ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กระซิบ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กระซิบ*, -กระซิบ-

กระซิบ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระซิบ (v.) whisper See also: murmur, mutter Syn. กระซิบกระซาบ, กระซิบบอก
กระซิบกระซาบ (v.) whisper See also: murmur, mutter Syn. กระซิบบอก
กระซิบบอก (v.) whisper See also: murmur, mutter Syn. กระซิบกระซาบ
English-Thai: HOPE Dictionary
breathe(บรีธ) vi.,vt. หายใจเข้าออก,หายใจ,มีชีวิต,อึดใจ,ระบายลม,เป่า,ปล่อยกลิ่นออกมา,พักหายใจ,กระซิบ -Id. (breath one's last ตาย), Syn. exhale,inhale -Conf.breath,breadth
buzz(บัซ) {buzzed,buzzing,buzzes} n. เสียงผึ้งร้องหึ่ง,เสียงเครื่องบิน,เสียงพึมพำ,ข่าวลือ,รายงาน,เสียงกระซิบกระซาบ,เสียงโทรศัพท์ vi.,vt. ทำเสียงหึ่ง,ร้องเสียงหึ่ง,กระซิบกระซาบ,โทรศัพท์,บินต่ำ
coo(คู) {cooed,cooing,coos} vi. ขันกู่ ๆ (เสียงนกพิราบหรือนกเขา) ,ร้องเสียงดังกล่าว,พูดกระซิบเรื่องรัก ๆ ใคร่ ๆ vt. ร้องเสียงกู่ ๆ n. เสียงร้องกู่ ๆ, See also: cooer n. ดูcoo cooingly adv. ดูcoo interj. เสียงอุทานแสดงความแปลกใจ
whisper(วิส'เพอะ) vi. vt.,n. (การ) กระซิบ,พูดเสียงแผ่วเบา ๆ ,พูดเบา ๆ และเป็นการส่วนตัว,ส่งเสียงเบา ๆ ,ส่งเสียงซู่ซ่า,เรื่องกระซิบ,ข่าวเล่าลือ,เสียงซู่ซ่า,เสียงลมพัดเบา ๆ, Syn. hint,inkling
whispery(วิส'เพอรี) adj. คล้ายกระซิบ,คล้ายเสียงกระซิบ,มีการซุบซิบกันมาก, See also: whisperous adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
breathe(vt) หายใจ,ระบายลม,เป่าลม,กระซิบ
buzz(n) เสียงหึ่ง,เสียงพึมพำ,เสียงกระซิบ,ข่าวลือ
whisper(n) เสียงกระซิบ,เสียงแผ่ว,ข่าวลือ,เสียงหวือ,เรื่องซุบซิบ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
whisperเสียงกระซิบไม่ก้อง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
whispery voiceเสียงพูดกระซิบก้อง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
whisper (vt.) กระซิบ See also: กระซิบกระซาบ, ส่งเสียงเบาๆ, พูดเบาๆ Syn. mumble, murmur, mutter Ops. articulate, enunciate
whisper (vi.) กระซิบ See also: กระซิบกระซาบ, ส่งเสียงเบาๆ, พูดเบาๆ Syn. mumble, murmur, mutter Ops. articulate, enunciate
coo (vt.) กระซิบกระซาบ
coo (vi.) กระซิบกระซาบ
in a stage whisper (idm.) กระซิบดังๆ
stage whisper (n.) การกระซิบเสียงดังเพื่อให้ผู้ดูได้ยิน
susurration (n.) การกระซิบกระซาบ Syn. whisper
whisper (n.) การกระซิบ See also: การส่งเสียงเบาๆ, การส่งเสียงพูดแผ่วเบา
whisperer (n.) ผู้กระซิบ
whisperous (adj.) คล้ายกระซิบ See also: คล้ายเสียงกระซิบ Syn. whispery
whispery (adj.) ซึ่งเหมือนกระซิบ See also: คล้ายเสียงกระซิบ Syn. whisperous
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Smart. Whisper so the deaf chick can't hear you.ฉลาดมาก กระซิบ กันสาวหูหนวกได้ยิน
I think it's great you dance naked to Jamaican music.กระซิบ: ฉันว่ามันเยี่ยมไปเลย\ ที่นายเปลือยเต้น ไปกับเพลงจาไมก้า
(WHISPERING) We're at a gas station.กระซิบ) พวกเราที่สถานีบริการน้ำมัน.
Can you whisper it in my ear?กระซิบข้างหูฉันหน่อยได้มั๊ย
Right there whispering all kinds of hateful stuff in my ear, encouraging me to kill vampers, like they was giving me some kind of pregame pep talk.กระซิบบอกเกี่ยวกับอะไรที่แบบว่า เรื่องเลวร้ายทั้งหลายใส่หูฉัน กระตุ้นให้ฉันฆ่าพวกแวมไพร์
If you say anything, whisper, so they won't know.กระซิบให้ฉันเพื่อให้พวกเขาจะ ไม่ทราบว่า
I looked upon a desolate shell with no whisper of the past about its staring walls.ฉันมองขึ้นไปยังโครงตึกอันรกร้าง ไร้ซึ่งเสียงกระซิบจากอดีต ขับขานถึงกําเเพงที่น่าขนลุกนั่น
He says we needn't bother whispering.- เขาว่า เราไม่จำเป็นต้องกระซิบ
I can hear him whispering to meผมได้ยินเสียงเขากระซิบ
C'mon whisper what it is you want You ain't never had a friend like me.มาเลย กระซิบว่าสิ่งใดที่ท่านต้องการ ท่านไม่เคยมีเพื่อนอย่างข้าแน่
Something whispered to my mind, and I began to write.บางอย่างได้กระซิบ สู่จิตใจดิฉัน ดิฉันจึงเริ่มลงมือเขียน
When the poison broke into her body, she whispered to me that she would rather kill her own weak spirit so she could give me a stronger one.ตอนที่พิษเข้าสู่ร่างกายของเธอ เธอกระซิบกับแม่ว่า เธอขอฆ่าวิญญาณอันอ่อนแอของเธอเสียดีกว่า... เธอจะได้มอบวิญญาณที่แข็งแกร่งไว้ให้แม่
Really, Anita, bringing the fbi to my house.(เสียงกระซิบ) Anita คุณนี่จริงๆเลย พาพวก F.B.I. มาบ้านฉัน
[ Whispering ] Eenie-meenie-minie-mo, catch a nigger... by his toe.[กระซิบ] Eenie Meenie-Minie-จูงใจ, จับนิโกร ... โดยนิ้วเท้าของเขา
(Men whispering in background)(ชายกระซิบในพื้นหลัง)
(Whispers) Shut up, man. Shut up.(กระซิบ) หุบปากมนุษย์ หุบปาก
Is there a whisper in your ghost again?ได้ยินเสียงกระซิบอีกแล้วรึ?
Something whispered in an alleyway or through a crackบางสิ่งกระซิบผ่านตรอกซอย หรือรอยร้าว
A friend gave me a tip.ฉันมีเพื่อนแอบกระซิบ
Tyler, you are by far the most interesting single-serving friend I have ever met.แต่นานๆทีก็มี-- (กระซิบ) มันคือดิลโด้น่ะ
The monsoon winds had whispered her arrival like a coming storm.ลมลมมรสุมกำลังกระซิบบอกว่าการมาถึง ของเธอช่างราวกับพายุ
Rumor grew of a shadow in the East whispers of a nameless fear.มีข่าวลือถึงเงามืดทางตะวันออก เสียงกระซิบถึงภัยที่มองไม่เห็น
The whole house has been absolutely buzzing about your new pet.เขากระซิบกระซากกันทั้งบ้านเกี่ยวกับเธอกับสัตว์เลี้ยงใหม่นี่
Your pulse lulls the tympans of my ears.จังหวะของหัวใจเธอขับกล่อมฉันกระซิบที่ข้างหู
Well, there's lots of other reasons why he could be whispering, I mean, maybe he didn't wanna wake up the kids, Huh?โถ่ ก็มีตั้งหลายเหตุผลที่เค้าจะกระซิบ ฉันหมายถึง ก็อาจจะไม่อยาก ให้ลูกตื่นก็ได้
Hey, if you got something to say, speak up.เฮ้! ถ้าพวกนายจะพูดอะไร ก็พูดให้มันดังๆ อย่ากระซิบแบบคนปอดแหกไปหน่อยเลย
And when you hear me whisper in the wind, you'll meet someone who has a soul like mineเวลาที่คุณได้ยินผม กระซิบในสายลม คุณจะได้เจอใครบางคน ที่มีจิตวิญญาณคล้ายผม
I'm always beside you Remember I told you once that when you hear me whisper in the wind you will meet someone with a soul like mine?ผมจะอยู่ข้างคุณตลอดไป จำได้มั๊ย ที่ผมเคยบอกคุณ ถ้าคุณได้ยินเสียงผม กระซิบจากสายลม คุณจะพบใครบางคน ที่มีจิตวิญญาณเดียวกับผม
I could hear his whisper in the wind. I could feel itฉันได้ยินเสียงกระซิบจากสายลม ฉันรู้สึก
So I whisper only to God's ears that I love and thank him.ดังนั้นผมจะกระซิบคำ ๆ นี้ ที่ข้างหูพระเจ้าเท่านั้น ว่าผมรักและรู้สึกขอบพระคุณท่านเพียงใด
So I whisper only to God's ears that I love and thank him.ดังนั้นผมจะกระซิบคำ ๆ นี้ ที่ข้างหูพระเจ้าเท่านั้น ว่าผมรักและขอบคุณท่านเพียงใด
I saw the two of you whispering. You have arranged some kind of twist, haven't you?ผมเห็นคุณสองคนกระซิบกัน คุณคงนัดพบกันใช่ไหม
I think I pissed him off with that Tyler comment.ฉันคิดน่ะ ฉันกระซิบหน่อยล่ะ กับเรื่องความเห็นเทเลอร์
I'm not fallin' for it.10 วินาที อย่าขยับนะ - [กระซิบ] ยิ้มมม.
"Remember us" he said to me.ให้วิญญาณเสรีได้โบยบิน จากที่แห่งนั้น ในเวลานับศตวรรษมิได้ ที่ผันผ่าน ให้เสียงของเรากระซิบบอก จากหลักศิลาเก่าแก่
The walls have ears down here in Mexico, so I whispered into them.หมายความว่าไง? หน้าต่างมีหูประตูมีช่องนะท่าน ผมแค่กระซิบเบาๆ
Well, what else did you think I was talking about-Why are you whispering, Malcolm?จะให้พูดถึงฟีนิกซ์ไหนอีกล่ะ ทำไมต้องกระซิบละ มัลคอล์ม
Why? I'm whispering.ทำไมล่ะ ผมก็กระซิบอยู่
One of the president's aides will then walk up to the podium and whisper into his ear that there'll be no rescue, that his signature on the treaty will be the death warrant of the hostages.ผู้ช่วยปธน.คนนึงจะเดินขึ้นไปบนแท่น แล้วกระซิบใส่หูเขาว่าไม่มีการช่วยตัวประกันเกิดขึ้น และชื่อของเขาบนสนธิสัญญาจะกลายเป็นคำสั่งฆ่าตัวประกัน
Only then, I'll whisper to your ears.และตอนนั้น ฉันจะกระซิบที่ข้างหูของคุณ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กระซิบ
Back to top