and indolent]การสูญเสียความทรงจำเพียงบางส่วน การหลีกหนีความจริงเมื่อจิตแตกสลาย ไร้ซึ่งชีวิตชีวาและซึมเซา
At maximum speed baring any unforeseen traffic anomalies, we can be there in 3 hours and 17 minutes.ที่ความเร็วสูงสุด และการหลีกเลี่ยงการจราจรติดขัด ที่ผมมองเห็นได้ล่วงหน้าด้วยแล้ว เราสามารถไปถึงที่นั่นได้ ภายใน 3 ชั่วโมง 17 นาที
The specifics elude me completely.โดยเฉพาะการหลีกเลี่ยงฉันได้สำเร็จ.
The board tends to shy away from that sort of scandal.คณะกรรมการหลีกเลี่ยงเรื่องอื้อฉาวแบบนั้น
She just wants to avoid a lawsuit and to win an NAACP award.เธอต้องการหลีกเลี่ยงการโดนฟ้อง แล้วก็ชนะรางวัลNAACP award.
This is just a detour on a very long road.นี่เป็นเเค่การหลีกเลี่ยง บนถนนที่ยาวไกล
Mr. Weston does a lot of things very well, but understanding the need for this type of relationship evades him.คุณเอเจ เวสตันทำงานหลายชิ้นได้ด้วยดี เเต่เข้าใจดีว่าต้องการหลีกเลี่ยง การทะเลาะกับเขา
It's a scandal that you, with your bright future, would want to avoid.ข่าวลือที่คุณต้องการหลีกเลี่ยง เพื่ออนาคตที่สดใสของคุณ
The best fights are the ones we avoid.การต่อสู้ที่ดีที่สุด ก็คือการหลีกเลี่ยง
What if I wanna avoid getting my ass kicked?แล้วถ้าต้องการหลีกเลี่ยง/ แต่ถูกเตะตูดละ
Mr. Browning Maurice Fischer's policy is always one of avoiding litigation.... นโยบายอริฟิสเชอร์อยู่เสมอหนึ่งในการหลีกเลี่ยงการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
Seems avoiding the bad shooting hit didn't do you much good, after all.ดูเหมือนเป็นการหลีกเลี่ยง ที่เธอยิงพลาดเป้า เท่านั้นแหละ
That girl... she was so used to being avoided so she thought it was an ordinary thing... even though she's actually a good person.ซาดาโกะน่ะ เธอมักจะใช้การหลีกเลี่ยง จนเธอคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติ
You managed to bypass the simulation and get the ship going.นายสั่งการหลีกเลี่ยงการลอกเลียนแบบ และให้ยานไปต่ิอ
Everything you've ever done is to avoid pain.ทุกสิ่งที่คุณได้ทำ คือการหลีกเลี่ยงความเจ็บปวด
Either that or you should've put together a more precise plan and even if it seemed foolproof, checked it again and again.คุณน่าจะมีการวางกลยุทธ์ที่ดีกว่านี้ ถึงแม้คุณต้องการหลีกเลี่ยงความผิดพลาด แต่ต้องมีการยืนยันซ้ำอีกด้วย
But the best way to avoid giving an answer is to avoid the question altogether.วิธีเลี่ยงการตอบคำถามที่ดีที่สุด คือการหลีกเลี่ยงจากคำถามทั้งหมด
By avoiding a more literal transcription of human nature, it clearly comprises the basic tenets of fauvism.โดยการหลีกเลี่ยงการอธิบายเพิ่มเติมของธรรมชาติที่แท้จริงของมนุษย์ มันอธิบายส่วนประกอบ พื้นฐานของทฤษฎีโฟวิสม์ได้ชัดเจนเลยล่ะ
I was wondering what's the best way to get around really tough password protection.ฉันอยากรู้ วิธีที่ดีที่สุดในการหลีกเลี่ยง การใส่พาสเวิร์ดที่ยากๆน่ะ
I need to go into a sleep where my natural defenses slip away, where my mind stops protecting me.ฉันต้องไปนอนในที่ที่ธรรมชาติจะปกป้องจากการหลีกหนี ที่ที่ใจของฉันจะหยุดปกป้องฉัน
We just trace it back to ownership, we got Papi on tax evasion, possible RICO.เราเพียงแค่ติดตามมัน กลับไปเป็นเจ้าของ เราได้ Papi กับการหลีกเลี่ยงภาษ เป็นไปได้ยัค.
I feel like you've been avoiding me.ฉันรู้สึกเหมือนที่คุณได้รับการหลีกเลี่ยงฉัน.
Somewhere between denying horrible events and calling them out lies the truth of psychological trauma.ที่บางที่ซึ่งอยูระหว่างการหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ร้ายๆ เเละการเผชิญหน้ากับมัน ซึ่งเป็นการกระตุ้นความเจ็บป่วยทางด้านจิตใจ
It's the best way to avoid a slaughter.นั้นคือทางที่ดีที่สุดในการหลีกเลี่ยงการนองเลือด
I thought the trick was to avoid getting into fights.ฉันคิดว่าเคล็ดลับคือการหลีกเลี่ยงการต่อสู้
Brandon Boyd, a trader at VAC Capital, a prominent hedge fund.แบรนดอน บอยด์ ผู้ค้าที่ VAC Capital โดดเด่นเรื่องการหลีกเลี่ยงการสูญเสียของกองทุน
Well, you know you're pretty good at evading them.ก็น่ะ คุณก็เก่ง เรื่องการหลีกเลี่ยงคำถามไม่ใช่หรอ
It was a wonderful escape from the distractions of everyday life.-มันเป็นการหลีกหนีจากสิ่งรบกวน \ -ทำไงดี ในชีวิตประจำวันได้อย่างมหัศจรรย์
No such escape for you, Jedikiah.ไม่มีการหลีกเลี่ยงสำหรับนาย เจดิไคห์
And it's also possible that behavior takes a proprietary approach to problems like this to avoid having to admit when they fuck up.แล้วมันก็ยังเป็นไปได้อีกว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นนั้น ที่แสดงความรับผิดชอบกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นแบบนี้ เป็นการหลีกเลี่ยงที่จะยอมรับว่า ตัวเองทำพลาดเอง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การหลีก
Back to top