ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กรรไกร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กรรไกร*, -กรรไกร-

กรรไกร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กรรไกร (n.) scissors Syn. ตะไกร, กรรไตร
English-Thai: HOPE Dictionary
acrodont(แอค' ดรดอนทฺ) adj. ว่งมีฟันที่ไร้รากฟัน ฟันนั้นติดกับสันที่ถุงของขากรรไกร. -acrodontism n.
acromegaly(แอคโรเมก' กาลี) n. การที่ส่วนปลายของโครงกระดูกคือ จมูก ขากรรไกร นิ้วมือนิ้วเท้าโตเกินปกติ, เนื่องจากต่อม pituitary gland หลังฮอร์โมนมากเกินไป
actinomycosis(แอคทินโนไมโค' ซิส) โรคติดเชื้อและอักเสบในสัตว์และคน เนื่องจากปรสิตทำให้เกิดเป็นก้อนหนองโดยเฉพะารอบขากรรไกร., Syn. lumpy jaw -actinomycotic, adj.
alvelar ridgeขอบเป็นสันของขากรรไกรบนและล่าง ประกอบด้วยเบ้าหรือแอ่งรับฟัน., Syn. alveolar process
chapfallen(ชอพ'ฟอเลิน) adj. สลด,ระทมทุกข์,ขากรรไกรล่างห้อยย้อยลงมา,คอตก
clip(คลิพฺ) {clipped,clipping,clips} v.,n. (การ) ตัด,ตัดออก,ตัดให้สั้น,ตัดเล็บ,ย่อ,ต่อยอย่างแรงและรวดเร็ว,ตีอย่างรุนแรง,หนีบ,กลัด,โอบล้อม,กระโดดหนีบขาไว,สิ่งที่ตัดออก,เครื่องหนีบ,ที่หนีบ,เหล็กหนีบ,เข็มกลัด,เครื่องกลัด, See also: clips n.,pl. กรรไกร,เคร
clippern. ผู้ตัด,กรรไกรตัดผมหรือขน,ปัตตาเลี่ยน,อุปกรณ์สำหรับตัด,คนหรือสิ่งที่เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว,เครื่องบินที่บินเร็ว,ม้าเร็ว
cutlern. ช่างทำขายหรือซ่อมมีดหรือกรรไกรหรือเครื่องตัดอื่น ๆ
cutlery(คัท'เลอรี) n. การทำขายหรือซ่อมมีดหรือเครื่องตัดอื่น ๆ ,เครื่องตัด มีด กรรไกร
gnathic(แนธ'ธิค) adj. เกี่ยวกับขากรรไกร., Syn. gnathal
hair-clippersn. กรรไกรตัดผม
jaw(จอ) n. ขากรรไกร,กราม,ที่ยึด,ที่จับ,ก้ามหนีบ -S.jabber
jowl(โจล) n. ขากรรไกร (โดยเฉพาะขา) ,แก้ม, See also: jowled adj. ดูjowl
lockjaw(ลอค'จอ) n. โรคบาดทะยักซึ่งมีอาการขากรรไกรแข็ง, Syn. tetanus,trismus
lower(โล'เออะ) {lowered,lowering,lowers} vt. ทำให้ต่ำลง,ลดลง,ลดเสียง,ทำให้ต่ำต้อย,ลดเกียรติ,ทำให้ระดับเสียงต่ำลง. vi. ลดลง,น้อยลง,จมลง, (ท้องฟ้า) มืดลง,มืดมน,ขมวดคิ้ว,บูดบึ้ง. n. ท้องฟ้ามืดลง,ลักษณะอาการที่คุกคาม,การขมวดคิ้ว,หน้าตาบูดบึ้,ฟันล่าง,ขากรรไกรล่าง.
mandible(แมน'ดะเบิล) n. กระดูกขากรรไกรล่าง
maxilla(แมกซิล'ละ) n. ขากรรไกร (โดยเฉพาะขากรรไกรบน) pl. maxillae
muzzle(มัช'เซิล) n. ที่ครอบหรือสวมปากสุนัขหรือม้า,ปากปืน,ส่วนยื่นของศีรษะสัตว์ที่ได้แก่ ขากรรไกร ปากและจมูก. vt. ใส่ที่สวมปาก,จำกัด,หักห้าม, Syn. suppress
pruning shearsn. กรรไกรตัดเล็มกิ่งไม้
saber-toothed(เซ'เบอะ-ทูธทฺ) adj. มีเขี้ยวบนยาวออกมามาก (บางทีเลยขากรรไกรล่าง)
scissors(ซิส'เซอซ) n. กรรไกร,ตะไกร, (มวยปล้ำ) การใช้ขารัดตัวหรือหัวของคู่ต่อสู้
shear(เชียร์) (sheared,shorn/sheared,shearing,shears} vt.,vi. ตัด,ตัดออก,ตัดขน,ตัดเล็ม,ตัดขาด,ฟัน,เอาออก,เพิกถอน,ขจัด,ใช้เคียวตัด,แล่นผ่าน n. การตัด,การตัดขนแกะ,แรงตัด,กรรไกรขนาดใหญ่,ใบมีดของกรรไกร,เครื่องตัด,แท่นตัด,สิ่งที่ตัดออก,ปริมาณขนที่ตัดออก,ขาหยั่ง
snip(สนิพ) vt.,vi. ตัดด้วยขากรรไกร,เล็มด้วยขากรรไกร,ตัดเล็ม. n.. การตัดหรือเล็มด้วยขากรรไกร,ชิ้นหรือเศษเล็ก ๆ ที่ถูกตัดออก,เศษ,ชิ้นเล็กชิ้นน้อย,กระท่อนกระแท่น,บุคคลที่ไม่สำคัญ,บุคคลที่หยาบคาย,บุคคลที่หยิ่งยโส, Syn. cut
soldier(โซล'เจอะ) n. ทหาร,ทหารประจำการ,ผู้เชี่ยวชาญการทหาร,ผู้รับใช้,มดหรือปลวกที่มีขากรรไกรแข็งแรง,มดทหาร,ปลวกทหาร vi. เป็นทหาร,ทำหน้าที่ทหาร,หน่วงเหนี่ยวงาน
swordfishn. ปลาทะเลขนาดใหญ่มีขากรรไกรบนยาวคล้ายกระบี่
wisdom toothn. ฟันกรามซี่ที่ 3 ของแต่ละข้างของขากรรไกรบนและล่าง -Phr. (cut one's wisdom tooth เจริญเติบโตเต็มที่)
English-Thai: Nontri Dictionary
chap(n) เด็กชาย,คาง,ขากรรไกร,รอยแตก,รอยกะเทาะ
clippers(n) กรรไกร,กรรไกรตัดเล็บ,บัตตาเลี่ยน,เรือเร็ว
cutlery(n) มีด,เครื่องตัด,กรรไกร
jaw(n) กราม,ขากรรไกร,ที่ยึด,ที่จับ
jowl(n) กรามล่าง,ขากรรไกรล่าง,เหนียงไก่
lockjaw(n) อาการขากรรไกรแข็ง
mandible(n) ขากรรไกรล่าง,ปากนก
scissors(n) กรรไกร
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
adjustable articulatorกลอุปกรณ์ขากรรไกรจำลองแบบปรับได้ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
chin reflex; jerk, jaw; reflex, jaw; reflex, jaw jerk; reflex, mandibularรีเฟล็กซ์ขากรรไกร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fully adjustable articulatorกลอุปกรณ์ขากรรไกรจำลองแบบปรับได้เต็มที่ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
gnathalgia; gnathodyniaอาการปวดขากรรไกร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stomatognathic system; gnathostomatic systemระบบปากและขากรรไกร [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
jawขากรรไกร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lockjaw; trismusขากรรไกรแข็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mandible; lower jawขากรรไกรล่าง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
mandibular-ขากรรไกรล่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
maxillaขากรรไกรบน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
maxillary-ขากรรไกรบน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nonfunctional mandibular movementการเคลื่อนขากรรไกรผิดหน้าที่ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
submandibularใต้ขากรรไกรล่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alveolar Boneกระดูกเบ้าฟัน, กระดูกอัลวีโอล่า, กระดูกรอบๆรากฟัน, กระดูกขากรรไกร [การแพทย์]
Fish ปลา ตามพจนานุกรมไทยได้ให้ความหมายว่า ปลาคือสัตว์ที่อยู่ในน้ำ มีกระดูกสันหลัง หายใจทางเหงือก เคลื่อนไหวด้วยครีบ บางชนิดมีเกล็ด บางชนิดไม่มีเกล็ด แต่ในทางด้านชีววิทยานั้น ลักษณะของปลาจะเป็น สัตว์เลือดเย็นที่หายใจด้วยเหงือก มีกระดูกสันหลัง อาศัยอยู่ในน้ำเท่านั้น ลำตัวปกคลุมด้วยเกล็ด เมือกหรือแผ่นกระดูก เคลื่อนไหวไปมาโดยอาศัยครีบและกล้ามเนื้อลำตัว มีหัวใจสองห้อง มีขากรรไกรครบ มีการผสมพันธุ์กันภายนอกร่างกาย และมีลำตัวซีกซ้ายและขวาเท่ากัน จัดเป็นเนคตอนชนิดหนึ่ง ซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มปลาตามที่อยู่อาศัยได้ 2 กลุ่ม คือ Pelagic Fishes และ Demersal Fishes [สิ่งแวดล้อม]
Jawขากรรไกร [TU Subject Heading]
Lockjawขากรรไกรแข็ง, กรรไกรแข็ง, ขากรรไกรเกร็ง, โรคบาดทะยัก [การแพทย์]
Mandibleขากรรไกรล่าง [TU Subject Heading]
Mandibularขากรรไกรล่าง [การแพทย์]
Maxillaขากรรไกรบน, กระดูกขากรรไกรบน, กระดูกกรามบน, ฟันแมกซิลล่า [การแพทย์]
Maxillaryขากรรไกรบน [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
cutting instrument (n.) กรรไกร See also: ตะไกร Syn. shears, pair of shears
cutting instrument (n.) กรรไกร See also: ตะไกร Syn. shears, pair of shears
pair of shears (n.) กรรไกร See also: ตะไกร Syn. shears, cutting instrument
pair of shears (n.) กรรไกร See also: ตะไกร Syn. shears, cutting instrument
scissor (n.) กรรไกร See also: ตะไกร Syn. shears, pair of shears, cutting instrument
scissors (n.) กรรไกร See also: ตะไกร Syn. shears, pair of shears, cutting instrument
shear (n.) กรรไกร
shears (n.) กรรไกร See also: ตะไกร Syn. pair of shears, cutting instrument
shears (n.) กรรไกร See also: ตะไกร Syn. pair of shears, cutting instrument
pinking shears (n.) กรรไกรตัดผ้าแบบใบมีดเป็นรอยบาก
nail scissors (n.) กรรไกรเล็กสำหรับตัดเล็บ
chops (n.) ขากรรไกร Syn. jaws
jaw (n.) ขากรรไกร
jawbone (n.) ขากรรไกรล่าง Syn. lower jaw, mandible
jaws (n.) ขากรรไกร
jaws (n.) ขากรรไกรล่าง See also: กระดูกขากรรไกรล่าง Syn. mandibles
jowl (n.) ขากรรไกรล่าง Syn. jaw
lower jaw (n.) ขากรรไกรล่าง Syn. mandible
mandible (n.) ขากรรไกรล่าง See also: กระดูกขากรรไกรล่าง Syn. jaws, mandibles
mandibles (n.) ขากรรไกรล่าง See also: กระดูกขากรรไกรล่าง Syn. jaws
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Rock, paper or scissors?ถามเธอซิ ว่าฉันทำมืออะไร ค้อน กรรไกร หรือ กระดาษ
Rock, paper, scissors, are you serious?หิน กระดาษ กรรไกร คุณพูดจริงเหรอ?
Rock, paper, scissors. Ready? Rock, paper, scissors.ค้อน กระดาษ กรรไกร พร้อมรึยัง เป่ายิ้งฉุบ
Mirrors, scissors, trinkets.กระจก กรรไกร เครื่องประดับ
Go get the bolt cutters.ไปเอา กรรไกร มาตัดมัน
Rock, paper, scissor, grenade launcher.ค้อน กรรไกร กระดาษ ปืนยิงลูกระเบิด
A scissor. Really, Schmidt?กรรไกร จริงดิ ชมิดท์?
Let's go play on the beach! Come with me, Daddy!กรรไกร, ผมต้องการกรรไกร
BP's dropping. 65/45.กรรไกร. ชีพจรลดลง 65/45
Scissors... suture kits, medical tape.กรรไกร... เครื่องมือเย็บแผล เทปยา
Scissors are actually slowing the blood flow.กรรไกรจะช่วย ให้เลือดไหลช้าลง
There was a pair of gardening shears left on the floor of the shed.กรรไกรทำสวนถูกทิ้งไว้ในห้องเก็บของ
Scissors match the width and depth of the wound.กรรไกรนี่มีความกว้างและลึกตรงกันกับบาดแผล
Mickey mouse scissors?กรรไกรมิกกี้เมาส์ ใช่มั้ย
Hit me in the jaw. He was a big kid.ตีฉันในขากรรไกร เขาเป็นเด็กใหญ่
It'll make a nice change to stick a bayonet into a chap rather than a rotten old sandbag.มันจะทำให้การเปลี่ยนแปลงที่ ดีที่จะติดดาบปลายปืน เข้าไปในขากรรไกร มากกว่าที่จะเป็นกระสอบทราย เก่าเน่าเสีย
So let me introduce to you, The one and only Billy Shearsดังนั้นให้ฉันแนะนำให้คุณ หนึ่งเดียวบิลลี่กรรไกร
When I went to the hospital, her nose was broken, her jaw was shattered, held together by wire.เมื่อผมไปโรงพยาบาลที่จมูกของเธอถูกทำลาย ขากรรไกรของเธอถูกทำลาย, จัดขึ้นร่วมกันโดยใช้ลวด
Along comes Mr. Whitey, and when he's finished with that net it looks like a kiddies' scissors class has cut it up for a paper doll.พอฉลามขาวมา เเล้วมันเสร็จธุระกับเเหนั่น... มันก็เหมือนเด็กฝึกใช้กรรไกร ที่ตัดขาดเละเทะไปหมด
All had burnt down, except a pair of steel scissors.ทั้งหมดได้เผาไหม้ลง, ยกเว้นคู่ของกรรไกรเหล็ก
Through the sleeve she used to push steel scissors.ผ่านแขนเธอใช้ในการดันกรรไกรเหล็ก
Among all his other injuries, he's got a broken jaw.จากอาการที่ได้รับบาดเจ็บ เขามีความเสียหายตรงขากรรไกร
The fat lady can really sing.ยัยปากกรรไกรนี่มันน่าฆ่าให้ตายนัก
The device you're wearing is hooked into your upper and lower jaws.ที่ครอบปากที่คุณสวมอยู่ มันถูกยึดติดกับขากรรไกรของคุณ
Her chewing muscles grow so vastขากรรไกรเธอโตขึ้นอย่างมหึมา
Careless with the sowing scissors were you?คุณไม่ได้ระวังตอนที่ใช้กรรไกรเหรอ?
There's no way this injury happened by stepping on a blade in a garden shed.ไม่มีทางที่แผลนี่จะเกิดจากการเหยียบกรรไกรในโรงเก็บของ
Apparently, her people have yet to master scissor technology.แต่ดูเหมือนว่า ประชาชนของเธอยังไม่มี กระทั่งการใช้กรรไกร
I need you to keep him away from sharp objects-knives, scissors.คุณต้องกันเขาออกจาก ของมีคมอย่างมีดหรือกรรไกร
Hey, Erik. Do you know if your dad still has my clippers?เฮ้ยอีริค พ่อแกยังมีกรรไกรตัดหญ้าของฉันอยู่หรือเปล่า
Chisel your jaw a bit.แต่งช่วงขากรรไกรเล็กน้อย
Rock,paper,scissors?ค้อน, กระดาษ, กรรไกร?
There's no clown paintings on the walls or scissors stuck in victims' photos.ไม่มีรูปตัวตลกที่ข้างฝา หรือรูปกรรไกรปักอกเหยื่อ
Let's just eat then get the car back, okay?ขากรรไกรฉันเคลื่อนแน่ๆ
One time, I don't know why, I suddenly took a pair of scissors and cut the hair of the girl sitting in front of meมีอยู่ครั้งหนึ่ง ฉันเองก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไร ฉันหยิบกรรไกรขึ้นมา และตัดผมของเด็กผู้หญิง ที่นั่งอยู่ข้างหน้าฉัน
When you go to a ribbon cutting, do you get to keep those gigantic novelty scissors?เธอเก็บพวกนั้นไว้มั๊ย กรรไกรอันโต ๆ น่ะ
What the hell? Who took my clamps and the bandage scissors?อะไรนี่ ใครเขาที่หนีบกันกรรไกรไปไหน
Casey, your jaw was chiseled by michelangelo himself. Thank you.เคซี่ย์ ขากรรไกรคุณสวยแฮะ
Just cut it with a scissor.ก็แค่เอากรรไกรตัดมันออก
She had taken a pair of scissors and gouged her eyes out.เธอหยิบกรรไกรไปด้วย และควักลูกตาตัวเอง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กรรไกร
Back to top