urban

แปลว่า


adj เกี่ยวกับเมือง
ความหมายเหมือนกับ: suburb
คำที่เกี่ยวข้อง: ในเมือง
คำตรงข้าม: rural
adj เป็นลักษณะของเมือง
ความหมายเหมือนกับ: suburb
คำที่เกี่ยวข้อง: ทีเป็นลักษณะของชุมชนเมือง
คำตรงข้าม: rural