visual

แปลว่า


adj เกี่ยวกับการมองเห็น
adj ใช้ในการมอง
adj เกี่ยวกับสายตา
ความหมายเหมือนกับ: optical , optic
adj ที่เห็นได้
ความหมายเหมือนกับ: visible