vase

แปลว่า


n แจกัน
ความหมายเหมือนกับ: jar , pottery , urn
คำที่เกี่ยวข้อง: ขวด , กระถาง , ภาชนะทรงสูง

รูปภาพ


vase แจกันแจกัน

หมวดคำ


คำที่มี "vase" ในคำ


vasectomize vt ตัดและผูกท่อนำอสุจิ

vasectomy n การทำหมันด้วยการตัดและผูกท่อนำอสุจิ

Vaseline n ยี่ห้อสินค้าค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top