vibrant

แปลว่า


adj ซึ่งมีชีวิตชีวา
ความหมายเหมือนกับ: exciting , energetic , vigorous
adj ซึ่งสั่นสะเทือน
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งก้องกังวาน , ซึ่งกระหึ่ม , ซึ่งก้องกังวาน
adj เจิดจ้า
ความหมายเหมือนกับ: brilliant
คำที่เกี่ยวข้อง: สว่างไสว