ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กรรเชียง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กรรเชียง*, -กรรเชียง-

กรรเชียง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กรรเชียง (n.) oar See also: scull, paddle Syn. กระเชียง
กรรเชียง (v.) row See also: paddle Syn. ตีกรรเชียง
กรรเชียง (n.) backstroke
English-Thai: HOPE Dictionary
four(ฟอร์,โฟร์) n.,adj. สี่ -Phr. (on all fours คลาน) . -Phr. (a fourเรือกรรเชียง4) . -Phr. (form foursจัดเป็น4แถว)
oar(ออร์) n. ไม้พาย,ไม้กรรเชียง,คนกรรเชียง,คนเลว vt.,vi. พายุ,กรรเชียง,แจว
oarlock(ออร์'ลอค) n. ที่พาดไม้กรรเชียงเรือ
row(โร) vt. พาย,โยกพาย,กรรเชียง vt. พาย,โยกพาย,กรรเชียง,ทะเลาะวิวาทเสียงดัง n. การพาย,แถว,แนว,แถวกระดานหมากรุก,การทะเลาะวิวาทด้วยเสียงตึงตัง,ความอลหม่านอึกทึกครึกโครม,เสียงดังอึกทึกครึกโครม, See also: rowable adj. rower n.
scull(สคัล) n. กรรเชียงเดี่ยวที่หางเรือ,กรรเชียงเรือ,กรรเชียงเดี่ยว,เรือกรรเชียง,เรือแข่งด้วยกรรเชียง vt.,vi. กรรเชียงเรือ., See also: sculls n. การแข่งเรือกรรเชียง sculler n., Syn. oar
stretcher(สเทรช'เชอะ) n. เครื่องดึง (ยืด,ถ่าง,ขยาย,แผ่) ,กรอบขึงผ้าภาพวาด,เปลหาม,ไม้ยันเท้าการตีกรรเชียง,ขาเหยียบ,อิฐแนวข้าง,คำพูดโอ้อวด, Syn. litter,tie,brace
strike(สไทรคฺ) {struck,struck/stricken,striking,strikes} vt.,vi. ตี,ตอก,ทุบ,ต่อย,ชก,ปะทะ,พุ่ง,โจมตี,จู่โจม,เคาะ,โขก,เขก,ชน,ขูด,ขีด (ไม้ขีดไฟ) ,ตีกรรเชียง,พิมพ์,ประทับตรา,ทำเหรียญ,กด,อัด,เจาะพบ (น้ำมัน) จับ,ก่อ,ประสบ,ตกลง,ตบมือเป็นสัญญาณ,ยกเลิก,รื้อ,ถอน,ประทับใจ
surfboat(เซิร์ฟ'โบท) n. เรือกรรเชียงแข็ง-แรงสำหรับโต้คลื่น มีส่วนหัวและหางสูง
thole(โธล) n. หลักหรือหมุดยึดกรรเชียงที่กราบเรือ. vt. ทนทุกข์ทรมาน,อดทน,ทนรับ,ยอมรับ, Syn. tholepin
thwart(ธวอร์ท) vt.,adj. ต่อต้านอย่างสำเร็จ,ขัดขวาง,ป้องกัน,ทำให้พ่ายแพ้,วางขวาง. n. ที่นั่งตามขวางลำเรือ (โดยเฉพาะเรือกรรเชียง) . adj. ขวาง,วางขวาง,ขวางกั้น,ไม่เหมาะ,ดื้อรั้น,ผิดปกติ. prep. ข้าม,ขวาง., See also: thwartedly adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
backstroke(n) การว่ายน้ำท่ากรรเชียง
gig(n) รถม้า,เรือกรรเชียง
oar(n) คนพายเรือ,นักกรรเชียง
oarsman(n) คนพายเรือ,นักกรรเชียง
scull(n) เรือกรรเชียง
skiff(n) เรือกรรเชียงเล็กๆ
stroke(n) การตีกรรเชียง,การตอก,การพายเรือ,ชีพจร,การกระพือปีก
swivel(n) หูกรรเชียง,ลูกเคลื่อน,ขอสับ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
scull (vi.) กรรเชียง
scull (vt.) กรรเชียง
scull (n.) กรรเชียงเดี่ยวที่หางเรือ Syn. oar
backstroke (n.) ท่าว่ายน้ำแบบตีกรรเชียง See also: ท่าว่ายน้ำแบบหงายหลัง
backstroke (vi.) ว่ายน้ำท่ากรรเชียง
feather (vi.) พายเรือแบบกรรเชียง See also: แจวเรือ, กรรเชียง, พายเรือ
oarlock (n.) เครื่องยึดพายที่ด้านข้างของเรือกรรเชียง Syn. rowlock
rowlock (n.) เครื่องยึดพายที่ด้านข้างของเรือกรรเชียง
scull (n.) การกรรเชียงเรือ
scull (n.) เรือกรรเชียง
sculler (n.) ผู้กรรเชียง
surfboat (n.) เรือกรรเชียงสำหรับโต้คลื่น
thole (n.) หลักหรือหมุดยึดกรรเชียงที่กราบเรือ
yawl (n.) เรือบดหรือเรือกรรเชียง See also: เรือใบขนาดเล็ก Syn. vessel, sailboat
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He was an old man who fished alone in a skiff in the Gulf Stream... ... and he had gone 84 days now without taking a fish.เขาเป็นชายชราคนหนึ่งที่ตก ปลาเพียงอย่างเดียว ในเรือกรรเชียงเล็ก ๆ ใน กระแสอ่าว และเขาได้หายไป 84 วัน ในขณะนี้
It made the boy sad to see the old man come in each day with his skiff empty.มันทำให้เด็กเศร้าที่เห็นชายชรา มาในแต่ละวันด้วยเรือกรรเชียง เล็ก ๆ ของเขาว่างเปล่า เขามักจะเดินลงไปช่วยเขา
He had a bottle of water in the bow of the skiff... ... and that was all he needed for the day.ในคันธนูของเรือกรรเชียงเล็ก ๆ ที่ และนั่นคือทั้งหมดที่เขา ต้องการสำหรับวันที่
But four hours later, the fish was still swimming steadily out to sea... ... towing the skiff, and the old man was still braced solidly.แต่สี่ชั่วโมงต่อมาปลาก็ยังคง การว่ายน้ำอย่างต่อเนื่องออกไป ในทะเล ลากเรือกรรเชียงเล็กและคนชรา
Certainly his back cannot feel as badly as mine does... ... and he cannot pull this skiff forever... ... no matter how strong he is. "แน่นอนว่าเขากลับไม่สามารถ รู้สึกมากเท่ากับ เหมืองไม่และเขาไม่สามารถดึง เรือกรรเชียงเล็ก ๆ นี้ ตลอดไปไม่ว่าวิธีการที่ แข็งแกร่งเขาเป็น
A small bird came toward the skiff from the north.นกตัวเล็ก ๆ มาหาเรือกรรเชียง เล็ก จากทิศเหนือ
He's longer than the skiff.เขาเป็นเวลานานกว่าเรือ กรรเชียงเล็ก
It was getting late in the day now, and the skiff still moved slowly and steadily.มันได้รับสายในวันนี้และ เรือกรรเชียงเล็ก ๆ ยังคงเดินช้า ๆ และมั่นคง
Many fishermen were around the skiff, looking at what was beside it.ชาวประมงหลายคนรอบ ๆ เรือ กรรเชียงเล็ก ๆ ที่ มองหาสิ่งที่เป็นด้านข้าง และอีกคนหนึ่งอยู่ในน้ำ
If you don't want to backstroke home, you get down here!ถ้าไม่อยากตีกรรเชียงกลับบ้าน ก็ลงมานี่!
You were teaching her the breaststroke.แล้วนายก็กำลังสอนยัยนั่นให้รู้จักท่ากรรเชียงอกนะ
In the late afternoon, you can see the sculling crews of Harvard...ในช่วงบ่ายที่คุณสามารถ ดูลูกเรือกรรเชียงของฮาร์วาร์
I rowed for oxford.ผมเคยแข่งกรรเชียงเรือให้อ็อกซ์ฟอดนะ
Two sailors capsized a recreational skiff one summer's eve.กะลาสีสองคนทำเรือกรรเชียงล่ม ก่อนวันหยุดหน้าร้อน
How is knowing cosines gonna help you with your backstroke?ความรู้วิชาการมันจะช่วย ให้เธอกรรเชียงเร็วขึ้นตรงไหน
She's doing the backstroke.เธอกำลังว่ายท่าตีกรรเชียง
Captain, you know, if you wanna get off this ship, you don't have a skiff anymore, but you could get into our lifeboat.คุณไม่ได้มีเรือกรรเชียงเล็ก ๆ อีกต่อไป แต คุณจะได้รับเข้ามาในชีวิตของเรา.
And the backstroke record-holder himself,ว่ายน้ำท่ากรรเชียง เขาบอกเอง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กรรเชียง
Back to top