unlucky

แปลว่า


adj ที่โชคไม่ดี
ความหมายเหมือนกับ: unfortunate
คำที่เกี่ยวข้อง: โชคร้าย , ซวยๆ , อับโชค
adj ที่นำเคราะห์ร้ายมาให้
ความหมายเหมือนกับ: unfortunate
คำที่เกี่ยวข้อง: อัปมงคล


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top