varied

แปลว่า


adj แตกต่างกัน
ความหมายเหมือนกับ: assorted , discrete , various
คำที่เกี่ยวข้อง: ต่างๆ นานา , คละกันไป , หลากหลาย , หลายรูปแบบ
คำตรงข้าม: unvaried , uniform