ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กระพือปีก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กระพือปีก*, -กระพือปีก-

กระพือปีก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระพือปีก (v.) flap See also: flutter, fan, blow, wave
English-Thai: HOPE Dictionary
clap(แคลพฺ) {clapped,clapping,claps} vt. ตบเบา ๆ ,ตีเสียงดังเปรี้ยง,ตีปีก,กระพือปีก,ตบมือ,ปิดดังปั๊ง,รีบทำ,เอาใส่คุก. vi. ตบมือ,เคลื่อนเร็วด้วยเสียงดัง
fan(แฟน) {fanned,fanning,fans} n. พัด,พัดลม,เครื่องเป่า,คนคลั่งในสิ่งหนึ่งสิ่งใด,คนคลั่ง v. พัด,กระตุ้น,ปลุกระดม,ขับไล่,แผ่ออกคล้ายพัด,กระพือปีก,ปลิวสะพัด, See also: fanner n.
flap(แฟลพ) {flapped,flapping,flaps} vt.,vi.,n. (การ) ตีปีกบิน,กระพือปีก,ปิดเปิด,โบกสบัด,ตบ,ตี,ที่ปิดเปิด,ขอบหมวก,พับหนังหรือเนื้อ,ความตื่นเต้น,สถานะการณ์ฉุกเฉิน,ปีกเครื่องบินที่ซ่อนหรือพับอยู่,แผ่นพับ,แผ่นบานพับ,แผ่นลิ้นประตู,เครื่องปัด,เครื่องพัด,ชายเสื้อ
flick(ฟลิค) vt.,n. (การ) เคาะเบา ๆ ,เฆี่ยนเบา ๆ ,ดีด,กระเดาะ,กระโดก,ขยับอย่างรวดเร็ว,หวดเบา ๆ vi. กระตุก,สะบัด,กระพือปีก,โฉบ n. ภาพยนตร์, Syn. strike,flip
flicker(ฟลิค'เคอะ) vi.,vt.,n. (การ) กระพือปีก,สะบัด,โฉบ,ริบหรี่,ลั่น,แลบ,เดี๋ยวผลุดเดี๋ยวโผล่. n. นกหัวขวาน, See also: flickeringly adv. flickery adj.
flitter(ฟลิท'เทอะ) vt.,vi. โฉบ,กระพือปีก,บินไปมาอย่างรวดเร็ว,ทำ ๆ หยุด ๆ ,เต้น ๆ หยุด ๆ ,สั่นเทา n. ผู้โผ,ผู้โถม,ผู้โฉบ,สิ่งที่บินวับไป,สิ่งที่ผ่านไปอย่างรวดเร็ว, Syn. flutter
flutter(ฟลัท'เทอะ) {fluttered,fluttering,flutters} vi.,n. (การ,ทำให้) กระพือปีก,ตีปีก,เคลื่อนไปมาอย่างรวดเร็ว,สั่น,สั่นระริก,ใจสั่น,เต้นไม่สม่ำเสมอ เท้าตบน้ำขึ้น ๆ ลง ๆ โดยไม่งอเข่าvt. กระพือปีก,ตีปีก,ทำให้กระวนกระวายใจ,ทำให้ยุ่งใจ., See also: flutterer n.
quiver(ควิฟ'เวอะ) vt.,vi.,n. (การ) สั่น,สั่นเทา,สั่นนิด ๆ สั่นระริก,รัว,กระพือปีก.,ถุงหรือกระบอกลูกธนู, See also: quiverer n. quiveringly adv. quivery adj.
stroke(สโทรค) การตี,การทุบ,การตอก,การเคาะ,การลูบ,การคลำ,การพายเรือ,ขีดหนังสือ,อาการปัจจุบันทันด่วนของโรค,การเป็นลม,การเต้นของหัวใจ,ชีพจร,การกระพือปีก,การลากปากกา ดินสอแปรงหรือมีดแกะสลัก,ระยะพุ่ง,ระยะวิ่ง,การดำเนินการ,ความพยายาม,เหตุการณ์หรือโอกาสที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหัน
English-Thai: Nontri Dictionary
clap(n) เสียงตบมือ,เสียงกระพือปีก,เสียงตีปีก
flap(n) แผ่นพับ,บานพับ,ชายเสื้อ,ปากกระเป๋าเสื้อ,เสียงกระพือปีก,เครื่องพัด
flicker(vi) กระพือปีก,ตีปีก,แลบ,กะพริบ,วูบวาบ,โฉบ
flutter(vi) ปลิวสะบัด,ตัวสั่น,ตีปีก,กระพือปีก,โฉบ,ตื่นเต้น,สั่นระริก
stroke(n) การตีกรรเชียง,การตอก,การพายเรือ,ชีพจร,การกระพือปีก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
beat (vt.) กระพือปีก
flap (vt.) กระพือปีก See also: ตีปีก, โบกปีกขึ้นลง, ขยับปีก Syn. flutter
flap (vi.) กระพือปีก See also: โบกขึ้นโบกลง, ขยับปีก Syn. flutter
flitter (vt.) กระพือปีก See also: โฉบ, บินไปบินมาอย่างเร็ว Syn. flutter
flutter (vi.) กระพือปีก See also: ตีปีก, ขยับปีก Syn. flap
flutter about (phrv.) กระพือปีก
flutter (n.) การกระพือปีก See also: การกะพริบ, การขยับอย่างรวดเร็ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And feint. Magpie, magpie, magpie. Flap and flap and flap.ขุนทอง ขุนทอง ขุนทอง กระพือ กระพือ กระพือปีก เจื้อยแจ้ว
I break the egg and I flap my wingsผมทำลายไข่ แล้วก็กระพือปีก
Get a few drinks in 'em, you'd think it was them up there flapping their wings.เอาเครื่องดื่มบ้างไหม คุณคิดไหมว่า เขาบินขึ้นไปด้วยการกระพือปีก
Theban going off of a very high cliff in his airplane with the wings flapping and the guys flapping the wings and the wind is in his face and this poor fool thinks he's flying but in fact he's in freefallคนที่กระโดดออกจากหน้าผาสูง ในเครื่องร่อนที่มีปีกกระพือได้ คน ๆ นั้นก็กระพือปีก
( birds cawing and chirping )(เสียงนกร้องและกระพือปีก)
The butterfly effect again.ผีเสื้อกระพือปีกอีกแล้ว
That a butterfly can flap its wings in brazil...เมื่อผีเสื้อกระพือปีกในบราซิล
There was a rushing of many wings, a great chattering and laughing, and the sun came out of the dark sky to show the witch surrounded by a crowd of monkeys."ดังขึ้นในอากาศ "เสียงกระพือปีกบินกันมาให้ว่อน "มีเสียงพูด เสียงหัวเราะ
If you was to stop their wings from beating, they would be dead in less that ten seconds.ถ้าคุณไปหยุดมันไม่ให้กระพือปีก พวกมันจะตาย ภายใน 10 วินาที
Remember, angels can fly, so you gotta get the wings up high.จำไว้ นางฟ้าบินได้ ลูกถึงต้องกระพือปีกให้สูง
Towards the sky, free and without sorrowkanashimi no nai ฉันจะกระพือปีกบิน
Come on, Gylfie! Flap!เร็ว กิลฟี่ กระพือปีก!
Stop flapping your wings like a drunken pelican.อย่ามัวกระพือปีกเหมือนนกกระทุงเมาเหล้าอย่างนี้สิ
You know, I've lived my entire life knowing that magic was all around me, but when I saw that little bird start to flap her wings,รู้มั้ยว่าผมใช้ทั้งชีวิตเพื่อเรียนรู้ ว่ามีเวทมนตร์อยู่รอบๆตัว แต่มาหยุดตอนที่ผมเห็นนกน้อยตัวนั้น เริ่มกระพือปีก
You hear a low rumble on the other side of the tree line, followed by a shrill screech and the beating of heavy wings against the sky.พวกคุณได้ยินเสียงดังก้อง จากอีกฟากหนึ่งของแนวต้นไม้ ตามมาด้วยเสียงแหลมสูง และเสียงกระพือปีกที่หนักหน่วง
And wherever they are, just a few flaps of their wings and they're somewhere else...ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด เพียงกระพือปีก พวกมัน ก็ปรากฏอยู่ที่อื่น
For someone whose jaw is about to unhinge, you're sure flapping it a lot.เพราะมันแตะโดน"ฟัน" ฉันไปแล้ว สำหรับคนที่ขากรรไกร ใกล้จะอ้ากว้างแล้ว ของเธอนี่เป็นแบบ กระพือปีกได้เลยนะ
Right over there. Full extension.นั่นแหละกระพือปีก กางให้สุดๆ
Four years of journalism school so that I can do that.เรียนทำข่าวตั้ง 4 ปี เพื่อทำท่ากระพือปีก
That's why those 10-day weather forecasts are useless.ผีเสื้อกระพือปีกในบาหลี และอีกหกสัปดาห์ต่อมา
I walked out of that courtroom, and I could hear my blood, like, uh a hollow drumming of wings.ผมเดินออกจากห้องพิจารณาคดี และผมได้ยินเสียงเลือดของผม เหมือนกับ... เสียงกระพือปีกเร็วรัว
It is looking for something. It is not just fluttering, hovering.มันกำลังมองหาบางอย่าง ไม่ได้แค่กระพือปีก ร่อนไปร่อนมา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กระพือปีก
Back to top