ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การงด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การงด*, -การงด-

การงด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การงด (n.) cancellation Syn. การยกเลิก
การงดออกเสียง (n.) abstention Ops. การออกเสียง
การงดเว้น (n.) abstinence See also: refraining, restraint, giving up (smoking), starvation Syn. การงด, การเลิก, การละ
การงดเว้น (n.) refrain See also: forbearance, abstinence, abstention, stop Syn. การเลิก, การยกเลิก, การละเว้น
English-Thai: HOPE Dictionary
abstention(แอบสเทน' เชิน) n. การงด, การละเว้น, การสละสิทธิ์. -abstentious adj.
dispensationn. การแจกจ่าย,ระบบ,การจัดการ, การยกเว้น,การงด, Syn. dispersion,arrangement
suspension(ซัสเพน'เชิน) n. การแขวน,การลอยตัว,ความสงสัย,ความใจจดใจจ่อ,ความไม่แน่นอนใจ,การหยุดชั่วคราว,การงดการชำระ-หนี้,การให้พักงาน,การพักตำแหน่ง,สิ่งที่แขวนอยู่,สิ่งที่ลอยตัวอยู่,เครื่องแขวน,เครื่องลอยตัว
English-Thai: Nontri Dictionary
restraint(n) การยับยั้ง,การงดเว้น,ข้อผูกมัด,การหักห้ามใจ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
abstentionการงดออกเสียง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
abstinenceการงดเสพ, วิรัติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
forbearanceการงดใช้สิทธิเรียกร้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abstinenceการคุมกำเนิดโดยงดร่วมเพศ, การงดเว้นการร่วมประเวณี, การงดเว้นการร่วมเพศสัมพันธ์ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
apheresis (n.) การงดออกเสียงในพยางค์แรกของคำ
abstention (n.) การงดเครื่องดื่มอัลกอฮอล์หรือยา Syn. temperance
sobriety (n.) การงดเครื่องดื่มอัลกอฮอล์หรือยา Syn. abstention, temperance
teetotalism (n.) การงดเหล้า See also: การถือศีลข้อห้า Syn. abstinence, temperance, sobriety
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A meat diet will increase your muscles but won't it make your body heavier?การงดเนื้อสัตว์จะทำให้เจ้ามีกล้ามเนื้อเพิ่ม แต่ไม่ทำให้น้ำหนักตัวเพิ่ม
Two, do yoga every morning and night and cleanse my body of toxicity by banishing all negative feelings towards ex-best friends and bass players.สอง เล่นโยคะทุกเช้าเย็น เพื่อล้างพิษในร่างกาย โดยการงดความคิดแง่ลบทิ้ง เรื่องเพื่อนเก่า และมือเบสคนนั้น
End this idiotic sobriety.แล้วยอมจบไอ้การงดใช้พลังงี่เง่านั้น
Wherever there's a rich white guy in need of another tax break, I'll be there.ที่ไหนก็ตามที่มี คนขาวผู้ร่ำรวย ที่ต้องการงดภาษีอีกครั้ง ผมจะอยู่ที่นั่น
Because I realized that while all of us making our celibacy pledge is wonderful, one day we're going to fall in love with someone, and we're going to choose to be intimate with them.เพราะฉันได้ตระหนักว่า ระหว่างที่เราดำรงการงดเว้น ซึ่งดีมากๆ เนี่ย สักวันหนึ่งเราก็ต้องตกหลุมรักใครสักคน
You know, what if they really are struggling with sobriety?รู้ไหมว่าถ้าพวกเขา มีปัญหาอย่างหนักในการงดเหล้าล่ะ
Congrats on your sobriety.ยินดีด้วยกับการงดเหล้า
What's this little chip represent, five, six years of sobriety?อะไรที่เหรียญเล็กๆนี่บอก 5-6 ปี จากการงดสิ่งเสพติด
You give him a restraining order, and he's mocking you!คุณให้การงดเว้นกับเขา, แล้วเขายังกระแทกแดกดันคุณอีก!
A D notice has been slapped on the entire incident.มาตราการ D จะถูกใช้กับเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ (D Notice เป็นการร้องขอสำหรับการงดเผยแพร่ข่าวสารเพื่อเหตุผลทางความมั่นคงของชาติ)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การงด
Back to top